Завдання 7. Покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх

19%
61%
6%
14%
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Загальний прогрес за період
27.12.2017 - 31.12.2021
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Найменування заходу / Відповідальний виконавець
Строк виконання
Очікуваний результат
Стан
IV квартал
2021
Створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств
Виконується

МОН:
В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напря- мом «Малі та середні підприємства» (керівник – доцент кафедри фінансів та планування Котенко Т.М.), зокрема постійно надаються консультації для органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо можливостей участі в програмі Горизонт 2020 (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінан- сових аспектів, митних процедур тощо у проєктах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності).

Зокрема: проведено консультації для суб’єктів малого та середнього бізнесу та всіх зацікав- лених сторін щодо можливості участі у конкурсах по Програмі Innovation in SMEs (конкурси EIC Horizon Prizes, EIC Accelerator Pilot, Fast Track to Innovation (FTI), Peer Learning of innovation, Pan–European advanced manufacturing assistance and training for SMEs, EIC Horizon Prize for Fuel from the Sun; Artificial Photosynthesis, Green Deal) та ін.; забезпечено популяризацію програми HorizonEurope (2021 – 2027) серед суб’єктів малого та середнього бізнесу України, підтримку на інтернет–ресурсах, супровід сайту: www.ncp–sme.kr.ua, https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme. kr.ua/?modal=admin_todo_tour; участь у науково–практичних семінарах (он–лайн).

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

Філія Донецького Національного університету ім. В. Стуса на підставі державної ліцензії здійснює проведення курсів підвищення кваліфікації для різних категорій працівників, зокрема управлінців для бізнесу.

Волинська ОДА:

Відділом регіонального розвитку Горохівської райдержадміністрації для працівників експорто- орієнтованих підприємства ТзОВ «Пода–Волинь» та ПП «Макс Ком» організовано та проведено навчальну програму з підвищення кваліфікації управлінських навичок та професійного розвитку.

28.09 – 5.10.2020 проведено «І модуль Школи Експортера: Аналіз експортної спроможності та побудова стратегії. Аналітика ринків.

8–9 жовтня 2020 року відбувася 2–х денний тренінг–практикум «Business Development» для власни- ків і керівників МСП.

19–20.10.2020 проведено «ІІ модуль Школи Експортера. Митне оформлення експорту. ЗЕД контракти. Правила Інкотермс».

5–7.11.2020 – організовано та проведено «Практичний бізнес лекторій для малих і середніх під- приємств».

23–25.11.2020 відбувся «ІІІ модуль Школи Експортера. Важливість експортного маркетингу».

26.11.2020 проведено онлайн–воркшоп для жінок–підприємиць «Розвиток навичок та підвищення спроможності українських підприємниць».

17–18.12.2020 проведено захід «Преференційні торговельні режими: переваги, про які ви не зна- єте або, не використовуєте».

22–23.2020 – семінар «Правила Інкотермс 2020».

Донецька ОДА:

Партнерською платформою Донецької області, що функціонує в рамках Програми Федерально- го міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» ведеться робота щодо залучення суб’єктів господарювання до участі в проєкті, який передбачає стажування протягом місяця в Німеччині для підвищення кваліфікації та налагодження співробітництва з німецькими партнерами. У 2020 році розпочата робота по залученню менеджерів галузі агропромислового комплексу для участі у бізнес–сесії «Виробництво продуктів харчування».

З початку 2020 року у державній службі зайнятості реалізовано новий проєкт – Освітній портал дер- жавної служби зайнятості, який, у тому числі, дозволяє розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці, отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу.

Також Донецьким обласним центром зайнятості в рамках угод про співпрацю з роботодавцями проводяться спеціальні тренінги для працівників кадрових служб з розширення професійних знань.

Житомирська ОДА:

З 15 по 17.05.2020 проведено онлайн–вебінар про можливості та перспективи розвитку мікробіз- несу в регіоні, юридичну підтримку і супровід такого бізнесу та програми допомоги від Євро- пейського Союзу для мікропідприємництва. Взяли участь у вебінарі підприємства та організації області.

