Прогрес виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі)
на 2017-2021 роки

 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання

Завдання 7. Покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх

IV квартал
2021
Створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств
Виконується

МОН:
В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напря- мом «Малі та середні підприємства» (керівник – доцент кафедри фінансів та планування Котенко Т.М.), зокрема постійно надаються консультації для органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо можливостей участі в програмі Горизонт 2020 (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінан- сових аспектів, митних процедур тощо у проєктах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності).

Зокрема: проведено консультації для суб’єктів малого та середнього бізнесу та всіх зацікав- лених сторін щодо можливості участі у конкурсах по Програмі Innovation in SMEs (конкурси EIC Horizon Prizes, EIC Accelerator Pilot, Fast Track to Innovation (FTI), Peer Learning of innovation, Pan–European advanced manufacturing assistance and training for SMEs, EIC Horizon Prize for Fuel from the Sun; Artificial Photosynthesis, Green Deal) та ін.; забезпечено популяризацію програми HorizonEurope (2021 – 2027) серед суб’єктів малого та середнього бізнесу України, підтримку на інтернет–ресурсах, супровід сайту: www.ncp–sme.kr.ua, https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme. kr.ua/?modal=admin_todo_tour; участь у науково–практичних семінарах (он–лайн).

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

Філія Донецького Національного університету ім. В. Стуса на підставі державної ліцензії здійснює проведення курсів підвищення кваліфікації для різних категорій працівників, зокрема управлінців для бізнесу.

Волинська ОДА:

Відділом регіонального розвитку Горохівської райдержадміністрації для працівників експорто- орієнтованих підприємства ТзОВ «Пода–Волинь» та ПП «Макс Ком» організовано та проведено навчальну програму з підвищення кваліфікації управлінських навичок та професійного розвитку.

28.09 – 5.10.2020 проведено «І модуль Школи Експортера: Аналіз експортної спроможності та побудова стратегії. Аналітика ринків.

8–9 жовтня 2020 року відбувася 2–х денний тренінг–практикум «Business Development» для власни- ків і керівників МСП.

19–20.10.2020 проведено «ІІ модуль Школи Експортера. Митне оформлення експорту. ЗЕД контракти. Правила Інкотермс».

5–7.11.2020 – організовано та проведено «Практичний бізнес лекторій для малих і середніх під- приємств».

23–25.11.2020 відбувся «ІІІ модуль Школи Експортера. Важливість експортного маркетингу».

26.11.2020 проведено онлайн–воркшоп для жінок–підприємиць «Розвиток навичок та підвищення спроможності українських підприємниць».

17–18.12.2020 проведено захід «Преференційні торговельні режими: переваги, про які ви не зна- єте або, не використовуєте».

22–23.2020 – семінар «Правила Інкотермс 2020».

Донецька ОДА:

Партнерською платформою Донецької області, що функціонує в рамках Програми Федерально- го міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» ведеться робота щодо залучення суб’єктів господарювання до участі в проєкті, який передбачає стажування протягом місяця в Німеччині для підвищення кваліфікації та налагодження співробітництва з німецькими партнерами. У 2020 році розпочата робота по залученню менеджерів галузі агропромислового комплексу для участі у бізнес–сесії «Виробництво продуктів харчування».

З початку 2020 року у державній службі зайнятості реалізовано новий проєкт – Освітній портал дер- жавної служби зайнятості, який, у тому числі, дозволяє розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці, отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу.

Також Донецьким обласним центром зайнятості в рамках угод про співпрацю з роботодавцями проводяться спеціальні тренінги для працівників кадрових служб з розширення професійних знань.

Житомирська ОДА:

З 15 по 17.05.2020 проведено онлайн–вебінар про можливості та перспективи розвитку мікробіз- несу в регіоні, юридичну підтримку і супровід такого бізнесу та програми допомоги від Євро- пейського Союзу для мікропідприємництва. Взяли участь у вебінарі підприємства та організації області.

З метою обговорення перспектив виходу українських підприємств на нові ринки збуту та залучен- ня іноземних інвестицій в економіку регіону 23.10.2020 відбулося засідання круглого столу під головуванням Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з експортерами та інвесторами Житомирщини в режимі онлайн.

Закарпатська ОДА:

Контактний центр при Ужгородському ДВНЗ «УжНУ» забезпечує поінформованість та навчання суб’єктів малого та середнього підприємниства про можливості використання програми Євро- пейського союзу з досліджень та інновацій українськими учасниками у форматі проведення фо- румів, семінарів, круглих столів. У ДВНЗ «УжНУ» триває виконання проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання», в рамках Європейської програми з досліджень та інно- вацій «Горизонт–2020». У консорціумі спільно працюють науковці установ та університетів Італії, Бельгії, Сербії, Чехії, Угорщини, Австрії, Польщі, Словаччини.

Продовжується реалізація міжнародного проєкту в рамках «Горизонт–2020» науковцями кафедри твердотільної електронік та інформаційної безпеки фізичного факультету.

Київська ОДА:

Впродовж 2020 року було проведено цикл вебінарів «Успішний бізнес – стабільна економіка Київ- щини». Загалом проведено 17 заходів: наради, вебінари.

Кіровоградська ОДА:

Протягом періоду здійснювались організаційні заходи, щодо залучення представників бізнесо- вих кіл області до участі у міжнародних програмах, навчаннях, зокрема у міжнародній програмі 

Executive Education Інституту Європейського бізнесу «Управління ростом прибутку в часи фінан- сової кризи», навчання по якій мало відбутись з 29 квітня – по 1 травня 2020 року в Лондоні та Оксфорді; у навчанні в Інституті Європейського Бізнесу та Європейського Ділового Союзу та отримання Європейського Сертифікату Інституту Європейського Бізнесу та Європейського Ділового союзу (05–08.07.2020); у навчанні на курсі Macro MBA Інституту Європейського Бізнесу з отриманням Ліцензії Європейського Директора (05–11.07.2020); у проведенні безкоштовного тримісячного навчання за спеціальністю «Нові технології підприємницької діяльності» у рамках проєкту «Україна–Норвегія» на базі Льотної академії НАУ.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства», зокрема постійно надаються консультації для органів місцево- го самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо можливостей участі в програмі «Горизонт 2020» (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінансових аспектів, митних процедур тощо у проєктах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності).

