Оцінка впливу ЕСУ

Основні показники ефективності реалізації стратегії

Показник

2016 рік (базовий)

 2017 рік   2018 рік   2019 рік   2020 рік     2021 рік    (очікування)
Експорт товарів та послуг $45,1 млрд  $52,6 млрд (+16,6%) $57,1 млрд (+7,8%) $64,05 млрд $59,04 млрд зростання на 10% щороку

Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту товарів, відсотків (групи “Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості”, “Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них”, “Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання”, “Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби”, “Прилади та апарати” згідно з УКТЗЕД)

17,3% 16,8% 17% 16,4% 16,4% 27%
Індекс сприяння торгівлі 95 - - - - перші 50 країн
Глобальний індекс підприємництва 66 73 73 77 - перші 50 країн