Прогрес виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі)
на 2017-2021 роки

 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання

Завдання 2. Посилення інноваційного потенціалу підприємств

IV квартал
2021
Розроблення комплексу заходів з активізації впровадження екологічного управління згідно з міжнародними стандартами ISO 14000 та ISO 19000
Виконується

На офіційному сайті ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (“УкрНДНЦ”), який виконує функції національного органу стандартизації, опубліковано Каталог національних стандартів. Відповідно до Каталогу, міжнародний стандарт ISO 19011:2011 “Guidelines for auditing management systems” прийнято методом перекладу як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2012 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління”.

Станом на 01.01.2019 року прийнято 22 міжнародні стандарти ISO серії 14000, які належать до коду міжнародного класифікатора стандартів (ISC) 13.020.10 “Екологічне керування/управління (охоплює також сертифікацію та аудит систем екологічного керування/управління (ЕМS)” (Environmental management (Including certification and audit), з яких 19 є чинними, а 3 стандарти набудуть чинності з 01.01.2020 року.

За інформацією ДП “УкрНДНЦ” станом на 01.01.2019 року національний фонд нормативних документів становить 21 758 документів, з них 13 883 гармонізовані з міжнародними та європейськими, а саме: 7 189 – з міжнародними; 6 694 – з європейськими. У 2018 році прийнято 2 152 національних стандартів, з яких 2 002 – міжнародні та європейські стандарти, прийняті як національні, у тому числі 1363 – європейські.

У першому кварталі 2019 року прийнято 77 національних стандартів, з яких гармонізованих з міжнародними – 13, з європейськими – 14.

До Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік, затвердженої наказом ДП “УкрНДНЦ” від 25.02.2019 № 33, включено 4 486 тем завдань з розроблення проектів національних стандартів, з яких 3 227 з прийняття міжнародних та європейських стандартів як національних.

Мінекономіки

За інформацією державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (далі – ДП “УкрНДНЦ”), у 2019 році прийнято 3 363 національних стандартів, з яких гармонізованих з міжнародними – 891, з європейськими – 1 722.

На 01.01.2020 національний фонд нормативних документів становить 26 227 документів, з них 17 248 гармонізовані з міжнародними та європейськими, а саме: 8 137 – з міжнародними; 9 111 – з європейськими.

До Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік, затвердженої наказом ДП “УкрНДНЦ” від 21.02.2020 № 38 включено 2 296 тем завдань з розроблення проектів національних стандартів, з яких 1 323 з прийняття міжнародних та європейських стандартів як національних.

На 01.07.2020 упродовж 2020 року прийнято 183 національних стандартів, з яких 125 міжнародні та регіональні стандарти, прийняті як національні.
Відповідно до Каталогу національних стандартів та кодексів усталеної практики (далі – Каталог), який розміщено на офіційному сайті ДП “УкрНДНЦ” (адреса: uas.org.ua), міжнародний стандарт ISO 19011:2011 “Guidelines for auditing management systems” прийнято методом перекладу як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2012 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління”, який буде скасовано 01.01.2022. Нову редакцію міжнародного стандарту ISO 19011:2018 прийнято методом перекладу як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2019, який набере чинності з  01.01.2022. 

Прийнято як національні 22 міжнародні стандарти ISO серії 14000, які належать до коду міжнародного класифікатора стандартів (ISC) 13.020.10 “Екологічне керування” (охоплює також сертифікацію та аудит). 

Мінприроди

Виконання даного завдання Мінприроди здійснює в рамках діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди на базі Центру екологічної стандартизації.

Центр екологічної стандартизації з метою забезпечення розроблення та актуалізації нормативних документів, імплементації міжнародних та європейських стандартів в галузі охорони довкілля та екобезпеки відповідно до вимог національної стандартизації України здійснює забезпечення функціонування секретаріату технічного комітету стандартизації ТК82 «Охорона довкілля» (далі – ТК82), а також участі у роботі міжнародних технічних комітетів/підкомітетів зі стандартизації ISO та IEC, регіональних технічних комітетів стандартизації CEN та CENELEC.