Підтримка експортоорієнтованих підприємств області здійснюється і у рамках обласної програ- ми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018–2023 роки. Зокрема, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах.

Миколаївська ОДА:

Миколаївським національним аграрним університетом організовано бізнес–гру на тему «Бізнес– симуляція створення фермерського господарства», участь в якій взяли представники компанії корпоративних тренінгів «СТС», університету та члени студентських фермерських господарств.

З метою ознайомлення з інноваціями та сучасними технологіями в агропромисловому комплексі МНАУ у лютому 2020 р. в м. Миколаїв організовано засідання науково–координаційної Ради Півден- ного міжрегіонального наукового центру НАН України. На базі Чорноморського національного уні- верситету імені Петра Могили керівництвом українсько–американської ІТ компанії Brightech прове- дено лекцію для студентів–програмістів на тему сучасних ІТ–технологій та інструментів, ролі DevOps (командна робота між співробітниками, що займаються розробкою, операціями і тестуванням).

ТОВ «Центр з підтримки бізнесу» проведено конференцію для представників малого та середньо- го підприємництва області з питань інструментів підтримки бізнесу. Учасників зустрічі поінформо- вано про існуючі програми, проєкти, інструменти і можливості для розвитку, а також технічну, фінансову підтримку від фондів ЄС та інших міжнародних донорів. Також зазначеним центром проведено низку відеоконференцій для суб’єктів господарювання області на тему: «Ведення бізнесу в умовах карантину». Підприємці та експерти обговорили зміни, що настали внаслідок запровадження карантину, досвід різних країн світу з підтримки підприємців, державні та муніци- пальні програми підтримки, а також нові ніші та можливості, що з'явилися на ринку.

З лютого 2020 р. в м. Миколаїв стартував безкоштовний бізнес–курс на тему «Розпочни власну справу» для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО і їх сімей, який реалізується в рамках гранту Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт по відновленню і роз- витку здібностей».

Представники малого та середнього бізнесу області продовжують брати участь у програмі ста- жувань українських підприємців в німецьких компаніях Fit for partnership with Germany від агент- ства GIZ.

У квітні 2020 року Чорноморським національним університетом імені П. Могили в онлайн–режи- мі розпочато весняний семестр проєкту «Норвегія–Україна» (перепідготовка і соціальна адапта- ція військовослужбовців та членів їхніх сімей) за напрямом «Створення стартапу та організація власної справи». Учасниками цьогорічного навчання, яке оплачується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія, стали 30 осіб. У липні 2020 р. відбувся черговий випуск учасників проєкту, а у вересні розпочато набір слухачів на новий тримісячний курс за напрямом «Енергетич- ний менеджмент та енергоаудит».

Також Чорноморським національним університетом імені П. Могили підписано договір про співпрацю з одним з лідерів ІТ–ринку України – компанією GlobalLogic, яка займається розроб- кою програмних продуктів, в основному, для іноземних замовників. Згідно з укладеною угодою представники підприємства братимуть участь у підготовці навчальних програм для студентів та проводитимуть лекції.

Миколаївським національним аграрним університетом продовжено надання освітніх послуг за дуальною формою навчання (за угодою між студентом, університетом та підприємством–робото- давцем). Наразі навчальним закладом здійснюється підготовка 8 осіб.

З метою розвитку підприємницької освіти та стартап руху в університетах України Миколаївський національний аграрний університет приєднався до проєкту мережі Стартап–інкубаторів YEP та Міністерства освіти і науки України «Підприємницький університет», в рамках якого запровадже- но курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап–проєктами».

Одеська ОДА:

Забезпечено поширення інформації щодо можливості участі у колективному стенді на виставці «FOODEX Japan 2020» та у першій міжнародній українсько–арабській виставці та про можливість участі у першій міжнародній українсько–арабській виставці.

З метою покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств на базі Цен- тру бізнес–освіти Одеської регіональної торгово–промислової палати впроваджується нова кон- цепція «Інноваційно–професійний підхід до бізнесу та програма бізнес–підтримки», а саме: ство- рено три основних онлайн формати для представників бізнес–середовища (модель–БББ):

 • Бізнес–зустріч з підприємцями;

 • Бізнес–діалог (інтерв'ю з провідними фахівцями та лідерами думок);

 • Бізнес–вебінари (максимально корисні з багатьма інструментами, методиками, управлінськими аналізами, які одразу можно протестувати на власному бізнесі).

В рамках зазначеної концепції проводяться зустрічі з консультантами, експертами, тренерами з метою пошуку та надання бізнес–консультацій для кожного бізнесу, щоб допомогти удосконали- ти, знайти правильні, раціональні, економічно–рентабельні бізнес–рішення щодо впровадження нових механізмів зі створення сприятливого бізнес–середовища та гідно протистояти викликам 2020 року. Для надання сприяння у здійсненні підприємницької діяльності в умовах карантинних обмежень у вересні поточного року відбувся онлайн майстер–клас «Маркетинг з мінімальним бю- джетом». В рамках заходу розглядалися питання щодо сучасних підходів до сегментації клієнтів та основних елементів стратегічного маркетингу малого бізнесу, розробки корпоративного веб– сайту та інструментів його просування у мережі Інтернет тощо.

Полтавська ОДА:

Забезпечено поширення інформації про діючі проєкти міжнародної технічної та фінансової до- помоги, які, у тому числі, направлені на розвиток професійних навичок співробітників, розвиток підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

У Полтавській області триває реалізація Швейцарсько–українського проєкту DEICIDE «Децентра- лізація для розвитку демократичної освіти», який спрямований на підтримку реформ та процесів децентралізації для розвитку ефективної системи управління освітою в громадах. Облдержадмі- ністрація є головним стратегічним партнером проєкту, яка співпрацює з Громадською організа- цією «DOCCU» та Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) щодо його реалізації на території Полтавщини.