З метою обговорення перспектив виходу українських підприємств на нові ринки збуту та залучен- ня іноземних інвестицій в економіку регіону 23.10.2020 відбулося засідання круглого столу під головуванням Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з експортерами та інвесторами Житомирщини в режимі онлайн.

Закарпатська ОДА:

Контактний центр при Ужгородському ДВНЗ «УжНУ» забезпечує поінформованість та навчання суб’єктів малого та середнього підприємниства про можливості використання програми Євро- пейського союзу з досліджень та інновацій українськими учасниками у форматі проведення фо- румів, семінарів, круглих столів. У ДВНЗ «УжНУ» триває виконання проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання», в рамках Європейської програми з досліджень та інно- вацій «Горизонт–2020». У консорціумі спільно працюють науковці установ та університетів Італії, Бельгії, Сербії, Чехії, Угорщини, Австрії, Польщі, Словаччини.

Продовжується реалізація міжнародного проєкту в рамках «Горизонт–2020» науковцями кафедри твердотільної електронік та інформаційної безпеки фізичного факультету.

Київська ОДА:

Впродовж 2020 року було проведено цикл вебінарів «Успішний бізнес – стабільна економіка Київ- щини». Загалом проведено 17 заходів: наради, вебінари.

Кіровоградська ОДА:

Протягом періоду здійснювались організаційні заходи, щодо залучення представників бізнесо- вих кіл області до участі у міжнародних програмах, навчаннях, зокрема у міжнародній програмі 

Executive Education Інституту Європейського бізнесу «Управління ростом прибутку в часи фінан- сової кризи», навчання по якій мало відбутись з 29 квітня – по 1 травня 2020 року в Лондоні та Оксфорді; у навчанні в Інституті Європейського Бізнесу та Європейського Ділового Союзу та отримання Європейського Сертифікату Інституту Європейського Бізнесу та Європейського Ділового союзу (05–08.07.2020); у навчанні на курсі Macro MBA Інституту Європейського Бізнесу з отриманням Ліцензії Європейського Директора (05–11.07.2020); у проведенні безкоштовного тримісячного навчання за спеціальністю «Нові технології підприємницької діяльності» у рамках проєкту «Україна–Норвегія» на базі Льотної академії НАУ.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства», зокрема постійно надаються консультації для органів місцево- го самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо можливостей участі в програмі «Горизонт 2020» (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінансових аспектів, митних процедур тощо у проєктах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності).

Підтримка експортоорієнтованих підприємств області здійснюється і у рамках обласної програ- ми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018–2023 роки. Зокрема, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах.

Миколаївська ОДА:

Миколаївським національним аграрним університетом організовано бізнес–гру на тему «Бізнес– симуляція створення фермерського господарства», участь в якій взяли представники компанії корпоративних тренінгів «СТС», університету та члени студентських фермерських господарств.

З метою ознайомлення з інноваціями та сучасними технологіями в агропромисловому комплексі МНАУ у лютому 2020 р. в м. Миколаїв організовано засідання науково–координаційної Ради Півден- ного міжрегіонального наукового центру НАН України. На базі Чорноморського національного уні- верситету імені Петра Могили керівництвом українсько–американської ІТ компанії Brightech прове- дено лекцію для студентів–програмістів на тему сучасних ІТ–технологій та інструментів, ролі DevOps (командна робота між співробітниками, що займаються розробкою, операціями і тестуванням).

ТОВ «Центр з підтримки бізнесу» проведено конференцію для представників малого та середньо- го підприємництва області з питань інструментів підтримки бізнесу. Учасників зустрічі поінформо- вано про існуючі програми, проєкти, інструменти і можливості для розвитку, а також технічну, фінансову підтримку від фондів ЄС та інших міжнародних донорів. Також зазначеним центром проведено низку відеоконференцій для суб’єктів господарювання області на тему: «Ведення бізнесу в умовах карантину». Підприємці та експерти обговорили зміни, що настали внаслідок запровадження карантину, досвід різних країн світу з підтримки підприємців, державні та муніци- пальні програми підтримки, а також нові ніші та можливості, що з'явилися на ринку.

