'

Звіт про виконання Плану
завдань і заходів з реалізації
Експортної стратегії України

2019 рік

Стратегічні цілі ЕСУ

1 Створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту
2 Розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП
3 Зміцнення навичок та компетенцій підприємств, зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній торгівлі

Основні показники ефективності реалізації Стратегії

Основні показники ефективності реалізації стратегії

Показник

2016 рік (базовий)

 2017 рік   2018 рік   2019 рік   2020 рік     2021 рік    (очікування)
Експорт товарів та послуг $45,1 млрд 

$52,6 млрд (+16,6%)

$57,28 млрд (+8,9%)

$64,05 млрд

(+11,8%)

$59,37 млрд

(-7,3%)

$78,97 млрд

(33,0%)

Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту товарів, відсотків (групи “Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості”, “Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них”, “Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання”, “Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби”, “Прилади та апарати” згідно з УКТЗЕД)

17,3% 16,8% 17% 16,3% 16,5% 14,7%
Індекс сприяння торгівлі 95 - - - - перші 50 країн
Глобальний індекс підприємництва 66 73 73 79 - перші 50 країн

 

Стан виконання завдань ЕСУ

Виконано
Виконується
Не виконано
Заплановано до виконання
1 Інституційна основа для інновацій
2 Інноваційний потенціал підприємств
3 Умови для міжнародної торгівлі
4 Інституції з підтримки торговельної політики та розвитку експорту
5 Мережа інституцій, що надають послуги експортерам
6 Стимулювання підприємницької діяльності
7 Покращення управлінських навичок
8 Відповідність системи освіти потребам підприємств

Аналіз виконання заходів у 2019 році

* включає всі заходи «дорожньої карти» ЕСУ на 2017-2021 роки

Прогрес роботи основних виконавців за 2019 рік

Виконано
Виконується
Не виконано
Заплановано до виконання
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Міністерство фінансів України
Державна митна служба України
Міністерство інфраструктури України
Галузеві об’єднання суб’єктів господарювання
Міністерство соціальної політики України

Завдання 1. Зміцнення комплексної інституційної основи для стимулювання інновацій

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Зміцнення існуючої системи підтримки інновацій шляхом залучення державних органів, представників ринку, дослідницьких інституцій, забезпечення державної підтримки та створення умов для залучення інвестицій у сферу інновацій шляхом розроблення та впровадження Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 року та Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року

30.06.2018 Мінекономіки Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 року” Виконано
30.06.2018 Утворення Офісу розвитку інновацій Виконано
31.12.2018 Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року” та поліпшення міжвідомчої координації Виконано

Визначення стимулів і механізмів підтримки для залучення інвестицій у сферу інновацій:

 • аналіз основних перешкод, що впливають на діяльність та захист інвесторів;
 • визначення можливих коригувальних заходів та стимулів;
 • розроблення нормативно-правових актів щодо регулювання та сприяння їх імплементації
31.12.2021 Мінекономіки Проведення аналізу та надання рекомендацій щодо визначення основних перешкод, що впливають на діяльність та захист інвесторів, та прийняття нормативно-правових актів з метою створення механізмів стимулювання інвестицій у сферу інновацій Виконується

Посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні та реалізація Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності

31.12.2021 Мінекономіки Прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні та на вдосконалення механізмів правової охорони географічних зазначень і традиційних продуктів Виконується

Забезпечення умов для створення та/або розвитку центрів інноваційних технологій та секторальних кластерів у регіонах з метою підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих підприємств. Такі центри та кластери повинні надавати підтримку стартапам у створенні умов для розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, сприяти створенню кластерів у виробництві, розробляти спеціальні комплекси заходів для підтримки інновацій

30.06.2021 МОН Розроблення та затвердження регіональних планів створення та розвитку центрів інноваційних технологій Виконується
31.12.2021 Розроблення та затвердження плану підтримки інновацій для кожного з перспективних кластерів Виконується
31.12.2021 Реалізація проєктів із створення 25 регіональних центрів інноваційних технологій Заплановано до виконання

Стимулювання участі в міжнародних програмах і проектах з питань науки та інновацій шляхом забезпечення обміну знаннями, технологіями з ЄС та країнами — торговельними партнерами у форматі цільових семінарів і заходів, а також в рамках реалізацій міжнародних програм

