Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

25%
75%
0%
0%
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
Загальний прогрес за період
27.12.2011 - 31.12.2021
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
Найменування заходу / Відповідальний виконавець
Строк виконання
Очікуваний результат
Стан
IV квартал
2021
Проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування
Виконано

(Звіт за 2018 рік)

Державна служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, представники органів влади, контролюючих та правоохоронних органів на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці.

Крім того, з метою поінформованості населення та роботодавців щодо негативного впливу неоформлення трудових відносин на економічний та соціальний розвиток держави, в інформаційних секторах центрів зайнятості розміщені матеріали про необхідність дотримання роботодавцями вимог законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про оплату праці», «Про рекламу», Кодексу законів про працю України.

Для роботодавців розроблена пам’ятка - застереження про передбачену законодавством відповідальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.

З метою створення сприятливих умов для детінізації заробітної плати та соціальної захищеності працівників, державна служба зайнятості спільно з Державною службою України з питань праці взаємодіють на центральному та територіальному рівнях на умовах, визначених Порядком взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 02.07.2014 № 437.

РЕГІОНИ.

Донецька ОДА Протягом червня 2019 року проходив 4 етап Інтернет – опитування роботодавців з використанням сервісу «Googlе  Forms». За оперативними даними проанкетовано 13,7 тис. роботодавців. Такий спосіб анкетування дозволив значно підвищити якість опитування та охопити більшу кількість респондентів.

Житомирська ОДА: Утворена Рада професійної освіти, до складу якої входять представники галузевих  управлінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно-технічних закладів області та інші. Основними завданнями Ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрі, розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреб регіону у кваліфікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

Київська МДА: Проектом Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки передбачено заходи щодо формування ефективної зайнятості у промисловості.

Харківська ОДА: за ініціативою ОДА щороку між зацікавленими державними органами, об’єднаннями профспілок та роботодавців області укладається Угода про співпрацю з легалізації “тіньових” робочих місць та доходів, розробляються заходи з підвищення рівня оплати праці. Створено діючу обласну робочу групу з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості (у поточному році проведено 6 засідань). В усіх районах та містах області також активізовано роботу відповідних робочих груп (з початку року проведено 316 засідань, на яких заслухано 2,3 тис. роботодавців з питань легалізації виплати заробітної плати та низького рівня оплати праці). Проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення використання роботодавцями праці найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин, якою з початку поточного року було охоплено 6,8 тис. роботодавців. На початку 2018 року Головним управлінням Держпраці у Харківській області проведено аналіз стану незадекларованої праці по Харківській області.

Чернівецька ОДА: протягом 2018 року проведено 149 засідань робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано 1304 суб’єкти господарювання щодо легалізації трудових відносин та рівня оплати праці, надано 1417 рекомендацій за результатами засідань. Впродовж 2018 року проведено 11 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Чернівці. Спільно з представниками Управління Держпраці у Чернівецькій області проведено 6 семінарів для представників комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, дошкільних навчальних закладів, готельного та ресторанного бізнесу міста з питань трудового законодавства, проведення інспекційних відвідувань та застосування штрафних санкцій в разі його недотримання.

Чернігівська ОДА З метою поглиблення співпраці у сфері підготовки робітничих кадрів між закладами професійної (професійно-технічної) освіти області та суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств у 2019/2020 н.р. у 7 закладах профтехосвіти із залученням 22 підприємств регіону організовано навчання з елементами дуальності для 208 учнів з 9 професій. При цьому зміст освітніх програм адаптовано до потреб конкретних підприємств.

Окрім того, здійснюється поступовий перехід на нові стандарти професійної освіти з компетентнісним підходом. Наразі підготовка робітничих кадрів здійснюється із 41 робітничої професії за відповідними освітніми програмами, погодженими з роботодавцями.

З метою стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету до змісту освітніх програм включено вивчення компоненту “Основи галузевої економіки і підприємництва”, а також теми “Ринок праці та підприємництво” компоненту “Громадянська освіта”.

Водночас, у ході проведення заходів з професійної орієнтації, увага учнівської молоді зосереджується, у тому числі на професії набуття яких відкриває шлях до започаткування підприємницької діяльності, зокрема: “перукар (перукар-модельєр)”, “манікюрник”, “візажист”, “візажист-стиліст”, “флорист”, “живописець” тощо.

Для підвищення рівня поінформованості учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти області щодо усвідомленого вибору професійного майбутнього в грудні педагогами професійної освіти проведено 50 профорієнтаційних тренінгів.

Важливим чинником популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді та стимулювання творчої активності молоді є конкурсні змагання фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Так, упродовж листопада в рамках Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WorldSkillsUkraine” на регіональному рівні проведено відбіркові змагання серед учнів та випускників професійних (професійно-технічних) закладів освіти з 5 компетенцій: зварювальні роботи, кулінарне мистецтво, слюсарні роботи, перукарське та кондитерське мистецтво. Переможці представлятимуть Чернігівщину у фіналі конкурсу.

Проведено 62 інформаційних семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 924 безробітні особи та шукачі роботи. До проведення вказаних семінарів долучалися спеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представники Бюро правової допомоги.

У 2020 році у філіях Чернігівського ОЦЗ проведено 384 семінари із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 5,7 тис. безробітних. Метою таких заходів є в тому числі інформування громадян про переваги легальної праці, запобігання тіньовій зайнятості та працевлаштування без оформлення трудових відносин.