З лютого 2020 р. в м. Миколаїв стартував безкоштовний бізнес–курс на тему «Розпочни власну справу» для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО і їх сімей, який реалізується в рамках гранту Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт по відновленню і роз- витку здібностей».

Представники малого та середнього бізнесу області продовжують брати участь у програмі ста- жувань українських підприємців в німецьких компаніях Fit for partnership with Germany від агент- ства GIZ.

У квітні 2020 року Чорноморським національним університетом імені П. Могили в онлайн–режи- мі розпочато весняний семестр проєкту «Норвегія–Україна» (перепідготовка і соціальна адапта- ція військовослужбовців та членів їхніх сімей) за напрямом «Створення стартапу та організація власної справи». Учасниками цьогорічного навчання, яке оплачується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія, стали 30 осіб. У липні 2020 р. відбувся черговий випуск учасників проєкту, а у вересні розпочато набір слухачів на новий тримісячний курс за напрямом «Енергетич- ний менеджмент та енергоаудит».

Також Чорноморським національним університетом імені П. Могили підписано договір про співпрацю з одним з лідерів ІТ–ринку України – компанією GlobalLogic, яка займається розроб- кою програмних продуктів, в основному, для іноземних замовників. Згідно з укладеною угодою представники підприємства братимуть участь у підготовці навчальних програм для студентів та проводитимуть лекції.

Миколаївським національним аграрним університетом продовжено надання освітніх послуг за дуальною формою навчання (за угодою між студентом, університетом та підприємством–робото- давцем). Наразі навчальним закладом здійснюється підготовка 8 осіб.

З метою розвитку підприємницької освіти та стартап руху в університетах України Миколаївський національний аграрний університет приєднався до проєкту мережі Стартап–інкубаторів YEP та Міністерства освіти і науки України «Підприємницький університет», в рамках якого запровадже- но курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап–проєктами».

Одеська ОДА:

Забезпечено поширення інформації щодо можливості участі у колективному стенді на виставці «FOODEX Japan 2020» та у першій міжнародній українсько–арабській виставці та про можливість участі у першій міжнародній українсько–арабській виставці.

З метою покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств на базі Цен- тру бізнес–освіти Одеської регіональної торгово–промислової палати впроваджується нова кон- цепція «Інноваційно–професійний підхід до бізнесу та програма бізнес–підтримки», а саме: ство- рено три основних онлайн формати для представників бізнес–середовища (модель–БББ):

 • Бізнес–зустріч з підприємцями;

 • Бізнес–діалог (інтерв'ю з провідними фахівцями та лідерами думок);

 • Бізнес–вебінари (максимально корисні з багатьма інструментами, методиками, управлінськими аналізами, які одразу можно протестувати на власному бізнесі).

В рамках зазначеної концепції проводяться зустрічі з консультантами, експертами, тренерами з метою пошуку та надання бізнес–консультацій для кожного бізнесу, щоб допомогти удосконали- ти, знайти правильні, раціональні, економічно–рентабельні бізнес–рішення щодо впровадження нових механізмів зі створення сприятливого бізнес–середовища та гідно протистояти викликам 2020 року. Для надання сприяння у здійсненні підприємницької діяльності в умовах карантинних обмежень у вересні поточного року відбувся онлайн майстер–клас «Маркетинг з мінімальним бю- джетом». В рамках заходу розглядалися питання щодо сучасних підходів до сегментації клієнтів та основних елементів стратегічного маркетингу малого бізнесу, розробки корпоративного веб– сайту та інструментів його просування у мережі Інтернет тощо.

Полтавська ОДА:

Забезпечено поширення інформації про діючі проєкти міжнародної технічної та фінансової до- помоги, які, у тому числі, направлені на розвиток професійних навичок співробітників, розвиток підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

У Полтавській області триває реалізація Швейцарсько–українського проєкту DEICIDE «Децентра- лізація для розвитку демократичної освіти», який спрямований на підтримку реформ та процесів децентралізації для розвитку ефективної системи управління освітою в громадах. Облдержадмі- ністрація є головним стратегічним партнером проєкту, яка співпрацює з Громадською організа- цією «DOCCU» та Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) щодо його реалізації на території Полтавщини.