31.12.2021 МОН Забезпечення участі України в проектах у рамках реалізації міжнародних програм Виконано
31.12.2021 Забезпечення представлення України на постійній основі у міжнародних заходах та проектах з розвитку інновацій Заплановано до виконання
31.12.2018 Представлення України на міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного щорічного заходу з питань розвитку сфери інновацій у 2018 році Виконано
31.12.2019 Представлення України на міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного щорічного заходу з питань розвитку сфери інновацій у 2019 році Виконано
31.12.2020 Представлення України на міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного щорічного заходу з питань розвитку сфери інновацій у 2020 році Виконано
31.12.2021 Представлення України на міжнародних форумах з питань розвитку сфери інновацій та організація і проведення в Україні спільно з ЄС міжнародного щорічного заходу з питань розвитку сфери інновацій у 2021 році Виконується

Підвищення рівня обізнаності українських підприємств щодо діючих та запланованих до реалізації проектів підтримки та розвитку діяльності у сфері інновацій, створення інформаційного ресурсу та визначення переліку програм з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, каталогу інноваційної та високотехнологічної продукції та її виробників в Україні та діючих механізмів для стимулювання інноваційної діяльності, розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі

31.12.2018 МОН Створення та забезпечення щоквартального оновлення загальнодоступної бази даних про українські та міжнародні програми з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, каталогу інноваційної та високотехнологічної продукції та її виробників в Україні, діючих механізмів підтримки діяльності у сфері інновацій та розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі Виконано

Завдання 2. Посилення інноваційного потенціалу підприємств

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Проведення аналізу та оцінки можливостей стимулювання та заохочення інноваційних підприємств, що працюють у сфері інновацій, та розроблення комплексу заходів надання державної підтримки підприємствам, що працюють у сфері інновацій

31.12.2021 Мінекономіки Проведення аналізу та оцінки можливостей стимулювання та заохочення підприємств, що працюють в інноваційних секторах економіки, та у разі необхідності підготовка відповідних нормативно-правових актів Виконується
31.12.2021 Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів Виконується

Підвищення обізнаності українських підприємств щодо інноваційних підходів до виробничої та комерційної діяльності шляхом проведення інформаційних кампаній, у тому числі щодо можливостей міжнародного співробітництва, зокрема в рамках відповідних проектів ЄС, вивчення можливостей співпраці з діючими в ЄС офіційними ресурсами, що стосуються прав інтелектуальної власності

31.12.2021 МОН Проведення інформаційної кампанії Виконується
31.12.2021 Проведення інформаційної кампанії розроблення рекомендацій та впровадження інформаційних кампаній (в тому числі навчальний курс з інноваційного менеджменту, корпоративного та торговельного права, права інтелектуальної власності) у закладах вищої освіти та бізнес-школах, розроблення та впровадження програм з інноваційного розвитку та тренування, що будуть реалізовуватися інституціями з підтримки торгівлі та бізнес-асоціаціями, створення бази даних законодавства з питань корпоративного та торговельного права та права інтелектуальної власності Виконується

Стимулювання використання інновацій, а також впровадження світових практик, що зменшують негативний вплив виробництва на навколишнє природне середовище, в тому числі запровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів

31.12.2021 Мінекоенерго Проведення інформаційної кампанії з урахуванням принципів сталого розвитку економіки Виконується

Сприяння гармонізації національних стандартів до стандартів і норм ЄС та міжнародних стандартів ISO 14000, ISO 19000 та стимулювання залучення інвестицій

31.12.2021 Мінекоенерго Розроблення комплексу заходів з активізації впровадження екологічного управління згідно з міжнародними стандартами ISO 14000 та ISO 19000 Виконується

Завдання 3. Поліпшення правових та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Розвиток інфраструктури електронної комерції з метою полегшення експорту товарів роздрібної торгівлі через Інтернет шляхом гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС, зокрема стандартів електронної ідентифікації та трастових послуг із стандартами ЄС, забезпечення умов для створення системи вирішення торговельних спорів у режимі он-лайн та процедур визначення надійних сайтів роздрібної торгівлі в режимі он-лайн.

