Створення системи фінансової підтримки експорту, зокрема Експортно-кредитного агентства

100%
Інформацію оновлено
10.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство фінансів України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство юстиції України
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
I квартал
2018
Розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань створення Експортно-кредитного агентства відповідно до законодавства
Виконано

Створення та організація функціонування ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” передбачено Законом України від 20.12.2016 року № 1792 “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”.

Протягом 2018 року здійснено наступні заходи:

  • постановою Кабінетом Міністрів України “Питання утворення Експортно-кредитного агентства” від 07.02.2018 року № 65 прийнято рішення про утворення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та затверджено його установчі документи (статут, положення про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію, порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради);
  • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 року № 866 призначено виконуючого обов’язки голови правління ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”; зареєстровано юридичну особу; сформовано статутний капітал у сумі 200 млн. гривень та розпочато здійснення комплексу заходів щодо приватного розміщення першого випуску акцій ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.
III квартал
2018
Утворення Експортно-кредитного агентства
Виконано

 Протягом 2018 року здійснено наступні заходи:

- постановою Кабінетом Міністрів України “Питання утворення Експортно-кредитного агентства” від 07.02.2018 року № 65 прийнято рішення про утворення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та затверджено його установчі документи (статут, положення про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію, порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради);

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 року № 866 призначено виконуючого обов’язки голови правління ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”; зареєстровано юридичну особу; сформовано статутний капітал у сумі 200 млн. гривень та розпочато здійснення комплексу заходів щодо приватного розміщення першого випуску акцій ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.

Створено Міжвідомчу робочу групу з питань діяльності ПрАТ «ЕКА» з метою опрацювання документів, які будуть регламентувати статутну діяльність агентства.

III квартал
2018
Наповнення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства
Виконано

У першому кварталі 2019 року проводились заходи щодо організації функціонування ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” задля забезпечення виконання його основних завдань, визначених Статутом, зокрема: затверджено організаційну структуру; сформовано статутний капітал у сумі 200 млн. гривень; забезпечувалось здійснення комплексу заходів щодо приватного розміщення першого випуску акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство"; у контексті виконання Закону Мінекономрозвитку створило Міжвідомчу робочу групу з питань діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», метою роботи якої на даному етапі буде опрацювання документів, які будуть регламентувати статутну діяльність агентства.

Поряд з цим, зареєстрований 23 квітня 2018 р. у Верховній Раді (реєстр № 8318) урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства" внесено до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, що затверджено Постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2019 р. № 2679-VIII.

IV квартал
2018
Початок діяльності Експортно-кредитного агентства
Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 No 772 «Про затвердження Правил здійснення діяльності ПрАТ «ЕКА» зі страхування від комерційних та некомерційних ри- зиків, перестрахування та надання гарантій».

II квартал
2019
Затвердження у разі необхідності додаткових нормативно-правових актів з питань створення системи фінансової підтримки Експортно-кредитного агентства
Виконано

Підписано наказ Мінекономіки від 13.08.2019 No 1388 «Про затвердження положень про правила страхування ПрАТ «ЕКА».

26.02.2020 підписано наказ No 331 «Про затвердження положення про страхові тарифи, положення про склад страхових резервів та правил формування та використання страхових резервів приват- ного акціонерного товариства «Експортно–кредитне агентство».

03.03.2020 підписано наказ Мінекономіки No 386 «Про затвердження Положень про правила стра- хування та перестрахування приватного акціонерного товариства «Експортно–кредитне агентство».

04.06.2020 підписано наказ Мінекономіки No 1050 «Про затвердження Положення про встановлен- ня внутрішнього рейтингу експортерів та іноземних покупців».

IV квартал
2020
Забезпечення функціонування державної системи фінансової підтримки експорту
Виконано

З метою формування наглядової ради ПрАТ «ЕКА» відповідно до наказу Мінекономіки від 06.02.2020 No 203 утворено постійно діючу комісію для конкурсного відбору членів наглядової ради, проведено конкурсний відбір і оголошено його результати.

Вирішено на законодавчому рівні Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» питання докапіталізації ПрАТ «Експортно–кредитне агентство» та збільшення його статутного капі- талу до 2 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

03.02.2021 Верховною  Радою  України  прийнято у першому читанні проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства” (реєстр. № 3793). Наразі проект Закону опрацьовується комітетами Верховної Ради України та готується до другого читання.

На виконання статті 31 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснено заходи щодо збільшення статутного капіталу ЕКА на 1,8 млрд гривень (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 № 268 “Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”). Триває процедура завершення докапіталізації ЕКА,  за результатами якої статутний капітал ЕКА становитиме 2 млрд гривень.