Загалом у 2020 році обласною службою зайнятості проведено 467 спільних відвідувань таких суб’єктів господарювання з Управлінням Держпраці в Чернігівській області, 578 відвідувань фахівцями служби зайнятості, 106 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 1095 представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців,  26 засідань «круглих столів», нарад, робочих зустрічей за участю 289 роботодавців.

IV квартал
2018
Ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України
Виконується

Мінсоцполітики здійснюється робота щодо розробки законопроектів та внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України, які сприятимуть вдосконаленню регулювання ринку праці та зниженню рівня неофіційного працевлаштування.

Так, на сьогодні відповідно до  пункту 92 Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1106-р (далі – План) здійснюється розробка законопроектів щодо підвищення ефективності регулювання трудових відносин, які, зокрема, передбачатимуть запровадження обов’язкової письмової форми трудового договору, удосконалення обов’язку роботодавця інформувати про істотні умови трудового договору та договірного принципу укладення і виконання трудового договору, запровадження гнучких умов праці, можливостей для легальної зайнятості, у тому числі з використанням ІКТ, удосконалення порядку надання відпусток.

На сьогоднішній день Мінсоцполітики уже напрацьовано та направлено на погодження центральних органів виконавчої влади проект Закону України направленого на вдосконалення механізмів боротьби із використанням незадекларованої праці „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці” (далі – Проект закону) з урахуванням успішних міжнародних практик щодо встановлення наявності трудових відносин, які систематизовані у Рекомендації Міжнародної організації праці про трудове правовідношення № 198 від 31.05.2006. Проектом закону, зокрема, передбачено визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та встановлення принципу презумпції їх наявності

Поряд з цим Мінсоцполітики здійснюються заходи приведення положень національного законодавства про працю у відповідність до норм міжнародного права, зокрема Конвенції Міжнародної організації праці про нічну працю № 171.

Так, на виконання пункту 16 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015  № 450-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки” розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань роботи працівників у нічний час”

Прийняття проекту акта забезпечить законодавче врегулювання питань організації роботи працівників в нічний час з урахуванням вимог безпеки і охорони їх праці, сприятиме запобіганню негативного впливу нічної праці на здоров’я працівників, а також ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці про нічну працю № 171 шляхом впровадження норм та стандартів міжнародного права.

Крім цього, з метою урегулювання праці окремих категорій працівників та посилення їх соціального захисту, передбачається також розробка законопроектів щодо праці домашніх, надомних працівників та осіб, які виконують роботу дистанційно.

Державна служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам. Це тематичні публікації у друкованих виданнях, семінари, цільові зустрічі, “круглі столи” тощо. Однією з тематик семінарів для роботодавців є “Легалізація зайнятості - крок назустріч Вашим працівникам (у тому числі, особам з інвалідністю)”. До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, владні структури, контролюючі та правоохоронні органи на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи - підприємці, які:

- використовують найману працю згідно укладених трудових договорів, що передбачають зайнятість працівників; ­

- зменшили чисельність найманих працівників, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, при збереженні (збільшенні) обсягів діяльності (виробництва); ­

- виплачують працівникам заробітну плату в сумі менше або на рівні законодавчо встановленого мінімального розміру за відпрацьований повний робочий день.

У центрах зайнятості шукачі роботи можуть отримати індивідуальні або групові консультації з питань переваг легальної зайнятості, скористатися буклетами відповідної тематики. Для роботодавців розроблена пам’ятка – застереження про передбачену законодавством відповідальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.

IV квартал
2018
Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів
Виконано

МОН разом з Національною академією педагогічних наук України розроблено та затверджено Програму спільної діяльності на 2017-2020 роки, в якій виокремлено десять пріоритетних напрямів співпраці, одним з яких є “Професійна (професійно-технічна) освіта”. Зміцнення зв’язків між наукою, освітою, виробничою діяльністю здійснюється насамперед за рахунок проведення дослідно-експериментальних робіт. На сьогодні 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти у семи регіонах України працюють у режимі експерименту Всеукраїнського рівня. Це спільна робота Національної академії педагогічних наук з Департаментом професійної освіти МОН та ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. Державна служба зайнятості (Мінсоцполітики) організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних. Професійне навчання здійснюється у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, у тому числі у навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

У структурі державної служби зайнятості функціонують 11 центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ), які здійснюють професійне навчання безробітних, надають освітні послуги дорослому населенню та роботодавцям за 86 робітничими професіями та майже 230 тематиками курсів цільового призначення. У 2018 році укладено комплексну Угоду про співробітництво між ТПП України та Інститутом міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, якою передбачено, серед іншого, викладання фахівцями ТПП України лекцій для студентів вказаного навчального закладу з актуальних питань розвитку міжнародної торгівлі, а також проведення стажувань студентів у ТПП України.

У ЦПТО ДСЗ функціонують Дорадчі комітети із числа роботодавців основних ринкоутворюючих підприємств регіону та Консультативні ради за професіями різних галузей.

Відповідно до кожної професії розроблені навчальні плани і програми, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, погоджуються Радами роботодавців, що створені в кожному ЦПТО ДСЗ.

Також, ЦПТО ДСЗ впроваджують у навчальний процес окремі елементи дуального навчання. У 2018 році укладено комплексну Угоду про співробітництво між ТПП України та Інститутом міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, якою передбачено, серед іншого, викладання фахівцями ТПП України лекцій для студентів вказаного навчального закладу з актуальних питань розвитку міжнародної торгівлі, а також проведення стажувань студентів у ТПП України.