31.12.2021 Мінекономіки Затвердження плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС Виконується
31.12.2021 Імплементація плану гармонізації законодавства України з питань електронної комерції із законодавством ЄС та інших заходів Заплановано до виконання
31.12.2019 Забезпечення умов для створення системи розв’язання торговельних спорів та процедур верифікації сайтів роздрібної торгівлі в режимі он-лайн Заплановано до виконання

Проведення аналізу економічних показників країн, що є перспективними з точки зору потенційних ринкових можливостей

30.06.2018 Мінекономіки Визначення переліку ринків у фокусі з метою активізації та поглиблення торговельно-економічного співробітництва Виконано

Завершення процедури приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, зокрема:

 • проведення інформаційної кампанії серед підприємств щодо можливостей торговельного співробітництва з країнами — учасниками Конвенції;
 • проведення переговорів щодо внесення відповідних змін до діючих преференційних торговельних угод України із сторонами — учасницями Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження
31.03.2018 Мінекономіки Завершення внутрішньодержавної процедури приєднання України до Конвенції (прийняття відповідного закону) та передача на зберігання до депозитарію Конвенції інструмента про приєднання Виконано
31.12.2021 Підвищення рівня обізнаності національних товаровиробників щодо перспектив та можливих напрямів торговельного співробітництва з країнами-учасниками Конвенції Виконується
31.12.2021 Застосування у двосторонніх та багатосторонніх преференційних торговельних відносинах з членами Конвенції правил походження, передбачених Доповненням I до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження Виконується

Розроблення механізмів підвищення ефективності та прозорості процедур, пов’язаних із застосуванням Україною інструментів торговельного захисту та забезпечення участі МЕРТ у розслідуваннях торговельного захисту, що проводяться на зовнішніх ринках щодо українських товарів​

31.07.2018 Мінекономіки За підсумками II кварталу 2018 року прийняття законодавчих актів стосовно торговельного захисту Виконано
31.12.2018 Проведення оцінки інституційної спроможності та ефективності процедур захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках та розроблення плану дій щодо його вдосконалення Виконано
31.12.2018 Розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях з використанням інструментів торговельного захисту, в тому числі для здійснення розрахунків, з метою надання доступу заінтересованим сторонам до інформації в рамках проведення розслідувань торговельного захисту та обміну інформацією з органом, який проводить розслідування Виконується

Підвищення ефективності функціонування та переформатування спільних міжурядових органів (комісій, робочих груп, підкомітетів), учасниками яких є Україна та країни-партнери, із фокусом на захисті національних інтересів, інтересів бізнесу, а також на ринки у фокусі. Забезпечення доступу до інформації про їх діяльність шляхом:

 • взаємного обміну інформацією між спільними міжурядовими органами (між Україною та країнами-партнерами) щодо змін у законодавстві стосовно процедурних та інших вимог до імпорту з метою оприлюднення відповідної інформації
 • підготовки довідкової інформації про країни, включаючи проблемні питання для національних підприємств та інтеграції зазначеної інформації системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях для міжнародної торгівлі
31.03.2018 Мінекономіки Проведення аналізу та розроблення концепції щодо підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів Виконано
31.12.2018 Розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності функціонування спільних міжурядових органів Виконано
31.12.2019 Розроблення та оприлюднення бази даних про стан економічного розвитку країн, їх зовнішньоторговельну політику та діяльність спільних міжурядових органів Виконано

Впровадження механізму електронного “єдиного вікна” для всіх процедур митного оформлення товарів

30.06.2018 Мінфін Розроблення плану імплементації механізму електронного “єдиного вікна” Виконано
31.12.2018 Підготовка та затвердження нормативно-правових актів з питань впровадження електронного “єдиного вікна” для всіх процедур митного оформлення товарів Виконано

Впровадження проєкту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів

30.06.2018 Мінфін Розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо реалізації пілотного проекту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів Виконано
31.12.2018 Проведення аналізу можливостей розміщення пунктів перетину кордону, що функціонують за принципом “єдиного вікна”, та визначення місця (місць) впровадження пілотного проекту Виконано
30.06.2019 Забезпечення ефективної взаємодії електронних баз даних з питань оформлення перетину кордону товарів Виконано
31.12.2019 Реалізація пілотного проекту із створення “єдиного вікна” для оформлення перетину кордону товарів Виконано
31.12.2020 Проведення аналізу результатів пілотного проекту та впровадження системи на всіх пунктах перетину кордону Виконано

Введення в дію та забезпечення функціонування електронної системи обміну інформацією про митне оформлення за принципом “єдиного вікна”

