Надання консультаційно-інформаційної допомоги заінтересованим органам державної влади у веденні переговорів і укладенні угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів

61%
Інформацію оновлено
10.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство закордонних справ України
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2018
Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2018 році
Виконано

Проводиться широкомасштабна дворівнева просвітницька кампанія на національному та регіональному рівнях з метою посилення зворотного зв’язку з бізнесом. У 2018 році проведено три регіональні Міжнародні форуми на тему: “Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації: у м. Харкові (17–19 квітня), у м. Одеса (11–14 липня) та у м. Київ ( 9–10 жовтня).

IV квартал
2019
Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2019 році
Виконано

23-24.05.2019 у м. Львів відбувся Міжнародний форум з питань технічного регулювання.

У 2019 році проведено два регіональні Міжнародні форуми з питань технічного регулювання: 23–25 травня у м. Львів на тему: “Технічне регулювання для розвитку науки, освіти, бізнесу”, 9–10 жовтня у Дніпропетровській області на тему:  “Пошук інноваційних шляхів розвитку інфраструктури якості України”.

IV квартал
2020
Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2020 році
Виконано

Мінекономіки:
З метою посилення зворотнього зв’язку з бізнесом проводиться широкомасштабна дворівнева просвітницька кампанія на національному та регіональному рівнях. 06.03.2020 проведено Експертну дискусію щодо підготовки до укладення Угоди АСАА в рамках підготовки до четвертого засідання Діалогу високого рівня Україна–ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості за участі народних депутатів України, представників КМУ, європейських партне- рів, бізнесу, експертів, асоціацій, підприємств і установ, які працюють у сфері технічного регулю- вання, стандартизації, акредитації та метрології (матеріали дискусії розміщені на Комунікатив- ній платформі з технічного регулювання в Україні (https://techreg.in.ua)).

ДП «Київоблстандартметрологія» 19.06.2020 проведено вебінар «Актуальні питання та зміни у сфері технічного регулювання, метрології, оцінки відповідності та стандартизації. Сучасні ін- струменти поліпшення взаємодії підприємств технічного регулювання та замовників», під час якого було висвітлено питання щодо змін, які внесено до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та важливість підписання Угоди АСАА, актуальні питання оцінки відпо- відності (сертифікації) продукції, робіт та послуг; розширення сфери оцінки відповідності, акту- альні напрямки та можливості.

В рамках проєкту «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері метрології» (РТВ) 24–25.06.2020 проведено семінар на тему «Нова законодавча база ЄС», у яко- му участь взяло понад 80 учасників з різних регіонів України.

ДП «Одесастандартметрологія» 02.07.2020 проведено вебінар на тему «Одещина, технічне регу- лювання, агропромисловий діалог», участь у якому взяли представники асоціацій, бізнесу та науки.

ДП «Миколаївстандартметрологія» 23.09.2020 проведено семінар на тему «Сьогодення. Метро- логічна діяльність. Актуальні напрямки та питання», під час якого було висвітлено актуальні пи- тання щодо метрологічної діяльності.

ДП «Черкасистандартметрологія» 24.09.2020 проведено семінар на тему «Зміни законодавства у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та метрології станом на 1 вересня 2020 року. Потенційні можливості ДП «Черкасистандартметрологія» щодо допомоги вітчизняним вироб- никам», під час якого було надано інформацію щодо змін в законодавстві у сфері метрології та повноваження підприємства.

ДП «Житомирстандартметрологія» 29.09.2020 проведено семінар на тему «Практика щоден- ної діяльності підприємств в координатах вітчизняної системи технічного регулювання», під час якого було надано інформацію щодо діяльності ДП «Житомирстандартметрологія».

ДП «Тернопільстандартметрологія» 07.10.2020 проведено вебінар «Зміни в законодавчій базі з метрології та оцінки відповідності. Інформування суб’єктів господарювання».

ДП «Рівнестандартметрологія» 11.11.2020 проведено вебінар «Основні принципи стандартиза- ції, оцінки відповідності, метрологічного забезпечення та їх практична реалізація. Останні зміни в законодавстві України».

ДП «Кіровоградстандартметрологія» 25.11.2020 проведено вебінар «Актуальні питання у сфері технічного регулювання, стандартизації та метрології».

ДП «УкрНДНЦ» 17.12.2020 проведено вебінар «Стандартизація та євроінтеграція. Взаємодія на- ціонального органу стандартизації з технічними комітетами України».

ДП «Сумистандартметрологія» 28.12.2020 проведено вебінар «Актуальні питання у сфері сертифікації та систем управління».

До участі у зазначених вебінарах були залучені представники бізнесу, громадських об’єднань, асоціацій товаровиробників, підприємств та інших зацікавлених сторін.

IV квартал
2021
Проведення щорічних тренінгів для заінтересованих органів державної влади у 2021 році
Виконується

Мінекономіки:

З метою посилення зворотного зв’язку з бізнесом проводиться широкомасштабна дворівнева просвітницька кампанія на національному та регіональному рівнях.

З метою підвищення обізнаності та отримання нових знань представники Мінекономіки на постійній основі беруть участь у відповідних тренінгах та семінарах.