При закладах професійної (професійно-технічної) освіти створюються навчально-практичні центри та навчальні господарства. Навчально-практичні центри, що створюються за кошти приватних партнерів, ставлять за мету забезпечити свою самоокупність завдяки підприємницькій діяльності.

Також посилено залучення закладів професійної освіти та здобувачів професійної освіти до навчання з елементами дуальної форми здобуття освіти. В освітньому процесі за дуальною формою всі освітні програми розробляються спільно з роботодавцями, тобто зміст професійної освіти постійно оновлюється у відповідності до потреб ринку праці, науково-технічного прогресу, досягнень вітчизняної та світової науки.

Розроблено та затверджено 174 стандарти професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом, із яких  64 – у 2019 році, які містять перелік ключових компетентностей, у тому числі стосовно розвитку підприємливості та підприємництва.

Станом на 20.12.2019 освіту за дуальною формою здобували 12444 здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти у 262 закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 183 моно- та інтегрованими професіями, укладено 1160 двосторонніх та 7150 трьохсторонніх угод із підприємствами, установами, організаціями  щодо впровадження здобуття освіти за дуальною формою.

Збільшився відсоток працевлаштованих випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 93% у 2019 році (станом на 01.10.2019) проти 92% у 2018 році за аналогічний період.

РЕГІОНИ.

Вінницька ОДА: 20 березня 2019 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся День кар’єри ЄС. У рамках заходу відбулося ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості у європейському вимір.

10 вересня 2020 року відбулася онлайн-зустріч найбільших ІТ компаній Вінниччини з керівництвом ОДА, ректором Вінницького національного технічного університету В.Грабком. представником від USAID, де йшлося про перспективи розвитку та виклики ІТ-індустрії в області. Одне із головних питань для обговорення стосувалося можливого проведення першого дослідження ІТ-ринку в регіоні з метою більш поглибленого вивчення динаміки зазначеної індустрії та її впливу на розвиток області.

Донецька ОДА: Проводиться робота з впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

У 2018-2019 навчальному році дванадцять закладів професійної (професійно-технічної) освіти області співпрацювали з роботодавцями щодо впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес. Спільно з роботодавцями розроблені робочі навчальні плани для впровадження елементів дуальної форми навчання.

Також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 № 735 «Про внесення змін до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної  форми здобуття освіти» розширено перелік робітничих професій та закладів професійної (професійно – технічної) освіти, що здійснюватимуть зазначену підготовку з 2019-2020 навчального року, а саме додані ще 15 професій у 7 закладах.

Житомирська ОДА: в області утворена Рада професійної освіти. До складу ради входять представники галузевих управлінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств області, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно-технічних закладів області та інші.

Основними завданнями ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреби економіки регіону у кваліфікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

На засіданнях ради розглядаються питання формування обсягів  державного/регіонального замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням реальних та перспективних потреб ринку праці регіону, удосконалення мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження дуальної форми навчання тощо.

Для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств проводяться спільні зустрічі, «круглі столи», конкурси професійної майстерності тощо.

Запорізька ОДА: З метою визначення цілей, завдань, пріоритетів формування людського капіталу для забезпечення економічного розвитку регіону затверджений «Регіональний план розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2019-2021 роки». Напрями подальшого розвитку професійної освіти Запорізької області, створення Центрів професійної досконалості за підтримки  програми “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України” обговорені 12.03.2019 на спільній нараді з представниками Запорізької міської ради, роботодавцями, представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

КМДА: Пріоритетним завданням  Київської міської влади є удосконалення системи підготовки та забезпечення відповідності кадрового потенціалу потребам економічного розвитку столичного регіону. Для забезпечення підготовки фахівців укладено 1797  договорів із 1624 підприємствами, організаціями, установами-замовниками робітничих кадрів, у тому числі із 25 комунальними підприємствами міста Києва. Оновлено освітні програми з 27  робітничих професій шляхом впровадження державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентнісній основі.  У 23 закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 32 прфесіями здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.

Протягом січня-серпня 2020 року за направленням міської служби зайнятості проходили навчання 0,5 тис. безробітних осіб у 15 навчальних закладах серед яких університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, підприємства, навчально-курсові учбові комбінати.

Луганська ОДА: В області для підтримки підприємництва діє 9 бізнес-центрів, 13 інформаційно-консультативних установ, створено 38 громадських об’єднань підприємців. При облдержадміністрації створено регіональну раду підприємців.

Ще 20 консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва діють при міських радах міст обласного значення та райдержадміністраціях.

Підприємці Луганщини стали учасниками 4-х міжнародних форумів, 5-ти виставково-ярмаркових заходів міжнародного і національного рівнів та 5-ти міжнародних місій. Результатом стало налагодження ділових зв’язків з новими партнерами, розширення ринку збуту власної продукції як в Україні, так і за її межами.

Також в області продовжується співпраця з міжнародними організаціями та програмами, які діють на території області у сфері підтримки малого бізнесу: ПРООН в Україні (ПРООН), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Норвезька рада у справах біженців (NRC), Данська Рада з питань Біженців (DRC). Завдяки цьому 136 підприємців отримали гранти: 99 – від DRC, 27 – від NRC та 10 – від ПРООН; розроблена та оновлюється база даних інвестиційних ресурсів області “Зручно. INVESTBASE”. Для підприємницьких структур області організовано та проведено низку тренінгів за курсами: “Розвиток бізнес-навичок”, “Створення закупівельних груп” та 20 семінарів різної тематики.