На території області з 2020 року діє програма «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».

Облдержадміністрацією здійснюються заходи із створення в області інноваційних навчально– практичних центрів професійної освіти за галузевим спрямуванням на базі: Вищого професій- ного училища No 7 міста Кременчука буде створено навчально–практичний центр з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; Регіонального центру професійно–технічної освіти No 1 міста Кременчука – з професії «Кухар. Кондитер. Офіціант. Май- стер ресторанного обслуговування»; Професійно–технічного училища No 26 міста Кременчука – з професії «Слюсар–ремонтник, слюсар з ремонту механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Полтавською міською радою спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі у рамках програми «Бізнес–Влада–Наука як взаємодія для результату» проведено «Марафон підтримки підприємництва» за участю понад 200 представників бізнесу. Зокрема відбулися заходи на різну тематику: креативне підприємництво, публічні закупівлі, інтелектуальна власність, розвиток ту- ристичного бізнесу та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР та підготовлено практичний посібник «Впровадження системи НАССР для операторів ринку хар- чових продуктів» для ознайомлення місцевого бізнесу під авторством викладачів науково–тренін- гової лабораторії «Школа НАССР» закладу вищої освіти. За сприяння Кременчуцької міської ради проведено засідання фокус–групи «Вивчення ключових проблем розвитку підприємництва і мож- ливостей їх вирішення через повноваження місцевого самоврядування Полтавщини» за участю представників місцевого бізнесу та науковців.

Тернопільська ОДА:

Тернопільська облдержадміністрація є членом відкритої партнерської платформи Програми Фе- дерального міністерства економіки та енергетики ФРН з перепідготовки управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» у Тернопільській області. Відповідно до умов програми керівники та менеджери експортоорієнтованих підприємств, організацій області мають можливість стажу- вання та налагодження контактів, взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. З метою підвищення компетенцій менеджерів експортно– та імпортноорієнтованих підприємств області шляхом участі у бізнес–сесіях, у співробітництві з Програмою GIZ «Fit for Partnership with Germany» 14 підприємців області підвищували компетенції на успішних підприємствах Республіки Німеччини протягом 2018 – 2020 років.

Сумська ОДА:

На базі Сумського національного аграрного університету діє стартап–центр, що об’єднує науков- ців, які виступають у ролі бізнес–консультантів та учасників і мають ідеї відкриття власного бізнесу та бажання їх реалізувати.

Також у цьому закладі функціонує Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконален- ня керівних працівників і спеціалістів, створений з метою здійснення всіх видів післядипломної освіти (перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців АПК). В університеті запроваджено нову форму післядипломної підготовки випускників «Агроінтернатура».

У Центрі післядипломної освіти Сумського державного університету функціонують курси ССNA мережевої академії Cisco, курси заснування бізнесу Інституту підприємництва Cisco, курси підви- щення кваліфікації за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

У Сумському державному університеті відкрито стартап–центр «NewGeneration», який діє в рам- ках міжнародного грантового проєкту SUCSID програми Європейської Комісії Темпус «Створення мережі міжунівер–ситетських стартап-центрів для підтримки та просування студентських іннова- ційних проєктів».

Херсонська ОДА:

З метою створення умов для диверсифікації місцевої економіки, яка впроваджується у рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на базі сільської бібліотеки с. Тавричанка, Кахов- ського р–ну, Херсонської області у лютому поточного року створено коворкінг «Бізнес–інкубатор Тавричанської ОТГ».

Також 19.06.2020 проведено онлайн консультації для проєктних менеджерів ОТГ з питань роз- витку підприємництва та розвитку місцевої демократії. Участь у консультаціях взяли представники чотирьох ОТГ Херсонської області. Олександра Фадєєва, експертка з регіонального розвитку 

Програми «U–LEAD з Європою» Херсонського регіонального офісу, продемонструвала присутнім актуальні грантові конкурси в цьому напрямку, спільно з радницею учасники напрацювали ал- горитм взаємодії з майбутнім підприємцем. Також обговорили питання можливого спрощення процедури реєстрації бізнесу в ОТГ, необхідну інфраструктуру для розвитку місцевого бізнесу та шляхи виявлення потенціалу.