З 7 по 11 червня 2021 року прийнято брало участь у навчальній онлайн-курсі “Промисловість 4,0 та управління інноваціями” у рамках програми SCP Training Award (е-навчання), який проводився Управлінням інтелектуальної власності Сінгапуру за спонсорської підтримки Міністерства закордонних справ Сінгапуру.

Наразі представники Мінекономіки беруть участь у курсі навчальних вебінарів з питань аналізу політики, який здійснюється за підтримки KSE Public Policy and Governance Programs.

IV квартал
2021
Підвищення ефективності проведення переговорів і укладення угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних та фітосанітарних заходів
Виконується

Україна здійснює підготовчі заходи щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА) у пріоритетних секторах промислової продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини).

Міністерством на постійній основі надається консультаційно-інформаційна допомога органам державної влади, науковим метрологічним центрам, органам з оцінки відповідності та іншим зацікавленим сторонам з питань укладання угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності.

З метою посилення зворотного зв’язку з бізнесом проводиться широкомасштабна дворівнева просвітницька кампанії на національному та регіональному рівнях.

У ІІ кварталі 2021 року проведено  вебінар ДП “Дніпростандарт-метрологія” на тему:  “Сучасне технічне регулювання як практична допомога бізнесу” (29.04.2021).

Мета вебінару – підвищення рівня інформованості представників бізнесу, державних установ щодо змін у сфері технічного регулювання: надання метрологічних послуг, оцінки відповідності та сертифікації продукції, послуг та систем управління, випробувань продукції підприємств та стандартизації.

Під час вебінару були розглянуті наступні питання:

1) Метрологія в рамках сучасної моделі системи технічного регулювання;

2) Стандартизація на захисті інтересів споживачів і держави;

3) Підтвердження відповідності, випробування продукції;

4) Що означатиме підписання Угоди АСАА для сфери технічного регулювання України? Короткий виклад ключових характеристик «нового підходу»;

5) Актуальні питання оцінки відповідності засобів індивідуального захисту.

У вебінарі взяли участь 129 учасників, серед яких представники бізнесу, громадських об’єднань, асоціацій товаровиробників, підприємств та інших зацікавлених сторін.

Україна здійснює підготовчі заходи щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) у пріоритетних секторах промислової продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини).

27.03.2018 у м. Києві відбулося засідання Робочої групи з питань усунення технічних бар’єрів в торгівлі в рамках Діалогу високого рівня Україна – ЄС у промисловій сфері за участі представни- ків Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловос- ті, підприємництва і МСП. Сторони обговорили питання щодо оцінки стану справ в українській інфраструктурі якості з метою підписання Угоди ACAA; стан справ у сферах ринкового нагляду, стандартизації, технічних регламентів; започаткування європейською стороною повномасштаб- них проєктів технічної допомоги. Сторони актуалізували Дорожню карту заходів щодо підписан- ня Угоди АСАА та домовились започаткувати процес офіційного оцінювання української інфра- структури якості з боку ЄС після отримання погодження від Європейської сторони.

За результатами третього засідання Комітету асоціації Україна–ЄС у торговельному складі (22– 23.11.2018) досягнуто домовленості щодо проведення у І кварталі 2019 року зустрічі в рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС з метою проведення переговорів щодо подальших кроків з підписання Угоди АСАА, а саме щодо офіційного оцінювання Європейською стороною готовності українських інституцій у сфері технічного регулювання, стандартизації та метрології працювати відповідно до вимог оновленої нормативної бази України.

27.02.2019 в м. Брюссель відбулось засідання Робочої групи з питань технічних бар’єрів у торгів- лі та стандартизації в рамках Діалогу Україна – ЄС високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості, за результатами якого досягнуто позитивних зрушень пере- говорного процесу з ЄС, а саме Європейська сторона погодилась внести до оновленої Дорож- ньої карти заходів щодо підписання Угоди АСАА позиції стосовно започаткування оцінювання української інфраструктури якості ЄК, яка включатиме огляд, аналіз діяльності та оцінку органів з оцінки відповідності, національного органу акредитації, національного органу стандартизації, органів ринкового нагляду та митного контролю, включаючи їх ефективність, щодо статусу го- товності України розпочати переговори з укладання Угоди ACAA у трьох визначених секторах промислової продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини).

Європейська сторона наголошує на необхідності прийняття оновленого законодавства у сфе- рі технічного регулювання. Українська сторона закликала Європейську сторону пришвидшити процес підготовки до підписання Угоди АСАА.

Європейську сторону поінформовано про прийняття 06.06.2019 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європей- ського Союзу у сфері технічного регулювання» (No 2740 від 06.06.2019).

На виконання Операційних висновків четвертого засідання Комітету асоціації Україна–ЄС у тор- говельному складі (18–19.11.2019, м. Брюссель), участь у якому брала українська делегація, по- інформовано Європейську сторону щодо прийняття останнього Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів рин- кового нагляду», необхідного для початку процесу оцінювання готовності України до укладання Угоди ACAA, та очікування експертної місії з боку ЄС щодо попереднього оцінювання готов- ності інституцій української інфраструктури якості працювати за введеними в дію нормами у І кварталі 2020 року.