Миколаївська ОДА: Студенти Миколаївського національного аграрного університету співпрацюють з вітчизняними суб’єктами господарювання та 4 компаніями з виробництва біохімічних та хімічних засобів захисту рослин, систем мікроживлення Hymintech та американською компанією “Монсанта” щодо вирощування сучасного гібридного насіння.

З метою підготовки кваліфікованих кадрів та отримання практичного досвіду Миколаївський національний аграрний університет співпрацює з провідними вітчизняними та зарубіжними суб’єктами господарювання, зокрема, ТОВ «СП «ПАЕК»,ТОВ «С-Росток».

Одеська ОДА: Налагоджена співпраця із партнерським фондом Craetive Spark основною метою якого виступає навчання молоді основам здійснення стартапів у  Великобританії через мережу власних спеціалістів. Проведено два етапи (08.04.19, 25-26.05.2019 тренінгів сумісно з представниками Craetive Spark, участь в яких взяло 174 особи.

Сумська ОДА: У Сумському державному університеті 01 листопада 2019 року відкрили новий навчальний центр спільно з компанією ТОВ “Аптімайзд Оперейшнз”, де будуть навчати та консультувати студентів спільно з фахівцями компанії, проводити підготовку й перепідготовку кадрів за спільно створеними сертифікаційними програмами.

У Сумському державному університеті є поширеною практика створення навчальних центрів спільно з роботодавцями. На сьогодні в університеті діють майже 30 ресурсних та навчальних центрів, зокрема, компаній Microsoft, Cisco, PortaOne, Delcam, Netcracker, Siemens, SAS, MindK та інших.

У рамках реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, з метою підготовки фахівців за освітнім ступенем “Магістр” магістерського курсу “Регіональний менеджмент” за напрямком “Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування” організовується навчання осіб на замовлення органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад. Навчання здійснювалося Сумським національним аграрним університетом .

Тернопільська ОДА: Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти продовжується робота з упровадження проектів державно-приватного партнерства шляхом створення галузевих центрів з вивчення новітніх технологій виробництва та підвищення якості професійної освіти, апробації форм дуальної освіти.

На базі Чортківського ВПУ відкрито навчально-практичний центр з підготовки учнів за робітничою професією ,,Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”, на базі Кременецького професійного ліцею – за професією ,,Швачка. Кравець. Закрійник”, на базі Тернопільського ВПУ № 4 ім. М. Паращука за сприянням бізнес-партнерів відкрито навчально-практичний центр з вивчення нових будівельних технологій фірми ,,Снєжка-Україна”. Крім того, в області успішно працюють навчально-практичні центри з вивчення нових будівельних технологій фірми ,,КНАУФ” та ,,Хенкель Баутехнік (Україна)” на базі державних навчальних закладів: Тернопільське ВПУ технологій і дизайну, Тернопільський центр ПТО та Борщівський професійний

Рівненська ОДА: У Національному університеті "Острозька академія" у 2018 році відкрито Центр професійної орієнтації та консультування. Центр створено у рамках реалізації проекту "Підвищення конкурентоспроможності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення регіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування", що фінансувався за кошти Програми територіального співробітництва Україна-Білорусь.

Національним університетом водного господарства реалізовано проєкт «Створенння і розвитку бізнес-інкубатора Національного університету водного господарства та природокористування» Серед основних цілей було стимулювання процесів започаткування і розвитку малого інноваційного бізнесу у сфері інформаційних технологій шляхом реалізації програми бізнес-інкубації, надання послуг із започаткування новго бізнесу та науко-технічної підтримки нового бізнесу. На базі НУВГП функціонує центр інноваційної діяльності , у складі якого діє сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій , що тісно співпрацюють з бізнес-сектором області.

Харківська ОДА: На базі провідних закладів вищої освіти активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону (“Новий Стиль”, “Ернст енд Янг”, “Нестле”, “Ашан”, “Сільпо”, “Філіп Морріс Україна”, “САН ІнБев Україна”, “Фактор”, НВО “Вертикал”, консалтингова компанія LFS Time, “KERNEL”) у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно  вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів,  тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних компаній області. Спільно із компанією “САН ІнБев Україна” запущено проект “Логістична Академія”, по закінченню якого студенти отримають сертифікати учасника, а деякі з них потраплять до кадрового резерву компанії.

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів,  тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних компаній області. Серед провідних можна відмітити:Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Національний технічний університет ім. В.Н. Каразіна та Харнівський національний університет радіоелектроніки.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити: Харківський національний університет міського господарства імені  О.М. Бекетова;Харківський національний  економічний  університет  імені  Семена Кузнеця; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини» НААН України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка.

Херсонська ОДА: З 21 листопада 2017 року в Херсонському державному аграрному працює «Школа аграрного лідера». Це новий освітній проект, який надає можливість створення партнерства в аграрній сфері між освітою, наукою, бізнесом та громадами. Така кооперація надає змогу підвищити конкурентоздатність сільського господарства та сформувати аграрних лідерів.

Окрім цього, в Херсонському державному університеті на постійній основі проводяться заходи спрямовані на забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств:

- в квітні 2019 року проведено круглий стіл «Розвиток підприємництва в галузі плодоовочівництва в сучасних вимогах євроінтеграції України», за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP, під керівництвом проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності, професора О.Аверчева. Метою заходу стало ознайомлення студентства з інформацією та узагальнення результатів дослідження теоретичних, методологічних і практичних підходів до визначення потенціалу розвитку підприємництва в галузі плодоовочівництва;

- 19 квітня поточного року проведено студентську науково-практичну конференцію «Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі півдня України».