25.09.2020 кафедрою економіки та фінансів Херсонського державного аграрного університету, згідно Плану роботи секції «Стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій та його фінансово–економічне регулювання» проведено онлайн–семінар «Розви- ток підприємництва в Україні’ на платформі Zoom.

Херсонським міським фондом підтримки підприємництва протягом 08–09 грудня 2020 року про- ведено захід із впровадження навчального модулю для молодих підприємців–початківців «Як започаткувати власну справу». Під час заходу розглянуто можливості та перші кроки з реєстра- ції та початку власної справи, формування бізнес–ідеї послуги або товару, обрання ринку збуту, пошук корпоративного замовника. Увагу учасників заходу привернули питання про можливості та інструменти продажу продукції та виходу на нові ринки. У заході взяли участь 17 початківців підприємницької справи. Учасники випробували методику моделювання бізнесу з отриманням інвестиції та ознайомились з особливостями залучення фінансування. Для забезпечення ефектив- ного сприйняття матеріалу навчання були застосовані буклети «Кроки початківця власної справи» та методичні матеріали «Власна справа – започаткування».

Також з молодими підприємцями було проведено моделюючий захід навчально–консультаційної тренінгової програми з питань започаткування бізнесу «Мотивуюче моделювання. Кращі бізнес – історії місцевого підприємництва». На основі практичних напрацювань місцевого підприємни- цтва було проведено формуюче моделювання за методикою «Канвас» зі створення власної біз- нес–моделі та впровадження на місцевому ринку своєї ідеї. Учасники моделювання отримали на- вички створення стратегії власної підприємницької справи, пошуку інвестиції для реалізації ідеї. У групах учасниками було оформлено свої напрацювання для презентації інвесторам та проведено моделювання презентації для залучення коштів до започаткування підприємницької справи. Під час заходу групи опрацьовували методичні матеріали «Сучасне моделювання підприємництва», та матеріали буклетів «Приклади місцевого підприємництва».

Черкаська ОДА:

Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації в рамках співпраці із Програмою бізнес–стажувань GIZ «Fit for Partnership with Germany» провів інформа- ційну компанію серед 202 експортоорієнтованих підприємств області щодо участі у бізнес–сесіях та набору у групи учасників Програми на 2021 рік, який стартував у 4 кварталі 2020 року, за на- прямками: енергоефективність; менеджмент у сфері охорони здоров’я; сільське господарство та виробництво продуктів харчування; Industry 4.0 / діджиталізація; загальна кооперація без галузе- вої специфіки. Fit for Partnership with Germany – Програма Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини для менеджерів, яку реалізує GIZ.

24.11.2020 Партнерська платформа Черкаської області, до складу якої увійшли Департамент ре- гіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаська торгово–промис- лова палата, підписали спільну заяву про співробітництво з Програмою «Fit for Partnership with Germany», яку надіслали на узгодження та подальше підписання у Центральний офіс Програми.

Чернігівська ОДА:

Одним із напрямів діяльності Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету «Чернігівська політехніка» є підвищення кваліфікації громадян за навчальною про- грамою з економіки та підприємництва. 09.09.2020 Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації спільно з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» провели семінар в онлайн–режимі про фінансову та інформаційно–кон- сультаційну підтримку місцевих товаровиробників для зацікавлених суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад Ніжина, Н.–Сіверського, Прилук, Чернігова.

 

IV квартал
2020
Розроблення та впровадження пілотної програми підвищення фахового рівня співробітників експортоорієнтованих підприємств в одному з перспективних секторів
Виконано

ДУ «Офіс з просування експорту України» проводило в регіонах навчання по іннова- ційній освітній програмі Train the Trainers. Це інтенсивна освітня програма, що дозволяє отримати необхідний обсяг знань та досвіду для здійснення консалтингової діяльності в сфері експорту, підкріпленого практичними завданнями, що виконуватимуться на базі реальних підприємств.