Протягом першого кватралу 2020 року Технічним комітетом стандартизації ТК 82 "Охорона довкілля" проводились роботи щодо розроблення стандартів серії ISO 14000.

Зокрема, продовжується робота над розробленням ДСТУ ISO 14067:201_ «Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та настанови для кількісного визначення (ISO 14067:2018, MOD), а саме готується справа для передачі в Національний орган стандартизації на прийняття.

До Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік (Наказ ДП "УкрНДНЦ" від 21.02.2020 р. № 38) включено розроблення наступних НД:         

ДСТУ ISO 14005:202_ Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження (ISO 14005:2019, IDT). Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT) прийнятого методом перекладу – тема завдання 0157-2020.

ДСТУ ISO 14008:202_ Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов'язаних з ними екологічних аспектів (ISO 14008:2019, IDT). Розроблення національного НД – тема завданя 0158-2020.

ДСТУ ISO 14033:202_ Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO 14033:2019, IDT). Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) прийнятого методом перекладу – тема завдання 0159-2020.

ДСТУ ISO 14002-1:202_ Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов в екологічній тематичній сфері. Частина1. Загальні положення (ISO 14002-1:2019, IDT) – тема завдання 0160-2020.
 

IV квартал
2018
Проведення інформаційної кампанії
Виконано

МОН спільно з УкрІНТЕІ та НАН провели двомісячний тренінг з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю, основними питаннями якого були інструменти трансферу технологій, патентування розробок, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, відкриття можливостей та шляхів для успішного впровадження інноваційних розробок в Україні тощо.

У рамках проведення 21-23 листопада 2018 року Міжнародного форуму “INNOVATION MARKET” заклади освіти та наукові установи представили свої розробки.

У рамках проведеного 14.12.2018 році Всеукраїнського тижня права за підтримки МОН та за участі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН проведено семінар з питань реалізації і захисту прав інтелектуальної власності та її комерціалізації з метою інформування учасників щодо права інтелектуальної власності на створені працівниками вищих навчальних закладів та наукових установ об’єкти права інтелектуальної власності, їх реалізації та захисту в контексті євроінтеграції.

У листопаді – грудні 2018 року за підтримки і організації Програми ЄС EU4Business FORBIZ експерти Офісу розвитку малого і середнього підприємництва, який створено при Мінекономрозвитку, взяли участь у заходах з підвищення поінформованості підприємництва щодо участі у Програмі Європейського Союзу “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014— 2020)” та Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі – Програма Горизонт 2020).

Планується у подальшому продовжити роботу у цьому напрямку.

У цілому за цей період було проведено вісім одноденних тренінгів щодо підвищення поінформованості підприємництва для участі у Програмах ЄС Горизонт 2020 та COSME у семі містах України (у Києві проведено 2), Львові, Одесі, Харкові, Краматорську, Запоріжжі), які відвідало 330 учасників.

У травні 2019 року в рамках Програми Горизонт 2020 експерти, відповідальні за моніторинг виконання цієї програми в Україні, перелік, яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 636-р, взяли участь у засіданні програмного комітету “Малі та середні підприємства. Доступ до фінансових ризиків” (Брюссель, Бельгія).

Наразі усі програмні комітети Програми Горизонт 2020 активно працюють над новими планами на наступний період.

Зокрема, заплановано створення Європейського інноваційного фонду, який надаватиме гранти підприємствам, що мають високі шанси на успішний вихід на ринку. І Україна має право брати участь в усіх конкурсах та ініціативах на рівних з країнами-членами ЄС.

Для малого і середнього підприємництва з’являться нові інструменти ‘Pathfinder’ and ‘Accelerator’, в яких багато що залежить від успішності співпраці між наукою та бізнесом.