20 вересня 2019 року проведено круглий стіл з підприємцями в сфері аквакультури було, присвячений гострій проблемі забезпечення галузі аквакультури та рибальства висококваліфікованими працівниками. Виробникам галузі було запропоновано інвестувати кошти у підготовку фахівців на базі їх виробництва, яка адресно підготує робітника для конкретного підприємства з рядів сільської молоді, що може бути основою для формування регіонального кадрового резерву Херсонської області. Зазначена інноваційна модель знайшла широку підтримку серед виробників в галузі у регіоні.

Чернігівська ОДА: З метою стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти до змісту освітніх програм та робочих навчальних планів включено вивчення освітнього компоненту «Основи галузевої економіки і підприємництва» в обсязі 17 академічних годин. Окрім того, з 2018-2019 навчального року здобувачі професійної освіти, які разом із професією отримують повну загальну середню освіту, вивчають тему «Ринок праці та підприємництво» освітнього компоненту «Громадянська освіта».

Продовжується співпраця державної служби зайнятості та органів управління освітою у сфері зайнятості, підготовки кадрів для потреб роботодавців, підвищення ефективності управління закладами освіти. Управлінням освіти і науки  спільно з обласним центром зайнятості систематично здійснюється моніторинг регіональної потреби у фахівцях та робітничих кадрах.

З метою поглиблення співпраці у сфері підготовки робітничих кадрів між закладами професійної (професійно-технічної) освіти області та суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок і забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств у 2019/2020 н.р. у 7 закладах професійної (професійно-технічної) освіти із залученням 22 підприємств регіону організовано навчання з елементами дуальності для 208 учнів з 9 професій. При цьому зміст освітніх програм адаптовано до потреб конкретних підприємств.

Окрім того, організовано навчання за освітніми програмами, розробленими на основі нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з модульно-компетентнісним підходом з 41 робітничої професії.

З метою стимулювання підприємницького менталітету до змісту освітніх програм включено вивчення компоненту «Основи галузевої економіки і підприємництва», а також теми «Ринок праці та підприємництво» компоненту «Громадянська освіта». У співпраці з галузевими підприємствами – замовниками кадрів, підприємствами – виробниками сучасного обладнання, матеріалів, інструменту здійснюється перегляд та оновлення змісту робочих професійних програм з підготовки робітничих кадрів.

Важливим чинником популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді та стимулювання творчої активності молоді є конкурсні змагання фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.

IV квартал
2019
Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти
Виконується

Вінницька ОДА: Згідно із вимогами нормативних документів до 20% змісту навчання може корегуватися із врахуванням особливостей виробництва на підприємствах замовників кадрів. З метою максимальної адаптації навчальних програм до потреб ринку праці у області всі робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

IV квартал
2018
Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1396-р затверджено Основні напрямки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.

Всі отримані відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” від роботодавців вакансії вносяться фахівцями центру зайнятості до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості (далі - ЄІАС), є доступними для використання шукачами роботи по всій Україні та відображаються на вебсайті державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua “Єдине соціальне середовище зайнятості”, який оновлюється в режимі онлайн. Крім того, база даних ЄІАС містить інформацію про пропозиції роботи, отримані з інших джерел (в телефонному режимі, засобами електронного зв’язку, із офіційних сайтів установ, організацій, сайтів пошуку роботи, оголошень тощо). Державна служба зайнятості підтримує сучасні тенденції з розвитку електронного урядування та активно впроваджує електронні сервіси з використанням інтернет – технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Так, з метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості впроваджено в роботу особисті кабінети для клієнтів служби зайнятості. В “Електронному кабінеті роботодавця” є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки роботодавця шляхом інтеграції даних з ЄІАС. Вже 106,7 тис. роботодавців отримали можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт про вакансії. Механізм подання роботодавцями інформації про потребу в робочій силі (вакансії) в електронному вигляді розроблено у 2018 році і у експериментальному вигляді (без підписання звітів кваліфікаційним електронним підписом) запроваджено в роботу. В “Електронному кабінеті шукача роботи” є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки особи (безробітного) шляхом інтеграції даних з ЄІАС. Вже 247,4 тис. 283 тис.  318 тис громадян отримали можливість відслідковувати дані, що використовуються для пошуку роботи, дані про відвідування центру зайнятості і надані послуги, заплановані до відвідування групові та масові заходи, нарахування та виплату допомоги по безробіттю, підбір роботи, направлення на працевлаштування, пропозиції профнавчання.

Державна служба зайнятості проводить інформаційні семінари (з загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, орієнтації на підприємницьку діяльність “Як розпочати свій бізнес”, “Легальна зайнятість”, “Оволодій ситуацією”, з техніки використання джерел інформації про вакансії, з гендерних питань тощо) та тематичних семінарів (з техніки пошуку роботи, започаткування власного бізнесу, ефективного ведення сільського господарства, презентації актуальних професій, з правових знань, тренінги з побудови кар’єри та професійного розвитку, тощо), а також з гендерних аспектів працевлаштування; семінари для осіб віком старше 45 та 50 років; для внутрішньо переміщених осіб; для військовослужбовців, звільнених із зони АТО.

З початку 2020 року по 14.09.2020 за допомогою цього сервісу шукачами роботи зареєстровано 10,7 тис. резюме.

Протягом січня-серпня 2020 року послугами державної служби зайнятості не за місцем зареєстрованого проживання скористалися 109,2 тис. безробітних (11,6% від загальної чисельності безробітних, які скористалися послугами державної служби зайнятості).