31.12.2019 Мінфін Розроблення та забезпечення функціонування веб-порталу з надання послуг з митного оформлення товарів Виконано
31.12.2019 Забезпечення ефективної взаємодії електронних баз даних з питань оформлення перетину кордону товарів Виконано

Забезпечення оприлюднення та доступу до торговельної інформації відповідно до положень Угоди про спрощення процедур торгівлі

31.12.2018 Держмитслужба Імплементація положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі в частині оприлюднення інформації Виконано

Завершення розроблення нової редакції Транспортної стратегії України

31.03.2018 Мінінфрастуктури Затвердження нової редакції Транспортної стратегії України Виконано

Визначення та реалізація пріоритетних проектів розвитку та модернізації транспортної та логістичної інфраструктури, а також потреби перспективних секторів, визначених Експортною стратегією України (“дорожньою картою” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки, у транспортній інфраструктурі за такими основними напрямами:

 • створення проекту “Економічного поясу Шовкового шляху”
 • внутрішні водні шляхи (річкові порти)
 • українські залізниці;
 • регіональні аеропорти
31.12.2018 Мінінфрастуктури Визначення пілотних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури за такими основними напрямами: розроблення заходів для реалізації проекту “Економічного поясу Шовкового шляху”; внутрішні водні шляхи (річкові порти); українські залізниці; регіональні порти Виконується
31.12.2019 Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань реалізації пріоритетних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури Заплановано до виконання
30.06.2020 Розроблення комплексу заходів та реалізація пілотних проектів розвитку транспортної та логістичної інфраструктури Заплановано до виконання

Запровадження регулярних опитувань і щоквартального перегляду поточної ситуації у сфері валютного контролю

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення і підготовка рекомендацій з питань, що стосуються лібералізації у сфері валютного контролю Виконано
31.12.2019 Проведення щоквартальних опитувань Виконано

Забезпечення виконання Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки, розроблення та затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних стратегій

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення щонайменше двох стратегій на основі проведеного аналізу тенденцій до розвитку світової економіки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних стратегій, зокрема щодо інформаційно-комунікаційних технологій, машинобудування, креативних індустрій, туризму, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, виробництва запасних частин та комплектувальних виробів для просування експорту космічної та авіаційної промисловості, торговельної інформації та просування експорту, транспортування та спрощення умов торгівлі, вдосконалення навичок інновацій для експорту Виконується

Розроблення секторальної стратегії щодо харчової та переробної промисловості

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення секторальної стратегії щодо харчової та переробної промисловості на основі проведеного аналізу тенденцій до розвитку світової економіки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження секторальної стратегії Виконано

Розроблення комплексу заходів, що стосуються ринків країн у фокусі

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення комплексу заходів на підставі проведеного аналізу щонайменше для трьох країн у фокусі у 2018 році Виконано
31.12.2019 Розроблення комплексу заходів на підставі проведеного аналізу щонайменше для трьох країн у фокусі у 2019 році Виконано
31.12.2020 Розроблення комплексу заходів на підставі проведеного аналізу щонайменше для трьох країн у фокусі у 2020 році Заплановано до виконання
31.12.2021 Розроблення комплексу заходів на підставі проведеного аналізу щонайменше для трьох країн у фокусі у 2021 році Виконується

Оцінка ефективності діючих міжнародних угод про зони вільної торгівлі та розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі проведених економічних досліджень з урахуванням доцільності їх укладення для економіки України

31.12.2018 Мінекономіки Завершення оцінки ефективності діючих міжнародних угод про вільну торгівлю Виконано
31.12.2021 Розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі проведених економічних досліджень Виконується

Розроблення щорічних та середньострокових планів забезпечення постійної участі України у роботі органів СОТ, включаючи відповідні показники ефективності виконання таких планів з метою ефективного захисту національних економічних інтересів

31.03.2018 Мінекономіки Розроблення та затвердження плану заходів з підготовки до участі України в роботі органів СОТ з його подальшим щорічним оновленням Виконано
31.12.2019 Забезпечення постійної участі України у роботі органів СОТ з метою ефективного захисту національних економічних інтересів Виконано
31.12.2018 Підготовка щорічних аналітичних матеріалів щодо ефективності участі у роботі органів СОТ у 2018 році Виконано
31.12.2019 Підготовка щорічних аналітичних матеріалів щодо ефективності участі у роботі органів СОТ у 2019 році Виконується
31.12.2020 Підготовка щорічних аналітичних матеріалів щодо ефективності участі у роботі органів СОТ у 2020 році Виконується
31.12.2021 Підготовка щорічних аналітичних матеріалів щодо ефективності участі у роботі органів СОТ у 2021 році Виконується