На території області з 2020 року діє програма «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».

Облдержадміністрацією здійснюються заходи із створення в області інноваційних навчально– практичних центрів професійної освіти за галузевим спрямуванням на базі: Вищого професій- ного училища No 7 міста Кременчука буде створено навчально–практичний центр з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; Регіонального центру професійно–технічної освіти No 1 міста Кременчука – з професії «Кухар. Кондитер. Офіціант. Май- стер ресторанного обслуговування»; Професійно–технічного училища No 26 міста Кременчука – з професії «Слюсар–ремонтник, слюсар з ремонту механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Полтавською міською радою спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі у рамках програми «Бізнес–Влада–Наука як взаємодія для результату» проведено «Марафон підтримки підприємництва» за участю понад 200 представників бізнесу. Зокрема відбулися заходи на різну тематику: креативне підприємництво, публічні закупівлі, інтелектуальна власність, розвиток ту- ристичного бізнесу та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР та підготовлено практичний посібник «Впровадження системи НАССР для операторів ринку хар- чових продуктів» для ознайомлення місцевого бізнесу під авторством викладачів науково–тренін- гової лабораторії «Школа НАССР» закладу вищої освіти. За сприяння Кременчуцької міської ради проведено засідання фокус–групи «Вивчення ключових проблем розвитку підприємництва і мож- ливостей їх вирішення через повноваження місцевого самоврядування Полтавщини» за участю представників місцевого бізнесу та науковців.

Тернопільська ОДА:

Тернопільська облдержадміністрація є членом відкритої партнерської платформи Програми Фе- дерального міністерства економіки та енергетики ФРН з перепідготовки управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» у Тернопільській області. Відповідно до умов програми керівники та менеджери експортоорієнтованих підприємств, організацій області мають можливість стажу- вання та налагодження контактів, взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. З метою підвищення компетенцій менеджерів експортно– та імпортноорієнтованих підприємств області шляхом участі у бізнес–сесіях, у співробітництві з Програмою GIZ «Fit for Partnership with Germany» 14 підприємців області підвищували компетенції на успішних підприємствах Республіки Німеччини протягом 2018 – 2020 років.

Сумська ОДА:

На базі Сумського національного аграрного університету діє стартап–центр, що об’єднує науков- ців, які виступають у ролі бізнес–консультантів та учасників і мають ідеї відкриття власного бізнесу та бажання їх реалізувати.

Також у цьому закладі функціонує Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконален- ня керівних працівників і спеціалістів, створений з метою здійснення всіх видів післядипломної освіти (перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців АПК). В університеті запроваджено нову форму післядипломної підготовки випускників «Агроінтернатура».

У Центрі післядипломної освіти Сумського державного університету функціонують курси ССNA мережевої академії Cisco, курси заснування бізнесу Інституту підприємництва Cisco, курси підви- щення кваліфікації за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

У Сумському державному університеті відкрито стартап–центр «NewGeneration», який діє в рам- ках міжнародного грантового проєкту SUCSID програми Європейської Комісії Темпус «Створення мережі міжунівер–ситетських стартап-центрів для підтримки та просування студентських іннова- ційних проєктів».

Херсонська ОДА:

З метою створення умов для диверсифікації місцевої економіки, яка впроваджується у рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на базі сільської бібліотеки с. Тавричанка, Кахов- ського р–ну, Херсонської області у лютому поточного року створено коворкінг «Бізнес–інкубатор Тавричанської ОТГ».

Також 19.06.2020 проведено онлайн консультації для проєктних менеджерів ОТГ з питань роз- витку підприємництва та розвитку місцевої демократії. Участь у консультаціях взяли представники чотирьох ОТГ Херсонської області. Олександра Фадєєва, експертка з регіонального розвитку 

Програми «U–LEAD з Європою» Херсонського регіонального офісу, продемонструвала присутнім актуальні грантові конкурси в цьому напрямку, спільно з радницею учасники напрацювали ал- горитм взаємодії з майбутнім підприємцем. Також обговорили питання можливого спрощення процедури реєстрації бізнесу в ОТГ, необхідну інфраструктуру для розвитку місцевого бізнесу та шляхи виявлення потенціалу.

25.09.2020 кафедрою економіки та фінансів Херсонського державного аграрного університету, згідно Плану роботи секції «Стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій та його фінансово–економічне регулювання» проведено онлайн–семінар «Розви- ток підприємництва в Україні’ на платформі Zoom.

Херсонським міським фондом підтримки підприємництва протягом 08–09 грудня 2020 року про- ведено захід із впровадження навчального модулю для молодих підприємців–початківців «Як започаткувати власну справу». Під час заходу розглянуто можливості та перші кроки з реєстра- ції та початку власної справи, формування бізнес–ідеї послуги або товару, обрання ринку збуту, пошук корпоративного замовника. Увагу учасників заходу привернули питання про можливості та інструменти продажу продукції та виходу на нові ринки. У заході взяли участь 17 початківців підприємницької справи. Учасники випробували методику моделювання бізнесу з отриманням інвестиції та ознайомились з особливостями залучення фінансування. Для забезпечення ефектив- ного сприйняття матеріалу навчання були застосовані буклети «Кроки початківця власної справи» та методичні матеріали «Власна справа – започаткування».

Також з молодими підприємцями було проведено моделюючий захід навчально–консультаційної тренінгової програми з питань започаткування бізнесу «Мотивуюче моделювання. Кращі бізнес – історії місцевого підприємництва». На основі практичних напрацювань місцевого підприємни- цтва було проведено формуюче моделювання за методикою «Канвас» зі створення власної біз- нес–моделі та впровадження на місцевому ринку своєї ідеї. Учасники моделювання отримали на- вички створення стратегії власної підприємницької справи, пошуку інвестиції для реалізації ідеї. У групах учасниками було оформлено свої напрацювання для презентації інвесторам та проведено моделювання презентації для залучення коштів до започаткування підприємницької справи. Під час заходу групи опрацьовували методичні матеріали «Сучасне моделювання підприємництва», та матеріали буклетів «Приклади місцевого підприємництва».