Регіони:

Вінницька ОДА: 1) Проведено 12 міні-ярмарків вакансій Вінницьким обласним центром зайнятості та районними філіями з такими підприємствами Вінницької області: ТОВ «Гніванський гранітний кар’єр», ПрАТ «Зернопродукт МХП», фермерське господарство «Чиста криниця», КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго", ПБМП "Надія", заклад харчування «Студія смаку «Loft», Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги, Вінницький авіаційний завод,  ТОВ «Гренвіс», КП «Хмільникводоканал», Агрофірма «Хлібороб», МКП «Територія комфорту».

2) Проведено 25 заходів для учнів старших класів вінницьких та районних шкіл, направлених на профорієнтацію, а саме на:

- професіографічні екскурсії на підприємства області;

- уроки реального трудового життя;

- дні відкритих дверей у Вінницьких вищих професійних училищах;

- ярмарки професій;

- профінформаційні групові заходи для молоді.

3) Крім того, для стимулювання та закріплення підприємців в регіоні відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» 29 та 31 травня 2019 року проведено засідання конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців, який проводився в рамках Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року. На цьогорічний конкурс було подано 132 проекти на суму понад 9 млн.грн, у минулому році -78. За результатами оцінювання бізнес-планів переможцями визнано 34 бізнес-плани, загальний кошторис яких становить понад 5,8 млн.грн., в т.ч. 1,4 млн.грн. - кошти обласного бюджету.

Волинська ОДА: На офіційних веб-сторінках облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських та районних рад та ОТГ створили рубрики «Центр зайнятості інформує», де розмістили 645 матеріалів щодо новинок законодавства про зайнятість, вакансій, анонси заходів та результати їх проведення.

Запорізька ОДА: В області реалізується програма зайнятості населення Запорізької області на 2018-2020 роки якою передбачені заходи стимулювання трудової мобільності.

КМДА: З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями районних філій міської служби зайнятості (з початку поточного року і до запровадження карантину) надаються профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. У районних філіях служби зайнятості м. Києва проводився семінар із загальних питань зайнятості, який охоплює основні питання діяльності державної служби зайнятості, інформує про соціальні послуги та особливості взаємодії між клієнтами та службою зайнятості, важливі питання реалізації права на працю громадянами України тощо. З початку поточного року проведено 0,2 тис. семінарів, залучено 3,9 тис. осіб. В період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн. Фахівці столичної служби зайнятості надають безробітним профінформаційні та профконсультаційні послуги дистанційно, під час проведення вебінарів. З початку запровадження карантину проведено дистанцйно 424 вебінари, до яких залучено майже 5,8 тис. осіб. Також у м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

Миколаївська ОДА: Організовано інформаційно-просвітницький захід «Ваучер – динаміка професійного сьогодення» за участю представників влади, народних депутатів України, роботодавців, представників закладів освіти, засобів   масової   інформації   та  громадян.

Одеська ОДА: Функціонує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», головною метою якого єж надання кваліфікованих послуг дорослому населеню, безробітним Одеської області та інших областей України у формувані конкурентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробних та інноваційних технологій навчання.

Сумська ОДА: З метою дослідження ситуації у праценадлишкових територіях Сумської області, напрацювання та надання пропозицій до розробки регіональної політики щодо ефективного використання організаційних, інфраструктурних, інформаційних, соціальних ресурсів та формування «точок зростання» всередині громад, розроблення та реалізації місцевих та регіональних програм збільшення обсягів і варіантів зайнятості населення розроблена програма «Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області».

Тернопільська ОДА: В області затверджено Програму зайнятості населення Тернопільської області на 2018-2020 роки, в якій передбачена реалізація заходів, що забезпечать стимулювання зацікавленість роботодавців у створенні нових робочих місць, сприятимуть залученню інвестицій з метою забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, активізацію співпраці сторін соціального діалогу.

Окрім цього, розроблено та затверджено План заходів на 2019 рік з реалізації в області Стратегії подолання бідності. У даному Плані передбачено завдання, які забезпечать запобігання довготривалому безробіттю в результаті залучення безробітних до активних заходів на ринку праці. Також у відповідних заходах заплановано створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультативних центрів з питань організації та ведення власної справи.

Харківська ОДА: Заходи щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мобільності робочої сили передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 № 663-VІІ (із змінами). Організовано їх виконання.

Хмельницька ОДА: У січні-червні 2019 року обласною службою зайнятості проведено майже 3,0 тис. інформаційних семінарів (семінари з загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати свій бізнес», «Легальна зайнятість», «Оволодій ситуацією», з техніки використання джерел інформації про вакансії, з гендерних питань та інші) та понад 2,3 тис. тематичних семінарів (з техніки пошуку роботи, започаткування власного бізнесу, ефективного ведення сільського господарства, презентації актуальних професій, з правових знань, тренінги з побудови кар’єри та професійного розвитку, тощо).

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за актуальними на ринку праці професіями для понад 3,0 тис. осіб.

Чернівецька ОДА: 14 травня 2019 року у Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбулась в онлайн-режимі Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах», що забезпечила апробацію результатів наукових пошуків вітчизняних та закордонних науковців шляхом онлайн-спілкування, що дало можливість охопити значну кількість слухачів та учасників конференції. Проведена саме в такому форматі конференція уможливила швидке ознайомлення з дослідженнями, які проводилися стосовно розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах, доведення до відома широкого кола науковців та практиків власних суджень, висновків та пропозицій.