Зараз і в наступній роки основна увага буде приділятися пілотному проекту Європейської інноваційної ради. Робота у рамкам Програми популяризації Програми Горизонт 2020 у подальшому планується продовжувати.

IV квартал
2021
Проведення інформаційної кампанії розроблення рекомендацій та впровадження інформаційних кампаній (в тому числі навчальний курс з інноваційного менеджменту, корпоративного та торговельного права, права інтелектуальної власності) у закладах вищої освіти та бізнес-школах, розроблення та впровадження програм з інноваційного розвитку та тренування, що будуть реалізовуватися інституціями з підтримки торгівлі та бізнес-асоціаціями, створення бази даних законодавства з питань корпоративного та торговельного права та права інтелектуальної власності
Виконується

У травні 2018 року ДУ "Офіс з просування експорту України" завершив перший етап національної програми “Експортна революція в Україні” для більш, ніж 750 випускників рівня START (для підприємців, які бажають розпочати експорт) та рівня PRO (для досвідчених експортерів). В рамках цієї програми було організовано навчальний візит до Естонії, в ході якого учасники відвідали Tallinn Marketing Week. З жовтня 2018 року розпочався другий етап. У підсумку, понад 1400 учасників завершили або приймали участь в програмі.

Проведено освітню подію Export Talks щодо ринку Туреччини (50 учасників), навчальний практикум щодо ринку Китаю в межах програми Go China (60 учасників) та освітній вебінар щодо особливостей виходу на ринок Великої Британії (40 учасників). В рамках заходів щодо сприяння обізнаності українських підприємств щодо проектів підтримки (в ході програми з розширення економічних можливостей жінок) She Exports було проведено 35 освітньо-інформаційних заходів у форматах онлайн та офлайн (320 учасників та понад 6000 переглядів), а також запущено ініціативу She Exports Ambassadors та проведено опитування 330 жінок у бізнесі з метою аналізу потреб для розвитку конкурентоздатності власного бізнесу та експорту, готовності стати менторами для інших жінок у бізнесі.

ТПП України у 2018 році проведено: ­

 • тренінг “Відповідність промислової продукції технічним регламентам ЄС” з СТА Ltd (UK) (грудень, ТПП України); ­
 • 14-денна сертифікаційна програма для консультантів з експорту до ЄС у рамках DCFTA (жовтень, листопад, грудень, ТПП України); ­
 • проект СВІ: Майстер-клас за участі міжнародного експерта “Експорт меблів до ЄС” (липень, ТПП України); ­
 • проект CBI: Навчальний проект щодо виходу українських виробників легкої промисловості на ринок ЄС (квітень, червень, лютий, Харківська ТПП); ­
 • проект Agritrade Ukraine: “Умови торгівлі сільськогосподарською продукцією з країнами ЄС у рамках ЗВТ” (лютий 2018, ТПП України).

Проектом CUTIS проведено семінар “Ресурсо - та енергоефективність: як стати більш конкурентним на ринку Канади” (Київ, 02.03.2018 р.) для представників українського приватного сектора та вебінар “Промислові відходи: проблема vs нові можливості” (12.10.2018 р.) (запис вебінару переглянули 635 разів).

За інформацією МОН, відповідно до положень Закону України “Про вищу освіту” розроблення навчальних курсів, рекомендацій, програм стажування та включення їх у навчальні плани та програми, а також проведення тренінгів, належить до компетенції закладів вищої освіти.

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) та “Підтримка рамкових умов для торгівлі”, що впроваджується (GIZ) проводяться інформаційно-консультаційні заходи та тренінги для МСП та бізнес-асоціацій, конференції.

Протягом 2019 року проект CUTIS організував 23 тренінги/семінари у 2019 році; розроблено посібники для МСП з різних аспектів експорту до Канади.

GIZ у 2019 році провів фахові тренінги для ЦОВВ молодих фахівців; 3 форуми з технічного регулювання у 2018,2-2019.