Черкаська ОДА:

Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації в рамках співпраці із Програмою бізнес–стажувань GIZ «Fit for Partnership with Germany» провів інформа- ційну компанію серед 202 експортоорієнтованих підприємств області щодо участі у бізнес–сесіях та набору у групи учасників Програми на 2021 рік, який стартував у 4 кварталі 2020 року, за на- прямками: енергоефективність; менеджмент у сфері охорони здоров’я; сільське господарство та виробництво продуктів харчування; Industry 4.0 / діджиталізація; загальна кооперація без галузе- вої специфіки. Fit for Partnership with Germany – Програма Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини для менеджерів, яку реалізує GIZ.

24.11.2020 Партнерська платформа Черкаської області, до складу якої увійшли Департамент ре- гіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаська торгово–промис- лова палата, підписали спільну заяву про співробітництво з Програмою «Fit for Partnership with Germany», яку надіслали на узгодження та подальше підписання у Центральний офіс Програми.

Чернігівська ОДА:

Одним із напрямів діяльності Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету «Чернігівська політехніка» є підвищення кваліфікації громадян за навчальною про- грамою з економіки та підприємництва. 09.09.2020 Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації спільно з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» провели семінар в онлайн–режимі про фінансову та інформаційно–кон- сультаційну підтримку місцевих товаровиробників для зацікавлених суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад Ніжина, Н.–Сіверського, Прилук, Чернігова.

 

IV квартал
2020
Розроблення та впровадження пілотної програми підвищення фахового рівня співробітників експортоорієнтованих підприємств в одному з перспективних секторів
Виконано

ДУ «Офіс з просування експорту України» проводило в регіонах навчання по іннова- ційній освітній програмі Train the Trainers. Це інтенсивна освітня програма, що дозволяє отримати необхідний обсяг знань та досвіду для здійснення консалтингової діяльності в сфері експорту, підкріпленого практичними завданнями, що виконуватимуться на базі реальних підприємств.

Також, ДУ «Офіс з просування експорту України» проведено освітні програми EXPORT EVOLUTION UKRAINE за двома рівнями. Рівень START для підприємців, що бажають почати експортувати. Рі- вень PRO це інтенсивний навчальний курс для досвідчених експортерів.

IV квартал
2019
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконано

(Звіт за 2019 рік).
Впродовж квітня–червня 2020 року ДУ «Офіс з просування експорту» провів 6 онлайн вебінар–се- сій зворотнього зв'язку. Тематика заходів – логістика для експорту. У кожній зустрічі взяло участь по 142 учасника.

27.04.2020 – освітній онлайн захід щодо налагодження комунікаційних навичок компаній з метою пошуку партнерів, для учасників програми рівня PRO. Тематика заходу – ефективне отримання корисних бізнес–контактів (100 учасників).

28–29.04.2020 – онлайн–тренінги «Практики переговорів», на якому учасники змогли поглибити свої знання у сфері сучасних напрямків у теорії переговорів; застосовували аналітичні інструмен- ти різних стилів і тактик для створення атмосфери ефективних переговорів. Тренінги проводи- лись для усіх регіонів (193 учасники).

19.05.2020 – захист фінальних робіт учасників програми Creative Export Ukraine PRО (51 учасник).

19.05.2020 – урочистий випускний для учасників Creative Export Ukraine. Участь прийняли всі учасники програми (всього 500 осіб). Під час фінальної події освітньої програми Creative Export Ukraine, проводилась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних серти- фікатів випускникам.

20–21.05.2020 – захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO (284 учас- ника). Під час захисту фінальних робіт учасники національної освітньої програми Export Evolution Ukraine мали нагоду поділитися тими знаннями, які здобули під час навчання, й продемонструвати свої фінальні роботи.

27.05.2020 – офіційне завершення програми Export Evolution Ukraine проводилось для всіх учасників програми рівня PRO. Під час фінальної події національної освітньої програми Export Evolution Ukraine відбулась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних сертифікатів випускникам.

IV квартал
2021
Визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах
Виконується

МОН:
Для того щоб зрозуміти чи активно український бізнес займається інноваційною діяльністю і який має запит на дослідження та розробки – МОН спільно з Мінекономіки та Мінцифрою було проведено відповідне опитування. Фінальний аналітичний звіт було оприлюднено на сайті МОН 28.08.2020. Також на сайті МОН можна окремо переглянути перелік затребуваних підприєм- ствами технологій за напрямами досліджень і розробок.

Загалом в опитуванні взяли участь 108 компаній. Найбільше з них було мікропідприємств – 36%, а найменше – 19% – середніх підприємств. Стосовно сфери діяльності, то найактивнішими ви- явилися представники інженерії, сфери послуг, сільського господарства та ІТ.

Запитання складалися з кількох блоків. На початку формувався профіль респондента – сектор, розмір, розташування, наявність іноземних інвестицій, а також для кожної компанії розрахову- вався індекс інноваційності.

Наступні блоки були спрямовані на те, щоб зрозуміти, на якому етапі та рівні розробки бізнес готовий вкладати в неї кошти, чого представникам бізнесу бракує для інвестування в національ- ний R&D сектор, які процедури державного регулювання є перешкодами на шляху зростання інноваційної активності компанії тощо.

Окремо досліджувалося питання співпраці компаній з українськими університетами та/або нау- ковими установами, сильні та слабкі сторони такої співпраці й періодичність.

Для прогнозування майбутніх трендів респондентам було запропоновано зазначити ті напря- ми, які необхідно вдосконалити для пришвидшення впровадження українських R&D в реальний сектор економіки, та зазначити, які технологічні зміни відбуватимуться у їхньому бізнес–секторі у короткостроковій та середньостроковій перспективах.