Аналіз зміни ставок ввізного мита на певні товари з метою підтримки національних виробників у перспективних секторах економіки України

31.12.2021 Мінекономіки Проведення дослідження щодо доцільності зміни ставок ввізного мита на товари з метою підтримки Виконано

Завдання 4. Вдосконалення координації діяльності інституцій з підтримки торгівлі, залучених до реалізації торговельної політики та розвитку експорту

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Утворення та започаткування роботи робочих груп у складі Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України

31.12.2018 Мінекономіки Щорічне затвердження плану роботи у 2018 році Виконано
31.12.2019 Щорічне затвердження плану роботи у 2019 році Виконано
31.12.2020 Щорічне затвердження плану роботи у 2020 році Виконано
31.12.2021 Щорічне затвердження плану роботи у 2021 році Виконано

Створення офіційної мережі інституцій з підтримки торгівлі для координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі

30.09.2021 Мінекономіки Розроблення концепції діяльності мережі інституцій з підтримки торгівлі, здійснення аналізу нормативно-правової бази з метою створення мережі інституцій з підтримки торгівлі, прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про створення мережі інституцій з підтримки торгівлі Виконується
31.12.2018 Розроблення та підписання меморандуму про співпрацю між учасниками інституцій з підтримки торгівлі Виконано

Сприяння координації та взаємодії об’єднань суб’єктів господарювання з питань розвитку міжнародної торгівлі шляхом організації спільних ініціатив і періодичних заходів, розроблення комплексу заходів, спрямованих на підсилення об’єднань суб’єктів господарювання як представників бізнесу

30.06.2018 Мінекономіки Розроблення комплексу заходів активізації участі об’єднань суб’єктів господарювання у формуванні державної політики з питань розвитку міжнародної торгівлі Виконано
31.12.2017 Публікація щомісячного електронного бюлетеня з інформацією про експорт та просування експорту за 2017 рік Виконано
30.12.2018 Публікація щомісячного електронного бюлетеня з інформацією про експорт та просування експорту за 2018 рік Виконано
31.12.2019 Публікація щомісячного електронного бюлетеня з інформацією про експорт та просування експорту за 2019 рік Виконано
31.12.2018 Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підсилення галузевих асоціацій як представників бізнесу та залучення до внутрішніх консультацій Виконано
31.12.2019 Розроблення спільних заходів (щонайменше двох заходів щороку) за участю об’єднань суб’єктів господарювання з метою підвищення їх координації та взаємодії Виконується

Забезпечення підвищення рівня обізнаності підприємств та підприємців про доступні послуги з підтримки торгівлі та експорту, можливості використання послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях шляхом проведення інформаційно-освітньої кампанії

31.12.2018 Мінекономіки Щорічне проведення інформаційно-освітніх кампаній щодо існуючих послуг з підтримки експорту та міжнародної торгівлі, послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях у 2018 році Виконано
31.12.2019 Щорічне проведення інформаційно-освітніх кампаній щодо існуючих послуг з підтримки експорту та міжнародної торгівлі, послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях у 2019 році Виконується
31.12.2020 Щорічне проведення інформаційно-освітніх кампаній щодо існуючих послуг з підтримки експорту та міжнародної торгівлі, послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях у 2020 році Виконується
31.12.2021 Щорічне проведення інформаційно-освітніх кампаній щодо існуючих послуг з підтримки експорту та міжнародної торгівлі, послуг електронного урядування та участі в міжнародних електронних закупівлях у 2021 Виконується
30.06.2018 Проведення аналізу існуючої інституціональної системи з підтримки експорту, розроблення та представлення проєкту Концепції щодо створення інституції з підтримки та просування експорту Виконано
30.06.2018 Розроблення та прийняття нормативно–правового акту про створення інституції з підтримки та просування експорту Виконано
31.12.2018 Початок роботи інституції з підтримки та просування експорту на базі Офісу з просування експорту Виконано

Створення інституції з підтримки та просування експорту за згодою Кабінету Міністрів України