На сайті ДУ “Офіс з просування експорту України” розміщено Help s Desk з експорту до ЄС.

Розробляється експортний веб-портал, на якому освітні програми будуть доступні онлайн.

IV квартал
2021
Проведення інформаційної кампанії з урахуванням принципів сталого розвитку економіки
Виконано

Законом України “Про оцінку впливу на довкілля” запроваджено в Україні європейську модель екологічної оцінки відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС та забезпеченов виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, природоохоронних угод ЄЕК ООН. В рамках реалізації Закону та функціонування Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля (запрацював наприкінці 2017) відбулися перші громадські слухання, передбачені процедурою оцінки впливу довкілля (ОВД). За період роботи Єдиного реєстру розпочато близько 200 процедур ОВД. Вся процедура ОВД здійснюється через Єдиний реєстр. При Мінприроди також працює телефонна гаряча лінія з отримання додаткових консультацій щодо практичного функціонування ОВД.

З 28 по 30 березня 2018 року в Оргуському інформаційно-просвітницькому центрі в рамках впровадження проекту ЄС “Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища” (APENA) проходив триденний тренінг з оцінки впливу на довкілля для представників департаментів екології обласних держаних адміністрацій з питань участі громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля, аналізу нового законодавства та міжнародного досвіду, а також розробки екологічної складової під час ухвалення рішень про провадження планованої діяльності.

В рамках проекту CUTIS у 2018 році проведено заходи:

 • ­семінар “Екологічна сертифікація ISO 14001 та її перспективи для ринку Канади” (Київ, 20.04.2018 р.), участь в якому взяли 26 учасників;
 • вебінар “Сертифікація FSC та її перспективи на канадському ринку” (13.07.2018р.), запис вебінару переглянули 85 разів; ­
 • вебінар на тему “Екологічна сертифікація в легкій промисловості: GOTS, OEKO-TEX” (12.12.2018 р.), запис вебінару переглянули 421 раз; ­
 • презентація посібника “I CAN EXPORT ORGANIC; 
 • огляд ринку та регулювання органічних товарів у Канаді та круглий стіл на тему можливостей органічного ринку в Канаді та органічної сертифікації відповідно до канадського регулювання органічної продукції (Київ, 09.10.2018 р.), учасники заходу – 52 особи (електронна копія посібника доступна для скачування для всіх зацікавлених після заповнення простої реєстраційної форми на сайті проекту CUTIS).

Мінприроди. За участі Проекту ЄС “Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища” розроблено законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині доступу до екологічної інформації”. Законопроектом передбачається приведення у відповідність до європейського законодавства термінології, яка вживається у національному законодавстві, що регламентує порядок доступу до інформації, зокрема інформації про стан довкілля. Також законопроект розширює складові поняття “екологічна інформація” у відповідності до рекомендації ЄК щодо впровадження Директиви.

Вказаний законопроект перебуває в стадії доопрацювання, зокрема, був представлений на засіданні Робочої групи 5 “Енергетика, транспорт, довкілля та зміни клімату” Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, а також на Круглому столі “Впровадження єдиної уніфікованої електронної системи доступу до екологічної інформації”. Після доопрацювання законопроект буде оприлюднений для громадського обговорення.

Частина положень Директиви, а саме щодо створення системи поширення екологічної інформації, знайшла відображення у законах “Про оцінку впливу на довкілля” та “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зазначені закони передбачають створення он-лайн реєстрів документації з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, а також забезпечують вільний доступ до зазначених реєстрів. Крім того, значна частина вимог охоплюється законодавством щодо доступу до публічної інформації.

Разом з тим, з метою встановлення системи поширення екологічної інформації за підтримки Мінприроди реалізується пілотний проект “Реалізація спільної системи екологічної інформації (SEIS) в Україні”. Першим результатом пілотного проекту стало створення он-лайн системи, яка базується на екологічних показниках, рекомендованих ЄЕК ООН, та дозволяє проводити дослідження рядів даних на регіональному рівні. На сьогодні в системі розраховані 2 показника: “A1 Emissions of pollutants into the atmospheric air” і “D1 Protected areas”, які включають 21 ряд даних з ретроспективою 5 років.