28 травня 2019 року кафедрою технології та організації ресторанного господарства Чернівецького торговельно- економічного інституту КНТЕУ було проведено практичний семінар «Стартап: від ідеї до інвестора». Які інноваційні напрямки та технології в тренді сьогодні? Як побудувати свій бізнес та вийти на ринок з обмеженими ресурсами? Європейські стандарти продажу стартапів. На ці та багато інших актуальних питань щодо бізнес-ідей та самореалізації отримали відповіді учасники семінару.

На базі Чернівецької міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості для дистанційного спілкування з роботодавцями за допомогою онлайн-ресурсу, складання резюме, запис відеорезюме створений Сектор інноваційних технологій.

Чернігівська ОДА: З 01.01.2019 року службою зайнятості Чернігівської області запроваджено «інститут кар’єрного радника», який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта, якісне надання послуг з планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи, зокрема, внутрішньо переміщених осіб.

Для полегшення здійснення підбору актуальних вакансій фахівцями відділу рекрутингу Чернігівського міського центру зайнятості розроблено on-line-карту вакансій на платформі  Google Maps, на якій заявлені роботодавцями вільні робочі місця відображаються за адресою. Інформацію про роботодавця, його контактні дані, вимоги до кандидата на посаду, розмір запропонованої зарплати та інші коментарі від подавача вакансії доступні для перегляду всім користувачам мережі Інтернет. Карта регулярно поповнюється новими актуальними вакансіями.

З 1 січня 2020 року запрацював «інститут особистого консультанта роботодавця», який дозволяє надати якісні послуги у підборі кадрів кожному роботодавцю, який цього потребує.

II квартал
2021
Прийняття відповідного нормативно-правового акта
Виконується

Львівська ОДА: В області розпорядженням голови облдержадміністрації № 332/0/5-18 від 19.04.2018 затверджено Програму сприяння зайнятості населення Львівської області на 2018-2020 роки. Основною частиною Програми є Заходи щодо покращення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки., у тому числі щодо підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції, Заходи щоквартально узагальнюються та скеровуються керівництву облдержадміністрації та Міністерству соціальної політики України.

Харківська ОДА: Заходи щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мобільності робочої сили передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 № 663-VІІ (із змінами). Організовано їх виконання.

Херсонська ОДА: Завдяки спільним зусиллям в області створені та працюють системні відомі соціально направлені проекти, такі як: «Відтворимо культурно-історичну спадщину Херсонщини» (інноваційний погляд щодо розвитку громадських робіт), «Шерифи» (громадські роботи щодо профілактики правопорушень громадського порядку). З метою привернути молоде покоління до навчання і роботи саме в Україні реалізовано  новий міжрегіональний профорієнтаційний проект для учнівської молоді під назвою «ПрофіКемп», який одночасно  втілювався у 4 областях: Херсонській, Львівській, Рівненській та Закарпатській.

IV квартал
2019
Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності
Виконується

На веб-сайті розміщено понад 88,0 тис. актуальних вакансій по Україні, в т. ч. понад 5,0 тис. по Харківському регіоні, поданих роботодавцями до служби зайнятості та розміщених роботодавцями самостійно через «Електронний кабінет роботодавця» без звернення до служби зайнятості.

IV квартал
2021
Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

Започатковано здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою. Станом на 20 грудня 2019 року освіту за дуальною формою здобувають 12444 здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти у 262 закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 183 моно- та інтегрованими професіями, укладено 1160 двосторонніх та 7150 трьохсторонніх угод із підприємствами, установами, організаціями щодо впровадження здобуття освіти за дуальною формою.

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА: Станом на 01 жовтня 2020 року в області працюють 18 навчально-практичних центрів, у тому числі 4 Центри аграрного профілю, 7 – будівельного, 5 - промислового, 1 - сфери послуг, 1- залізничного профілю.

Понад 20 закладів П(ПТ)О області взяли участь у конкурсі та експертною комісією KFW вибрані для роботи у пілотному проекті МОН та ЄС « EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України». Переможцем конкурсу в області є вище професійне училище №41 м. Тульчин. Європейські інвестиції будуть спрямовані на створення Центру професійної досконалості. ВПУ №41 м. Тульчина здійснено значну підготовчу роботу для створення Центру професійної досконалості.

Дніпропетровська ОДА: Дніпропетровською торгово-промисловою палатою організовано просвітницький захід для потенційних експортерів агропродукції Конференція Agro Day (14-15.11.2019).

Виконкомом Криворізької міської ради здійснюється співпраця з підприємствами харчової промисловості та з навчальними закладами міста по коригуванню й розширенню переліку професій і спеціальностей, за якими здійснюють навчання, відповідно до попиту на сучасному ринку праці.Керівники ряду підприємств надають свою матеріально-технічну базу для проходження практики учнями та студентами, а потім офіційно їх працевлаштовують.

У м. Вільногірську провадяться екскурсії  учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти міста до центру зайнятості з метою розширення знань щодо вибору професій.

Донецька ОДА: Протягом січня – червня  2019 року підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 5,1 тис. осіб, 945 осіб пройшли навчання у ДНЗ

Протягом січня – червня поточного року продовжується співпраця з впровадження елементів дуальної форми навчання між ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» та ТОВ «Інноваційні торговельні системи»,  ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», ТОВ «Крамстайл», КНП «Міська лікарня № 1» за професіями «Касир торговельного залу», «Швачка»,  «Кухар», «Молодша медична сестра з догляду за хворими», пройшли навчання за цією формою 19 осіб.

