Оцінка впливу ЕСУ

Основні показники ефективності реалізації стратегії

Показник

2016 рік (базовий)

 2017 рік   2018 рік   2019 рік   2020 рік     2021 рік    (очікування)
Експорт товарів та послуг $45,1 млрд 

$52,6 млрд (+16,6%)

$57,28 млрд (+8,9%)

$64,05 млрд

(+11,8%)

$59,37 млрд

(-7,3%)

$78,97 млрд

(33,0%)

Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту товарів, відсотків (групи “Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості”, “Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них”, “Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання”, “Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби”, “Прилади та апарати” згідно з УКТЗЕД)

17,3% 16,8% 17% 16,3% 16,5% 14,7%
Індекс сприяння торгівлі 95 - - - - перші 50 країн
Глобальний індекс підприємництва 66 73 73 79 - перші 50 країн