Також, ДУ «Офіс з просування експорту України» проведено освітні програми EXPORT EVOLUTION UKRAINE за двома рівнями. Рівень START для підприємців, що бажають почати експортувати. Рі- вень PRO це інтенсивний навчальний курс для досвідчених експортерів.

IV квартал
2019
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконано

(Звіт за 2019 рік).
Впродовж квітня–червня 2020 року ДУ «Офіс з просування експорту» провів 6 онлайн вебінар–се- сій зворотнього зв'язку. Тематика заходів – логістика для експорту. У кожній зустрічі взяло участь по 142 учасника.

27.04.2020 – освітній онлайн захід щодо налагодження комунікаційних навичок компаній з метою пошуку партнерів, для учасників програми рівня PRO. Тематика заходу – ефективне отримання корисних бізнес–контактів (100 учасників).

28–29.04.2020 – онлайн–тренінги «Практики переговорів», на якому учасники змогли поглибити свої знання у сфері сучасних напрямків у теорії переговорів; застосовували аналітичні інструмен- ти різних стилів і тактик для створення атмосфери ефективних переговорів. Тренінги проводи- лись для усіх регіонів (193 учасники).

19.05.2020 – захист фінальних робіт учасників програми Creative Export Ukraine PRО (51 учасник).

19.05.2020 – урочистий випускний для учасників Creative Export Ukraine. Участь прийняли всі учасники програми (всього 500 осіб). Під час фінальної події освітньої програми Creative Export Ukraine, проводилась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних серти- фікатів випускникам.

20–21.05.2020 – захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO (284 учас- ника). Під час захисту фінальних робіт учасники національної освітньої програми Export Evolution Ukraine мали нагоду поділитися тими знаннями, які здобули під час навчання, й продемонструвати свої фінальні роботи.

27.05.2020 – офіційне завершення програми Export Evolution Ukraine проводилось для всіх учасників програми рівня PRO. Під час фінальної події національної освітньої програми Export Evolution Ukraine відбулась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних сертифікатів випускникам.

IV квартал
2021
Визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах
Виконується

МОН:
Для того щоб зрозуміти чи активно український бізнес займається інноваційною діяльністю і який має запит на дослідження та розробки – МОН спільно з Мінекономіки та Мінцифрою було проведено відповідне опитування. Фінальний аналітичний звіт було оприлюднено на сайті МОН 28.08.2020. Також на сайті МОН можна окремо переглянути перелік затребуваних підприєм- ствами технологій за напрямами досліджень і розробок.

Загалом в опитуванні взяли участь 108 компаній. Найбільше з них було мікропідприємств – 36%, а найменше – 19% – середніх підприємств. Стосовно сфери діяльності, то найактивнішими ви- явилися представники інженерії, сфери послуг, сільського господарства та ІТ.

Запитання складалися з кількох блоків. На початку формувався профіль респондента – сектор, розмір, розташування, наявність іноземних інвестицій, а також для кожної компанії розрахову- вався індекс інноваційності.

Наступні блоки були спрямовані на те, щоб зрозуміти, на якому етапі та рівні розробки бізнес готовий вкладати в неї кошти, чого представникам бізнесу бракує для інвестування в національ- ний R&D сектор, які процедури державного регулювання є перешкодами на шляху зростання інноваційної активності компанії тощо.

Окремо досліджувалося питання співпраці компаній з українськими університетами та/або нау- ковими установами, сильні та слабкі сторони такої співпраці й періодичність.

Для прогнозування майбутніх трендів респондентам було запропоновано зазначити ті напря- ми, які необхідно вдосконалити для пришвидшення впровадження українських R&D в реальний сектор економіки, та зазначити, які технологічні зміни відбуватимуться у їхньому бізнес–секторі у короткостроковій та середньостроковій перспективах.

У майбутньому результати дослідження планується використати для:

 • надання широкого доступу бізнесу до українських досліджень та розробок, які можуть мати низку переваг перед закордонними аналогами;

 • переорієнтування українського R&D сектору на вирішення реальних потреб бізнесу;

 • усунення бар’єрів та запровадження підтримки розвитку українських компаній на основі ін- новацій;

 • налагодження системної комунікації в трикутнику: держава, бізнес, ЗВО/наукові установи для посилення конкурентоспроможності вітчизняних продукції та послуг.