Крім того, триває доопрацювання Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля. Метою є визначення організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення нової моделі організаційно-інформаційної структури державної системи моніторингу довкілля, яка забезпечить перехід від відомчої спрямованості проведення моніторингу та оцінювання стану довкілля до здійснення комплексних оцінок стану ресурсу та довкілля в цілому, розвиток механізмів прогнозування змін у природному середовищі на основі оцінки факторів впливу на нього. Створення єдиної державної мережі спостережень, побудованої відповідно до принципів Європейської мережі спостережень та інформації про стан навколишнього середовища, забезпечить дотримання вимог до систем оцінки та представлення екологічної інформації громадськості, визначених низкою Директив та Регламентів ЄС природоохоронного спрямування.

Спільно з командою підтримки реформ (КПР) здійснювалася робота над Концепцією та Технічним завданням щодо впровадження Єдиної інформаційної системи екологічних даних. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11. 2018 року № 825 схвалено Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”. На виконання пункту 2 зазначеного документа розроблено проект плану заходів з реалізації Концепції. Триває розробка Технічного завдання для системи. Погоджено з ЦОВВ, подано до Кабінету Міністрів України. Наразі розробляється проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до екологічної інформації”.

Розроблено та підписано технічне завдання на проектування, створення та впровадження програмного забезпечення центрального компонента загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.

Здійснено розгортання та впроваджено в дослідну експлуатацію систему електронного документообігу та автоматизації ділових процесів “SХ-Gоvernment” Мінприроди.

Підписано Угоду про взаємодію з питань забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг між Мінприроди і Мінекономрозвитку від 02.05.2018; до Єдиного державного порталу адміністративних послуг інтегровано діючу адміністративну послугу “Подання декларацій про відходи”.

На веб-сайті Мінприроди забезпечено функціонування Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля з базовим функціоналом і надання електронної послуги “Оцінка впливу на довкілля”.

Для консультування з питань функціонування Реєстру оцінки впливу на довкілля (ОВД) працює телефонна “гаряча лінія”.

На веб-сайті Мінприроди забезпечено функціонування розділу “Відкриті дані”, надано вільний доступ до 31 набору відкритих даних у вигляді реєстрів, кадастрів, переліків, серед яких 12 нових. Здійснено інтеграцію наборів відкритих даних до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

На постійній основі забезпечено функціонування у повній та мобільній версіях сервісу природоохоронного електронного урядування та здійснюється моніторинг результатів його впровадження. У 2018 році опрацьовано понад 4 500 звернень, які надійшли на сервіс www.ecomapa.gov.ua від організацій і громадян.

Офіційний веб-сайт Мінприроди адаптовано до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху: реалізовано перехід до режиму підвищеної контрастності; в усіх пошукових полях головної сторінки розміщено текстовий підпис.

Мінприроди підтримало в рамках створення Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” розробку електронного інструменту про якість поверхневих вод. Державне агентство водних ресурсів та Агенція журналістики даних презентували інтерактивну карту забрудненості річок в Україні «Чиста вода». Цей інструмент створено на основі відкритих даних про якість поверхневих вод за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування у межах проекту USAID/UK aid “Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS. Відтепер громадяни матимуть легкий доступ до важливої інформації про стан води у річках України. Понад 400 пунктів контролю якості води в Україні, 16 параметрів забрудненості та хронологічний зріз у п’ять років лягли в основу інтерактивного інструменту, який дозволяє оцінити якість води у найбільших річкових басейнах України.

На сайті SaveEcoBot впроваджено в експлуатацію перший екологічний бот моніторингу оновлень в екологічних реєстрах.