Оцінка впливу ЕСУ

Основні показники ефективності реалізації стратегії

Показник

2016 рік (базовий)

 2017 рік   2018 рік   2019 рік   2020 рік     2021 рік    (очікування)
Експорт товарів та послуг $45,1 млрд.  $52,6 млрд. (+16,6%) $57,1 млрд. (+7,8%)     зростання на 10% щороку

Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту товарів, відсотків (групи “Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості”, “Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них”, “Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання”, “Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби”, “Прилади та апарати” згідно з УКТЗЕД)

17,3% 16,8% 17%     27%
Індекс сприяння торгівлі 95 - -     перші 50 країн
Глобальний індекс підприємництва 66 73 -     перші 50 країн