30.06.2018 Мінекономіки Проведення аналізу існуючої інституціональної системи з підтримки експорту, розроблення та представлення проекту Концепції щодо створення інституції з підтримки та просування експорту Виконано
30.06.2018 Розроблення та прийняття нормативно-правового акта про створення інституції з підтримки та просування експорту Виконано
31.12.2018 Початок роботи інституції з підтримки та просування експорту на базі Офісу з просування експорту Виконано

Створення єдиного екcпортного веб-порталу для інформаційної підтримки українських експортерів (включаючи представників перспективних секторів)

30.06.2021 Мінекономіки Подання пропозиції щодо створення єдиного експортного веб-порталу розроблення програмного рішення з метою Виконано
30.09.2021 Розроблення програмного рішення з метою створення єдиного експортного веб-порталу Виконується
30.06.2021 Забезпечення функціонування єдиного експортного веб-порталу Виконано

Завдання 5. Покращення координації та взаємодії мережі інституцій, що надають експортерам послуги з підтримки бізнесу та торгівлі

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках і ярмарках

30.06.2018 Мінекономіки Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з питань визначення переліку пріоритетних щорічних міжнародних виставок та забезпечення представлення на них національних стендів України Виконано
31.12.2018 Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з питань визначення порядку фінансування представлення України на міжнародних виставках за кордоном та створення єдиного дизайнерського рішення для національних стендів України на міжнародних виставках Виконано
31.12.2018 Проведення інформаційної кампанії серед українських підприємств щодо можливостей участі в міжнародних виставках і ярмарках Виконано

Активізація проведення торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України

31.12.2018 Мінекономіки Визначення переліку країн, які є стратегічними торговельними партнерами для України Виконано
31.12.2018 Розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях для всіх торгових місій, що будуть частиною експортного веб-порталу, та оновлення інформації про заплановані торговельні місії Виконується
31.12.2018 Здійснення оглядів стратегічних ринків для залучення українських компаній до торгових місій, виставок Виконано
31.12.2018 Створення інструментів для забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України Виконано
31.12.2019 Створення інструментів для забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України Виконано
31.12.2020 Створення інструментів для забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України Виконується
31.12.2021 Створення інструментів для забезпечення ефективного просування українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки шляхом проведення на постійній основі торговельних місій в країнах, які є стратегічними торговельними партнерами для України Виконується

Сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між підприємствами-експортерами та іноземними партнерами за участю об’єднань суб’єктів господарювання

31.12.2021 Мінекономіки Розроблення та затвердження комплексу заходів сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між українськими підприємствами-експортерами та іноземними партнерами та розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях, що буде частиною експортного веб-порталу Виконується
31.12.2021 Впровадження комплексу заходів сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між підприємствами-експортерами та іноземними партнерами Виконано

Розроблення та реалізація комплексу заходів з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки (в тому числі засобами та інструментами культурної дипломатії)

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення та затвердження концепції бренда та кампанії з його просування Виконано
31.12.2019 Проведення кампанії з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки Виконано
31.12.2020 Проведення кампанії з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки Виконується
31.12.2021 Проведення кампанії з просування українського бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки Заплановано до виконання

Узагальнення та поширення інформації про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг)

31.12.2018 Мінекономіки Інформування підприємств-експортерів про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) з використанням єдиного експортного веб-порталу та мережі інституцій з підтримки торгівлі Виконано
31.12.2019 Інформування підприємств-експортерів про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) з використанням єдиного експортного веб-порталу та мережі інституцій з підтримки торгівлі Виконано
31.12.2020 Інформування підприємств-експортерів про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) з використанням єдиного експортного веб-порталу та мережі інституцій з підтримки торгівлі Виконується
31.12.2021 Інформування підприємств-експортерів про зовнішні ринки, умови та процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) з використанням єдиного експортного веб-порталу та мережі інституцій з підтримки торгівлі Заплановано до виконання

Посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном

30.06.2018 Мінекономіки Розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України” Виконується
31.12.2018 Проведення навчання з метою підвищення кваліфікаційної спроможності співробітників, що беруть участь в реалізації пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України Не виконано
31.12.2018 Реалізація пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України Не виконано
31.12.2019 Реалізація пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України Заплановано до виконання
31.12.2020 Реалізація пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України Виконується
31.12.2021 Реалізація пілотного проекту щодо представлення економічних інтересів України за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних установ України Заплановано до виконання

Забезпечення розроблення інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема їх нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції

31.12.2018 Мінекономіки Розроблення та забезпечення доступу до інструментів та послуг з надання суб’єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, а також розміщення зазначеної інформації на експортному веб-порталі Виконано
31.12.2018 Здійснення комплексу заходів з підтримки експорту та нарощування потенціалу українських підприємств з метою виходу на зовнішні ринки Виконується

Розроблення та впровадження бази даних незалежних консультантів та підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу та інформацію про окремі сектори економіки і зовнішні ринки

31.12.2021 Мінекономіки Розроблення та впровадження бази даних незалежних консультантів та підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу та інформацію про окремі сектори економіки і зовнішні ринки Виконується

Розроблення комплексу заходів заохочення створення приватних підприємств-постачальників послуг з підтримки торгівлі, що включає проведення тренінгів та консультацій із залученням галузевих та бізнес-асоціацій з метою заповнення існуючих прогалин в обслуговуванні

31.12.2018 МОН Розроблення комплексу заходів заохочення появи приватних постачальників послуг з підтримки торгівлі, що включає проведення тренінгів та консультацій із залученням галузевих та бізнес-асоціацій Виконується
31.12.2018 Проведення не менше одного разу на рік тренінгів та консультацій Виконано
31.12.2019 Проведення не менше одного разу на рік тренінгів та консультацій Виконано
31.12.2020 Проведення не менше одного разу на рік тренінгів та консультацій Виконано
31.12.2021 Проведення не менше одного разу на рік тренінгів та консультацій Виконується

Забезпечення впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 844, та Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228.

31.12.2018 Мінекономіки Впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання у 2018 році Виконано
31.12.2019 Впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання у 2019 році Виконано
31.12.2020 Впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання у 2020 році Виконується
31.12.2021 Впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання у 2021 році Виконується

Надання консультаційно-інформаційної допомоги заінтересованим органам державної влади у веденні переговорів і укладенні угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів

31.12.2018 Мінекономіки Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2018 році Виконано
31.12.2019 Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2019 році Виконано
31.12.2020 Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2020 році Виконано
31.12.2021 Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2021 році Виконується
31.12.2021 Підвищення ефективності проведення переговорів і укладення угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів Виконується

Створення системи фінансової підтримки експорту, зокрема Експортно-кредитного агентства

31.03.2018 Мінекономіки Розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань створення Експортно-кредитного агентства відповідно до законодавства Виконано
30.09.2018 Утворення Експортно-кредитного агентства Виконано
30.09.2018 Наповнення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства Виконано
31.12.2018 Початок діяльності Експортно-кредитного агентства Виконано
30.06.2019 Затвердження у разі необхідності додаткових нормативно-правових актів з питань створення системи фінансової підтримки Експортно-кредитного агентства Виконано
31.12.2020 Забезпечення функціонування державної системи фінансової підтримки експорту Виконано

Сприяння залученню інвестицій за допомогою небанківських кредитно-фінансових установ та cтворення інституційної структури для венчурного фонду з метою залучення інвестицій для підприємств, що працюють у сфері інновацій

31.12.2021 Мінекономіки Внесення змін до норм законодавства у сфері залучення інвестицій Виконується
31.12.2018 Розроблення та затвердження нормативно-правового акта про утворення інституційної структури для венчурного фонду Виконується
30.06.2021 Утворення та початок функціонування венчурного фонду Виконується

Завдання 6. Стимулювання підприємницької діяльності серед підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, та молоді

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Проведення інформаційно-освітніх кампаній у вищих навчальних закладах з метою підвищення інтересу молоді до підприємництва та міжнародної торгівлі, розвитку лідерських навичок та навичок з проектного менеджменту

30.06.2018 МОН Проведення інформаційно-освітньої кампанії в закладах вищої освіти з метою підвищення інтересу молоді до підприємництва та міжнародної торгівлі шляхом включення практичних проектів у навчальні програми закладів вищої освіти та бізнес-шкіл, заснування разом з представниками приватного бізнесу нагород за підприємництво, приєднання до європейських та міжнародних мереж підприємців та спілкування в них, розроблення програм стажування студентів і молодих підприємців на успішних підприємствах, надання найперспективнішим студентам можливості ознайомитись з функціонуванням найуспішніших підприємств світу Виконано
31.12.2018 Проведення щорічних інформаційно-освітніх кампаній, як мінімум, у трьох вищих навчальних закладах у 2018 році Не виконано
31.12.2019 Проведення щорічних інформаційно-освітніх кампаній, як мінімум, у трьох вищих навчальних закладах у 2019 році Не виконано
31.12.2020 Проведення щорічних інформаційно-освітніх кампаній, як мінімум, у трьох вищих навчальних закладах у 2020 році Не виконано
31.12.2021 Проведення щорічних інформаційно-освітніх кампаній, як мінімум, у трьох вищих навчальних закладах у 2021 році Заплановано до виконання