З метою підготовки до проведення попередньої оціночної місії з боку ЄС 14.02.2020 надано Єв- ропейській стороні: пропозиції до основних компонентів технічного завдання Експертної місії з боку ЄС стосовно попередньої оцінки української інфраструктури якості щодо готовності Укра- їни розпочати переговори про укладення Угоди ACAA; інформацію щодо законодавчої бази у сфері метрології, стандартизації, оцінки відповідності, акредитації; інституційної структури у зазначених сферах; діяльності національного органу стандартизації, Національного агентства акредитації України, метрологічних інститутів, органів з оцінки відповідності; призначених ор- ганів з оцінки відповідності у пріоритетних секторах.

24.02.2020 надіслано до ЄК Заявку на Експертну місію в рамках зовнішньої допомоги ТАІЕХ щодо проведення попередньої оцінки української інфраструктури якості.

18.05.2020 Сторонами проведено відеоконференцію та досягнуті домовленості щодо приско- рення процесів укладення Угоди АСАА.

29.10.2020 розпочато проведення попередньої оціночної місії ЄС, яка включатиме оцінку го- товності горизонтального і вертикального законодавства України, системи технічного регулю- вання, оцінки відповідності, акредитації, стандартизації та метрології України на відповідність європейським нормам та правилам.

З 18.11.2020 по 30.12.2020 в рамках місії ЄС Мінекономіки проведено 15 онлайн засідань з єв- ропейськими експертами щодо стану відповідності актам законодавства ЄС горизонтального та вертикального законодавства України з питань технічного регулювання, стандартизації, метроло- гії, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів.

Міністерством надано консультаційно–інформаційну допомогу науковим метрологічним цен- трам України щодо підписання угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки із науковими метрологічними установами Республіки Білорусь, Грузії та Молдови.

На постійній основі надається консультаційно–інформаційна допомога органам державної вла- ди щодо взаємного визнання результатів оцінки відповідності, зокрема, МОЗ надано консульта- ції щодо взаємного визнання результатів оцінки відповідності медичних виробів, Адміністрації Держспецзв'язку – радіообладнання, Держпраці – вибухових матеріалів.

Також на постійній основі надається консультаційно–інформаційна допомога заінтересованим підприємствам щодо взаємного визнання результатів оцінки відповідності.

Держпродспоживслужба:

Служба бере участь у перемовинах з торговельними партнерами щодо взаємного визнання еквівалентності застосування окремих санітарних та фітосанітарних заходів (окремі товарні по- зиції, інфекційні хвороби тварин, шкідники, тощо). У 2020 році через всесвітню пандемію ко- ронавірусу інспекційні візити не відбувались. Проте, було організовано та забезпечено роботу проведення: двох оціночних місій ЄС щодо виробництва м’яса птиці та продуктів з нього, а також риби та рибних продуктів у форматі «онлайн»; відео–інспектування підприємства експор- тера яловичини на ринок КНР.

Крім того, з метою розширення географії експорту забезпечено опрацювання, збір матеріалів, заповнення та надсилання для розгляду компетентних органів торговельних партнерів 23 опитувальники, зокрема щодо оцінки державної системи виробництва: кормів для с/г тварин (до КНР); кормів для домашніх тварин (до КНР); борошна (до КНР); риби та рибних продуктів (до КНР, ЄС); живої ВРХ (до Марокко); м’яса птиці (до Індонезії, Канади, ЄС); гороху (до КНР, Венесуели); квасолі (до КНР, Бразилії, Колумбії); цибулі (до Малайзії, Шрі–Ланки); пшениці (до Венесуели); садивного матеріалу яблуні, сливи, горіху волоського, тополі, липи та ліщини (до ЄС).

Держпродспоживслужба бере участь у перемовинах з торговельними партнерами щодо взаємного визнання еквівалентності застосування окремих санітарних та фітосанітарних заходів (окремі товарні позиції, інфекційні хвороби тварин, шкідники, тощо). У зв’язку з всесвітньою пандемією коронавірусу інспекційні візити не відбувались. Проте, протягом І кварталу 2021 року було організовано та забезпечено роботу проведення оціночної місії ЄС щодо виробництва молока та молочних продуктів у форматі “онлайн”.

Крім того, у І кварталі 2021 року, з метою розширення географії експорту забезпечено опрацювання, збір матеріалів, заповнення та надсилання для розгляду компетентних органів торговельних партнерів 7 опитувальників, зокрема щодо оцінки державної системи виробництва:

-          Кормів – додаткові питання (до КНР);

-          М’яса птиці, свинини, яєць та продуктів з них – додаткові запитання (до США);

-          М’яса ВРХ – додаткові питання (до Ізраїлю);

-          М’яса птиці (до Філіппіни);

-          М’яса птиці – додаткові питання (до Південної Кореї);

-          Горохового борошна (до Індії);

-          Садивного матеріалу яблуні та сливи (до ЄС).