У майбутньому результати дослідження планується використати для:

 • надання широкого доступу бізнесу до українських досліджень та розробок, які можуть мати низку переваг перед закордонними аналогами;

 • переорієнтування українського R&D сектору на вирішення реальних потреб бізнесу;

 • усунення бар’єрів та запровадження підтримки розвитку українських компаній на основі ін- новацій;

 • налагодження системної комунікації в трикутнику: держава, бізнес, ЗВО/наукові установи для посилення конкурентоспроможності вітчизняних продукції та послуг.

Також варто зазначити, що на сайті МОН оприлюднено аналітичні довідки про перспективні напрями досліджень та розробок у світі та Україні.

Одеська ОДА:

Налагоджено співпрацю із партнерським фондом Creative Spark, метою якого є навчання молоді основам здійснення стартапів у Великій Британії через мережу власних спеціалістів. У квітні – червні проведено тренінги із передставниками Creative Spark.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконується

У травні 2018 року ДУ "Офіс з просування експорту України"  завершив перший етап національної програми “Експортна революція в Україні” для більш, ніж 750 випускників рівня START (для підприємців, які бажають розпочати експорт) та рівня PRO (для досвідчених експортерів). В рамках цієї програми було організовано навчальний візит до Естонії, в ході якого учасники відвідали Tallinn Marketing Week. З жовтня 2018 року розпочався другий етап. У підсумку, понад 1400 учасників завершили або приймали участь в програмі.

У серпні 2018 року було оголошено про старт першої секторальної програми “Креативний експорт в Україні” для підприємців та експортерів-представників креативних індустрій, які планують створити міцний національний та міжнародний бренд для власного дизайн-продукту та вийти на зовнішні ринки. Станом на кінець року, понад 300 підприємців проходять навчання.

У 2019 році ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію ІІ етапу дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 12 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 7 освітніх модулів онлайн та 14 сесій зворотного зв’язку (для 152 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари (для 546 учасників).

Також ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 9 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотного зв’язку (для 63 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари та 9 живих освітніх семінарів (для 594 учасників).

В рамках антикризового плану заходів для підтримки експортерів ДУ «Офіс з про- сування експорту України» запущено 6 інформаційних платформ, які забезпечують доступ до інформації про зовнішні ринки, огляди країн та вимог, розвиток навичок та компетенцій, оголо- шення про пошук партнерів.

Також продовжено реалізацію двох освітніх програм: «Експортна революція в Україні», реалізо- вана завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та «Креа- тивний експорт», розроблена інститутом маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з просування експорту України» (через пандемію усі заходи було переведено в онлайн формат).

Після завершення програми «Креативний експорт» було організовано освітній бізнес–тур на Tallinn Design Festival для дизайнерів з різних країн, на яких українькі компанії, попри неможли- вість відвідати виставку фізично через карантин, надіслали свою продукцію та в онлайн–режимі комунікували з потенційними клієнтами.

У жовтні 2020 стартувала нова програма для експортних консультантів державного та приватного секторів «TRAIN THE TRAINERS», метою якої є покращення якості та доступності надання консульта- тивних послуг з експорту та створення (або мобілізації) наявної мережі національних консультантів. Зазначена програма розроблена Інститутом маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з просуван- ня експорту України» та фінансується державним департаментом США ( в рамках «Emergin Donors Challenge Program Round Seven»), а також Міністерством закордонних справ Естонії (Проєкт з роз- витку співробітництва та гуманітарної допомоги).

IV квартал
2018
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконано

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Викладання велося англійською мовою. Спікери - міжнародні тренери та викладачі. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 10 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 12 освітніх модулів онлайн та сесій зворотнього звязку (для 135 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 9 освітніх модулів та 5 живих семінарів (для 551 учасника курсу).

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 8 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотнього звязку (для 53 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 15 відео-лекцій, 15 онлайн-сесій запитань та відповідей та 9 живих освітніх семінарів (для 300 учасників).

ДУ “Офіс з просування експорту” оновив та реалізує третій рік поспіль дворівневу навчальну програму для підприємців та експортерів Export Evolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 5 освітніх семінарів, 12 освітніх модулів онлайн та 12 сесій зворотного зв’язку (для 142 учасників курсу). Рівень START: проведено 9 відео-лекцій, 9 онлайн-сесій запитань та відповідей (для 572 учасників курсу). 

IV квартал
2019
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується
IV квартал
2020
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується

ДУ «Офіс з просування експорту» реалізовувалась навчальна програма для підпри- ємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Викладання велося англійською мовою. Спікери – міжнародні тренери та викладачі. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 6 освітніх модулів онлайн та сесій зворотнього звязку (для 142 учасників), а також проведено освітній онлайн захід щодо налагодження комунікаційних навичок компаній з метою пошуку партнерів (для 100 учас- ників) та дводенні онлайн тренінги «Практики переговорів» (для 193 учасників). 20–21.05.2020 проведено захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO, під час якого учасники програми поділилися тими знаннями, які здобули під час навчання, й продемонстрували свої фінальні роботи.

Також протягом 2020 року реалізовувалась навчальна програма Creative Export Ukraine. Рі- вень PRO (діючі експортери). Під час офіційного завершення національної освітньої програми (27.05.2020) відбулась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних сер- тифікатів випускникам.

IV квартал
2021
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується
IV квартал
2019
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо застосування системи управління ефективністю підприємства в одному з перспективних секторів
Не виконано

Інформація відсутня (добровільність її подання бізнес-об’єднаннями)

IV квартал
2020
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання

Моніторинг буде проведено по завершенню терміну виконання завдання.

IV квартал
2021
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання

Моніторинг буде проведено по завершенню терміну виконання завдання.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо одного плану заходів для кожної області
Виконується

РЕГІОНИ:

Львівська ОДА:

Упродовж 2020 року в області здійснювався моніторинг стану сплати обов’язкових платежів та збо- рів учасниками пілотного проєкту «Рука допомоги». Протягом 2020 року 8 учасників із 136 достро- ково повернули суму фінансової допомоги, яка надавалась їм для започаткування (розширення) підприємницької діяльності. В рамках пілотного проєкту було : працевлаштовано 545 осіб; 78 осіб брали участь у громадських (тимчасових) роботах, розпочали (розширили) підприємницьку діяль- ність 136 учасників завдяки отриманій фінансовій допомозі. Загалом, Львівська область використа- ла найбільше 45,0% суми запланованої на реалізацію пілотного проєкту в Україні.