Також варто зазначити, що на сайті МОН оприлюднено аналітичні довідки про перспективні напрями досліджень та розробок у світі та Україні.

Одеська ОДА:

Налагоджено співпрацю із партнерським фондом Creative Spark, метою якого є навчання молоді основам здійснення стартапів у Великій Британії через мережу власних спеціалістів. У квітні – червні проведено тренінги із передставниками Creative Spark.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконується

У травні 2018 року ДУ "Офіс з просування експорту України"  завершив перший етап національної програми “Експортна революція в Україні” для більш, ніж 750 випускників рівня START (для підприємців, які бажають розпочати експорт) та рівня PRO (для досвідчених експортерів). В рамках цієї програми було організовано навчальний візит до Естонії, в ході якого учасники відвідали Tallinn Marketing Week. З жовтня 2018 року розпочався другий етап. У підсумку, понад 1400 учасників завершили або приймали участь в програмі.

У серпні 2018 року було оголошено про старт першої секторальної програми “Креативний експорт в Україні” для підприємців та експортерів-представників креативних індустрій, які планують створити міцний національний та міжнародний бренд для власного дизайн-продукту та вийти на зовнішні ринки. Станом на кінець року, понад 300 підприємців проходять навчання.

У 2019 році ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію ІІ етапу дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 12 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 7 освітніх модулів онлайн та 14 сесій зворотного зв’язку (для 152 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари (для 546 учасників).

Також ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 9 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотного зв’язку (для 63 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари та 9 живих освітніх семінарів (для 594 учасників).

В рамках антикризового плану заходів для підтримки експортерів ДУ «Офіс з про- сування експорту України» запущено 6 інформаційних платформ, які забезпечують доступ до інформації про зовнішні ринки, огляди країн та вимог, розвиток навичок та компетенцій, оголо- шення про пошук партнерів.

Також продовжено реалізацію двох освітніх програм: «Експортна революція в Україні», реалізо- вана завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та «Креа- тивний експорт», розроблена інститутом маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з просування експорту України» (через пандемію усі заходи було переведено в онлайн формат).

Після завершення програми «Креативний експорт» було організовано освітній бізнес–тур на Tallinn Design Festival для дизайнерів з різних країн, на яких українькі компанії, попри неможли- вість відвідати виставку фізично через карантин, надіслали свою продукцію та в онлайн–режимі комунікували з потенційними клієнтами.

У жовтні 2020 стартувала нова програма для експортних консультантів державного та приватного секторів «TRAIN THE TRAINERS», метою якої є покращення якості та доступності надання консульта- тивних послуг з експорту та створення (або мобілізації) наявної мережі національних консультантів. Зазначена програма розроблена Інститутом маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з просуван- ня експорту України» та фінансується державним департаментом США ( в рамках «Emergin Donors Challenge Program Round Seven»), а також Міністерством закордонних справ Естонії (Проєкт з роз- витку співробітництва та гуманітарної допомоги).

IV квартал
2018
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконано

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Викладання велося англійською мовою. Спікери - міжнародні тренери та викладачі. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 10 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 12 освітніх модулів онлайн та сесій зворотнього звязку (для 135 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 9 освітніх модулів та 5 живих семінарів (для 551 учасника курсу).

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 8 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотнього звязку (для 53 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 15 відео-лекцій, 15 онлайн-сесій запитань та відповідей та 9 живих освітніх семінарів (для 300 учасників).

ДУ “Офіс з просування експорту” оновив та реалізує третій рік поспіль дворівневу навчальну програму для підприємців та експортерів Export Evolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 5 освітніх семінарів, 12 освітніх модулів онлайн та 12 сесій зворотного зв’язку (для 142 учасників курсу). Рівень START: проведено 9 відео-лекцій, 9 онлайн-сесій запитань та відповідей (для 572 учасників курсу). 