Закарпатська ОДА: В області функціонують навчально-практичні центри галузевого спрямування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з упровадження сучасних виробничих технологій з професій: “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», “Швачка. Кравець”, “Електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, зварник”, навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій та матеріалів “Снєжка”, а також навчально-виробничий комплекс “Ресторан, бар, кафе”.

Луганська ОДА: Агенцією регіонального розвитку Луганської області та Громадською організацією «Агенція стійкого розвитку» (м. Щастя) надано 80 підприємцям індивідуальні консультації щодо написання бізнес-планів і правил подання проектів для участі у грантових програмах для започаткування  та розвитку бізнесу.

Миколаївська ОДА: Протягом січня-червня 2019 року за сприяння Миколаївської обласної служби  зайнятості 13 громадян отримали ваучери для підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Організовано інформаційно-просвітницький захід «Ваучер – динаміка професійного сьогодення» за участю представників влади, народних депутатів України, роботодавців, представників закладів освіти, засобів   масової   інформації   та  громадян,  які  раніше скористалися ваучерами на навчання.

Полтавська ОДА: Комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки започатковано пілотний проект щодо надання фінансово-кредитної підтримки малому підприємництву за умови створення нових робочих місць. За період дії зазначеної програми надано фінансову підтримку на суму 1,2 млн. грн. та створено 82 робочих місця. За рахунок реалізації заходів зазначеної програми створено понад 6180 робочих місць. Обласними бізнес-інкубаторами та бізнес-центрами при закладах вищої освіти області впродовж 2018 року проведено 20 тренінгів та навчальних семінарів. Проведено 22 тематичні освітні заходи для молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та інших соціально вразливих верств населення області з питань започаткування бізнесу. Важливою складовою програми є заходи з популяризації підприємництва, зокрема, впродовж 2018 року в області проведено конкурс “Кращі товари Полтавщини” у двох номінаціях: харчові продукти та вироби народних художніх промислів. У конкурсі взяли участь 43 суб’єкти господарювання Полтавської області та визначено найкращу продукцію регіону. З 2016 року в області функціонує регіональна рада професійної освіти (стейкхолдерів), до складу якої включені представники підприємств, установ та організацій, що зацікавлені у робітничих кадрах, з метою налагодження ефективного діалогу між суб'єктами господарювання та закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

Рівненська ОДА: Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Уряду Данії та Мінсоцполітики України у липні 2018 року розпочато реалізацію реалізаціію пятирічного проекту з метою поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць України». В рамках даного проекту заплановно модернізувати 3 навчальних плани професійно-технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 із 75 місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», забезпечити начання 4,5 тис осіб навчання на куррсах підприємницької діяльності , удосконалити інституційні можливості соціальних партнерів для більш плідного соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорівна галузевому рівні.

У рамках проекту у лютому 2020 рок укладено Меморандум про створення Місцевого партнерства зайнтості. В рамках поекту в червні 2020 року на базі Рівненстького центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості відбулась зустріч з представниками робочої групи Проекту, які дедально оглянули навчальні бази Олександрійського навчального відділення та навчальні майданчики м. Рівне.

Тернопільська ОДА: В області продовжується робота з налагодження ефективного діалогу між суб’єктами господарювання та освітніми закладами з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів. На базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти функціонують 8 навчально-практичних центри, розробляються освітні програми і навчальні плани дуальної освіти ще на 10 закладах.

Національним економічним університетом на постійній основі удосконалюється структура, орієнтована на запити суспільства та економіки і забезпечення високих результатів освітньої та наукової діяльності. Виконання стратегічних завдань зумовлено потребою підготовки мобільних фахівців, які у змозі інтегруватися у практику розбудови сучасної України і глобалізований світ через створення нових академічних програм у сфері наук про життя, суспільних наук та інформаційних технологій, а також професійних тренінгів для здобуття практичних навичок. Основними пріоритетними науковими напрямами Тернопільського національного економічного університету є: розвиток теорії і практики фінансово - кредитних відносин; удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; трансформаційні процеси в національній економіці та удосконалення інституційної бази управління; проблеми глобальних світоцивілізаційних процесів і зовнішньоекономічної політики України; проблеми організації управління і регулювання економікою на мікрорівні; перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку і створення загальнодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів обчислювальної техніки; теорія і методологія інноваційної освітньої діяльності, вітакультурні та соціально-економічної моделі розвитку національної освіти.

Також на базі університету проводяться заняття з публічного адміністрування у сфері молодіжної політики для фахівців об’єднаних територіальних громад та молодіжних громадських організацій. Вже третій рік поспіль функціонує бізнес-школа, яка розрахована на підвищення кваліфікаційних характеристик підприємців середнього і великого бізнесу.

Харківська ОДА: організовано виконання «Плану заходів щодо реалізації основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» (розпорядження КМУ від 03.03.2020 № 216-р).

Херсонська ОДА: З метою привернути молоде покоління до навчання і роботи саме в Україні реалізовано новий міжрегіональний профорієнтаційний проект для учнівської молоді під назвою «ПрофіКемп», який одночасно втілювався у 4 областях: Херсонській, Львівській, Рівненській та Закарпатській.

Чернігівська ОДА:  Триває співпраця з професійно-технічними навчальними закладами області – Чернігівським вищим професійним училищем побутового обслуговування, Ніжинським професійним аграрним ліцеєм, Чернігівським професійним ліцеєм залізничного транспорту, Чернігівським професійним будівельним ліцеєм, КП «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» тощо.

У 2020 році проходили професійне навчання 1,1 тис безробітних, з них 1035 - за замовленням роботодавців (97,6%).