Харківська ОДА:

20.01–10.03.2020 в рамках проєкту «Експорт. Ера–М» проведено опитування експортерів регіону, представників малого та середнього бізнесу, які мають виходити на зовнішні ринки збуту. Основ- ні завдання опитування: визначення бар’єрів, проблеми під час реалізації експортних стратегій розвитку; потреби в інформаційній підтримці МСП та рівень поінформованості та ефективності взаємодії із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності країн–партнерів (загальна кількість отри- маних анкет 62) результати опитування використовуватимуться під час підготовки вебінарів та інших освітніх заходів в рамках проєкту «Експорт. Ера–М»)

Також у березні проведено вебінар «Зміни у правилах ІСС для учасників міжнародної торгівлі–Інкотермс 2020».

07.04.2020 року – вебінар «Інструменти Експортно–кредитного агентства». Фахівець ПрАТ «Екс- портно–кредитне агентство» (ЕКА) презентував перелік товарних груп УКТЗЕД, на які поши- рюється діяльність ЕКА, алгоритм дій експортерів щодо страхування зовнішньоекономічних договорів, комерційних і некомерційних ризиків при експортних операціях. Презентаційний матеріал 22.04.2020 було розміщено на офіційному сайті «Експортно–кредитного агентства».

28.05.2020 року – вебінар «Можливості залучення фінансових ресурсів для експортерів Харківщини» за участі старшого юриста юридичної компанії «ILF», співзасновника стартапу «Skale Labs», представників банківських установ, що є членами Харківського банківського Союзу. Під час освітнього заходу учасники отримали інформацію щодо успішного досвіду залучення фінансових ресурсів через венчурні фонди, програм кредитування експортно–орієнтованих підприємств Харківщини, аспектів юридичного супроводу експорту, практичних порад стосовно мінімізації ризиків при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.

Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

IV квартал
2018
Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).
РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:
10.09.2020 відбулася онлайн–зустріч найбільших ІТ компаній Вінниччини з керівництвом ОДА, рек- тором Вінницького національного технічного університету В.Грабком. представником від USAID, де йшлося про перспективи розвитку та виклики ІТ–індустрії в області. Одне із головних питань для обговорення стосувалося можливого проведення першого дослідження ІТ–ринку в регіоні з метою більш поглибленого вивчення динаміки зазначеної індустрії та її впливу на розвиток області.

У відповідності до потреб підприємств протягом 2020 року розроблено 6 нових стандартів, впрова- джено 21 стандарт професійної освіти.

З метою максимальної адаптації навчальних програм до потреб ринку праці в області всі робочі на- вчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

Житомирська ОДА:

В області утворена Рада професійної освіти. До складу Ради входять представники галузевих управ- лінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств об- ласті, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно–технічних закладів об- ласті та інші.

Основними завданнями Ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку профе- сійної (професійно–технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреби економіки регіону у квалі- фікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

На засіданнях ради розглядаються питання формування обсягів державного/регіонального замов- лення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням ре- альних та перспективних потреб ринку праці регіону, удосконалення мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти, впровадження дуальної форми навчання тощо.

Для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників по- требам підприємств проводяться спільні зустрічі, «круглі столи», конкурси професійної майстерності тощо.

КМДА:

Пріоритетним завданням Київської міської влади є удосконалення системи підготовки та забезпе- чення відповідності кадрового потенціалу потребам економічного розвитку столичного регіону. Для забезпечення підготовки фахівців укладено 1797 договорів із 1624 підприємствами, організаці- ями, установами–замовниками робітничих кадрів, у тому числі із 25 комунальними підприємствами міста Києва. Оновлено освітні програми з 27 робітничих професій шляхом впровадження держав- них стандартів професійної (професійно–технічної) освіти на модульно–компетентнісній основі. У 23 закладах професійної (професійно–технічної) освіти за 32 професіями здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.

Протягом січня–серпня 2020 року за направленням міської служби зайнятості проходили навчання 0,5 тис. безробітних осіб у 15 навчальних закладах, серед яких університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, підприємства, навчально–курсові учбові комбінати.

Одеська ОДА:

Закладами професійної (професійно–технічної) освіти області проводиться робота щодо погли- блення співпраці з роботодавцями, а саме: укладаються договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми освіти (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, ви- робниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин). Станом на кінець 2020 року елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (про- фесійно–технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі вищої освіти з 2 професій. Відповідно до стандартів професійної (професійно–технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Полтавська ОДА:

У жовтні 2020 року Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» проведено навчально–тренувальні збори учасників І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу–захисту науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році з різних профілів наукової діяльності (у форматі онлайн).

Рівненська ОДА:

Національним університетом водного господарства реалізовано проєкт «Створенння і розвитку бізнес–інкубатора Національного університету водного господарства та природокористування».

Серед основних цілей було стимулювання процесів започаткування і розвитку малого інноваційно- го бізнесу у сфері інформаційних технологій шляхом реалізації програми бізнес–інкубації, надання послуг із започаткування нового бізнесу та науково–технічної підтримки нового бізнесу. На базі НУ- ВГП функціонує центр інноваційної діяльності, у складі якого діє сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій, що тісно співпрацюють з бізнес–сектором області.