Забезпечення умов для стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету шляхом включення навчальних курсів з підприємництва та міжнародної торгівлі до навчальних програм початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних закладів

31.12.2019 МОН Розроблення та запровадження навчального курсу з підприємництва та міжнародної торгівлі та внесення їх до навчальних програм закладів початкової та базової середньої освіти, а також інших закладів освіти Виконано

Створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння експортоорієнтованим підприємствам, враховуючи особливості розвитку перспективних секторів

31.12.2019 МОН Розроблення та реалізація пілотного проекту із створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експортоорієнтованих підприємств в обласних центрах Виконується
31.12.2021 Започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств у всіх обласних центрах Виконується

Організація загальнодержавних і регіональних інформаційно-освітніх кампаній для демонстрації успішно реалізованих підприємницьких проектів, обміну досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу

30.06.2019 Мінекономіки Проведення першої інформаційної кампанії Виконано
31.12.2019 Проведення щорічних інформаційних кампаній у 2019 році Виконано
31.12.2020 Проведення щорічних інформаційних кампаній у 2020 році Виконано
31.12.2021 Проведення щорічних інформаційних кампаній у 2021 Виконується

Завдання 7. Покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств запроваджувати навчальні програми для своїх співробітників, у тому числі програми дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, управлінських навичок та професійного розвитку

31.12.2021 МОН Створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств Виконується
31.12.2020 Розроблення та впровадження пілотної програми підвищення фахового рівня співробітників експортоорієнтованих підприємств в одному з перспективних секторів Виконано
31.12.2019 Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств Виконано

Визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств, насамперед у перспективних секторах, та розроблення програм підвищення їх кваліфікації

31.12.2021 МОН Визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах Виконується
31.12.2021 Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств Виконується

Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки

31.12.2018 Галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки Виконано
31.12.2019 Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки Виконується
31.12.2020 Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки Виконується
31.12.2021 Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки Виконується

Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед експортоорієнтованих підприємств, яка складається з ефективного планування, моніторингу та оцінки корпоративних результатів

31.12.2019 Галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо застосування системи управління ефективністю підприємства в одному з перспективних секторів Не виконано
31.12.2020 Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств Заплановано до виконання
31.12.2021 Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств Заплановано до виконання

Забезпечення підвищення компетенцій малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді

31.12.2021 Галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) Забезпечення участі малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді у програмах з підвищення потенціалу та кваліфікації відповідно до завдань, визначених в цьому плані завдань і заходів Виконується

Забезпечення розроблення та впровадження комплексу заходів з удосконалення навичок управління бізнес-процесами, зокрема щодо управління бізнесом та фінансами, операційного менеджменту, управління якістю, інформаційних систем, міжнародного маркетингу, а також експортних стратегій

31.12.2021 Галузеві об’єднання суб’єктів господарювання (за згодою) Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо одного плану заходів для кожної області Виконується

Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

Найменування заходуСтрок виконанняВиконавецьОчікувані результатиСтан

Вдосконалення регулювання ринку праці з метою зниження рівня неофіційного працевлаштування та стимулювання мобільності працівників

31.12.2021 Мінсоцполітики Проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування Виконується
31.12.2018 Ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України Виконується

Поглиблення співпраці щодо підготовки кваліфікованих кадрів між науковими установами та закладами професійно-технічної освіти та суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств​

31.12.2018 МОН Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів Виконано
31.12.2019 Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти Виконано

Забезпечення стимулювання мобільності трудових ресурсів та вдосконалення загальнонаціональної бази даних про можливості працевлаштування в Україні

31.12.2018 Мінсоцполітики Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності Виконується
30.06.2021 Прийняття відповідного нормативно-правового акта Виконується
31.12.2019 Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності Виконано

Вдосконалення системи професійного навчання працівників, зокрема для їх залучення у перспективні сектори економіки

31.12.2021 Мінсоцполітики Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах Виконується