Харківська ОДА:

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів, тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних ком- паній області. Серед провідних можна відмітити: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Національний технічний університет ім. В.Н. Каразіна та Харнівський національний уні- верситет радіоелектроніки.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна ді- яльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних за- кладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкуренто- спроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити: Харківський національний універ- ситет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний економічний уні- верситет імені Семена Кузнеця; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний автомобільно–дорожній університет; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної ме- дицини» НААН України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківський наці- ональний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Чернігівська ОДА:

З метою поглиблення співпраці у сфері підготовки робітничих кадрів між закладами професій- ної (професійно–технічної) освіти області та суб’єктами господарювання для визначення необ- хідних навичок і забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств у 2019/2020 н.р. у 7 закладах професійної (професійно–технічної) освіти із залученням 22 підпри- ємств регіону організовано навчання з елементами дуальності для 208 учнів з 9 професій. При цьому зміст освітніх програм адаптовано до потреб конкретних підприємств.

Окрім того, організовано навчання за освітніми програмами, розробленими на основі нових стандартів професійної (професійно–технічної) освіти з модульно–компетентнісним підходом з 41 робітничої професії.

З метою стимулювання підприємницького менталітету до змісту освітніх програм включено ви- вчення компоненту «Основи галузевої економіки і підприємництва», а також теми «Ринок праці та підприємництво» компоненту «Громадянська освіта». У співпраці з галузевими підприємства- ми – замовниками кадрів, підприємствами – виробниками сучасного обладнання, матеріалів, інструменту здійснюється перегляд та оновлення змісту робочих професійних програм з підго- товки робітничих кадрів.

Важливим чинником популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді та стимулювання творчої активності молоді є конкурсні змагання фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно–технічної) освіти.

IV квартал
2019
Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).

РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:
Згідно із вимогами нормативних документів до 20% змісту навчання може корегуватися із врахуван- ням особливостей виробництва на підприємствах замовників кадрів. З метою максимальної адап- тації навчальних програм до потреб ринку праці в області всі робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

Рівненська ОДА:

У Національному університеті «Острозька академія» у 2018 році відкрито Центр професійної орієн- тації та консультування. Центр створено у рамках реалізації проєкту «Підвищення конкурентоспро- можності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення ре- гіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування», що фінансувався за кошти Програми територіального співробітництва Україна–Білорусь.

15.12.2020 відбулося підписання меморандуму між громадською спілкою Rivne It Cluster та Націо- нальним університетом «Острозька академія». Співпраця передбачає реалізацію спільних проєк- тів і вдосконалення навчального процесу для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та «Комп’ютерні науки».

Харківська ОДА:

На базі профільних закладів вищої освіти у звітному періоді постійно здійснювалась інформаційна діяльність з метою підтримки зацікавленості студентів підприємницькою діяльністю та розвитком бізнесу. Так, на базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спіль- на діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взає- модії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці. Зазначена діяльність проводилась у: Харківському на- ціональному університеті імені В.Н. Каразна; Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»; Харківському національному університеті радіоелектроніки; Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова; Національному аерокос- мічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Українському держав- ному університеті залізничного транспорту; Українському державному університеті залізничного транспорту; Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка; Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця; Харківському національному медичному університеті; ПВНЗ «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Українській інженерно–педагогічній академії; Інституті тваринни- цтва НААН України; Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини» НААН Укра- їни; Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка.

IV квартал
2018
Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

База даних Єдиної інформаційно–аналітичної системи державної служби зайнятості (далі – ЄІАС) містить інформацію про пропозиції роботи, отримані з інших джерел (в телефонному режимі, засобами електронного зв’язку, із офіційних сайтів установ, організацій, сайтів пошуку роботи, оголошень тощо).

Протягом січня–листопада 2020 року послугами державної служби зайнятості не за місцем за- реєстрованого проживання скористалися 133,9 тис. безробітних (11,8% від загальної чисельно- сті безробітних, які скористалися послугами державної служби зайнятості).

Державна служба зайнятості продовжує підтримувати сучасні тенденції з розвитку електронно- го урядування та активно впроваджує електронні сервіси з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та робо- тодавцям. Так, з метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості впроваджено в роботу (лютий 2018 року) особисті кабінети для клієнтів служби зайнятості.

В «Електронному кабінеті роботодавця» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки роботодавця шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження елек- тронних кабінетів по 16.12.2020 вже 121,4 тис. роботодавців отримали можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН. За допомогою цього сервісу з початку 2020 року по 16.12.2020 до центрів зайнятості подано 98,3 тис. вакансій.

В «Електронному кабінеті шукача роботи» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки особи (безробітного) шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження електронних кабінетів (лютий 2018 року) по 16.12.2020 вже 354,3 тис. громадян отримали мож- ливість відслідковувати дані, що використовуються для пошуку роботи, дані про відвідування центру зайнятості і надані послуги, заплановані до відвідування групові та масові заходи, нара- хування та виплату допомоги по безробіттю, підбір роботи, направлення на працевлаштування, пропозиції профнавчання. З початку 2020 року по 16.12.2020 за допомогою цього сервісу шукачами роботи зареєстровано 13,5 тис. резюме.

РЕГІОНИ:

КМДА:

З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями район- них філій міської служби зайнятості (з початку поточного року і до запровадження карантину) надавалиь профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. У районних філіях служби зайнятості м. Києва проводив- ся семінар із загальних питань зайнятості, який охоплює основні питання діяльності державної служби зайнятості, інформує про соціальні послуги та особливості взаємодії між клієнтами та службою зайнятості, важливі питання реалізації права на працю громадянами України тощо. В період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн. Фахівці столич- ної служби зайнятості надають безробітним профінформаційні та профконсультаційні послуги дистанційно, під час проведення вебінарів. Також у м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

Львівська ОДА:

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.04.2018No 332/0/5–18 затверджено Про- граму сприяння зайнятості населення Львівської області на 2018 – 2020 роки, основною части- ною якого є заходи щодо покращення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 – 2020 роки, у тому числі щодо підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регу- лювання трудової міграції.

Одеська ОДА:

Функціонує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно–технічної освіти дер- жавної служби зайнятості», головною метою якого єж надання кваліфікованих послуг дорослому населеню, безробітним Одеської області та інших областей України у формувані конку- рентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Харківська ОДА:

Організовано виконання заходів щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мо- більності робочої сили, що передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 No 663–VІІ (із змінами).

Чернігівська ОДА:

З 01.01.2020 запрацював «інститут особистого консультанта роботодавця», який дозволяє нада- ти якісні послуги у підборі кадрів кожному роботодавцю, який цього потребує.

II квартал
2021
Прийняття відповідного нормативно-правового акта
Виконується

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 No 1396–р затверджено Основні напрямки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 216–р затверджено План заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року, яким, зокрема, передбачені заходи, спрямовані на за- безпечення продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості, забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці.

IV квартал
2019
Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності
Виконано

Державна служба зайнятості підтримує сучасні тенденції з розвитку електронного уря- дування та активно впроваджує електронні сервіси, з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Впроваджено у роботу «Електронний кабінет роботодавця» (далі – ЕКР). Перевагами ЕКР є розширений доступ до послуг служби зайнятості шляхом інтеграції даних з ЄІАС та можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН (інформація про попит на робочу силу (вакансії), переглядати стан укомплектування заявлених вакансій, історію направлень центром зайнятості претендентів на роботу та здійснювати добір необхідних працівників тощо.

IV квартал
2021
Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах
Виконується

(Звіт за 2018 рік та 2019 роки)
Для розширення можливостей професійного навчання працівників шляхом реалізації права на навчання за кошти ваучера постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 No 207. Зокрема, розширено види професійного навчання працівників на підставі ваучера. Тепер на підставі ва- учера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спе- ціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо–наукового/освітньо– творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Мініс- терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 No 1716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за No 946/35229. Перелік містить 43 робітничі професії та 27 спеціальностей для фахівців з вищою освітою. Для забезпечення можливості професійного навчання працівників та їх залучення у перспективні сектори економіки, визначені Експортною стратегією України («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки, до Переліку включено ряд професій (оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, токар, робітник фермерського господарства, швачка, кравець, закрійник) та спеціальностей (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, готельно–ресторанна справа, харчові технології). Для розширення можливості працівників підтвердити професійну кваліфікацію, отриману шляхом неформального професійного навчання, постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.05.2013 No 340. Зазначеними змінами спрощена процедура подання пропозицій для формування Переліку суб’єк- тів підтвердження результатів неформального навчання та знято обмеження щодо професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тепер можливо підтвердження професійних кваліфікацій за всіма робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій».

МОН:

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників» затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників (далі – Порядок підвищення кваліфікації). Порядком підвищення кваліфікації передбачено, що суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково–педагогічних працівників. При цьому, педагогічні та науково–педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

Станом на грудень 2020 року в області працюють 20 навчально–практичних центрів, які сприяють підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників, навчанню учнів, перенавчанню дорос- лого населення на новій техніці із використанням сучасних виробничих технологій, відповідно, підвищенню можливостей працевлаштування. За галузями це: 4 Центри аграрного профілю, 8 – будівельного, 6 – промислового, 1 – сфери послуг, 1 – залізничного профілю. Два навчально–прак- тичні центри, створені за кошти державного бюджету, розпочали роботу у 2020 році: ДПТНЗ «Ві- нницьке міжрегіональне професійне училище» – для підготовки із професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», ДНЗ «Вище професійне училище No7 м. Вінниці» для підготовки із професії «Електрогазозварник».

Понад 20 закладів П(ПТ)О області взяли участь у конкурсі та експертною комісією KFW вибрані для роботи у пілотному проєкті МОН та ЄС «EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України». Переможцем конкурсу в області є вище професійне училище No41 м. Тульчин. Європейські ін- вестиції будуть спрямовані на створення Центру професійної досконалості. ВПУ No41 м. Тульчин, де буде створено Центр професійної досконалості. Мікрогранти на дооснащення навчально– практичних центрів будуть направлені до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» та ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».

Кіровоградська ОДА:

У рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018 – 2023 роки здійснюється підтримка експортоорієнтованих підприємств області. Зокре- ма, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалі- зацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах. З метою залучення інвестицій у розвиток регіону, в області створена та діє Агенція регіонального розвитку, одним із напрямків роботи якої є організація та реалізація заходів та проєктів щодо підтримки регіонального розвитку, зокрема на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва.

Одеська ОДА:

З метою удосконалення системи професійного навчання робітників створюються навчально– практичні центри галузевого спрямування (сучасна техніка, обладнання та підготовка за новітні- ми технологіями). На базі закладів професійної (професійно–технічної) освіти створено та функ- ціонує 27 НПЦ.

Також проводиться робота щодо модернізації мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти області та створення на їх базі сучасних центрів професійної (професійно–технічної) освіти.

Рівненська ОДА:

Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Уряду Данії та Мінсоцполітики України у липні 2018 року розпочато реалізацію п’ятирічного проєкту з метою поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць України». В рамках даного проєк- ту заплановно модернізувати 3 навчальних плани професійно–технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 із 75 місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», забезпечити начання 4,5 тис осіб навчання на курсах підприємницької діяльності, удосконалити інституційні можливості соціальних партнерів для більш плідного соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорів на галузевому рівні.

У рамках проєкту у лютому 2020 року укладено Меморандум про створення Місцевого парт- нерства зайнятості. В рамках поєкту в червні 2020 року на базі Рівненстького центру професійно–технічної освіти державної служби зайнятості відбулась зустріч з представниками робочої групи Проєкту, які детально оглянули навчальні бази Олександрійського навчального відділення та навчальні майданчики м. Рівне.

21–23.12.2020 Центр сприяння бізнесу за сприяння Рівненської ОДА провів онлайн навчання з бізнес–планування для підприємців Рівненщини за програмою Міжнародної організації праці (Start and Improve Your Business).

Харківська ОДА:

В регіоні організовано виконання «Плану заходів щодо реалізації основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» (розпорядження КМУ від 03.03.2020 No 216–р).

Чернігівська ОДА:

У 2020 році проходили професійне навчання 1,1 тис безробітних, з них 1035 – за замовленням роботодавців (97,6%).