IV квартал
2019
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується
IV квартал
2020
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується

ДУ «Офіс з просування експорту» реалізовувалась навчальна програма для підпри- ємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Викладання велося англійською мовою. Спікери – міжнародні тренери та викладачі. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 6 освітніх модулів онлайн та сесій зворотнього звязку (для 142 учасників), а також проведено освітній онлайн захід щодо налагодження комунікаційних навичок компаній з метою пошуку партнерів (для 100 учас- ників) та дводенні онлайн тренінги «Практики переговорів» (для 193 учасників). 20–21.05.2020 проведено захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO, під час якого учасники програми поділилися тими знаннями, які здобули під час навчання, й продемонстрували свої фінальні роботи.

Також протягом 2020 року реалізовувалась навчальна програма Creative Export Ukraine. Рі- вень PRO (діючі експортери). Під час офіційного завершення національної освітньої програми (27.05.2020) відбулась демонстрація фінальних проєктів й урочисте вручення міжнародних сер- тифікатів випускникам.

IV квартал
2021
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується
IV квартал
2019
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо застосування системи управління ефективністю підприємства в одному з перспективних секторів
Не виконано

Інформація відсутня (добровільність її подання бізнес-об’єднаннями)

IV квартал
2020
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання

Моніторинг буде проведено по завершенню терміну виконання завдання.

IV квартал
2021
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання

Моніторинг буде проведено по завершенню терміну виконання завдання.

IV квартал
2021
Забезпечення участі малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді у програмах з підвищення потенціалу та кваліфікації відповідно до завдань, визначених в цьому плані завдань і заходів
Виконується

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 273 затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, до заходів якої включено проведення навчань, тренінгів, семінарів, орієнтованих на самозайнятих жінок-підприємців та жінок-членів органів управління юридичних осіб. Програма сприятиме створенню регіональної мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи.

ДУ "Офіс з просування експорту України" за підтримки Проекту CUTIS в рамках заходів щодо сприяння обізнаності українських підприємств щодо проектів підтримки (в рамках програми з розширення економічних можливостей жінок) She Exports проведено 35 освітньо-інформаційних заходів в онлайн та офлайн форматах (320 учасників та понад 6000 переглядів), а також запущено ініціативу She Exports Ambassadors та проведено опитування 330 жінок у бізнесі з метою аналізу потреб для розвитку конкурентоздатності власного бізнесу та експорту, готовності стати менторами для інших жінок у бізнесі. Також в рамках програми було організовано українську бізнес-делегацію на міжнародний Форум She Trades Global 2018 у Ліверпулі.

Проект CUTIS організував захід “Канадський досвід в корпоративному управлінні: принцип різноманіття” (05.07.2018 р., Київ), в якому взяли участь 51 особа (27 жінок, 24 чоловіки), та провів вебінар з Вікторією Умін “Жінки в бізнесі: досвід розвитку бізнесу в Канаді” (26.09.2018 р.). Запис вебінару переглянули 396 разів.

Також слід зазначити, що у місті Кременчук з березня 2020 року працює бізнес–інкубатор для розвитку жіночих ініціатив, який було створено Громадською організацією «Інша жінка» у рам- ках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). Метою впровадження вищезазначеного проєкту є створення кластеру соціально–активних жінок, спри- яння досягнення ними економічної та фінансової самостійності, збільшення частки працюючих жінок, а також створення додаткових робочих місць.

У Харківській області розпочато реалізацію міні–проєкту «Запровадження туризму на сільських територіях, як підґрунтя розширення можливостей жіночого лідерства», у межах проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», що фі- нансується Європейським Союзом.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо одного плану заходів для кожної області
Виконується

РЕГІОНИ:

Львівська ОДА:

Упродовж 2020 року в області здійснювався моніторинг стану сплати обов’язкових платежів та збо- рів учасниками пілотного проєкту «Рука допомоги». Протягом 2020 року 8 учасників із 136 достро- ково повернули суму фінансової допомоги, яка надавалась їм для започаткування (розширення) підприємницької діяльності. В рамках пілотного проєкту було : працевлаштовано 545 осіб; 78 осіб брали участь у громадських (тимчасових) роботах, розпочали (розширили) підприємницьку діяль- ність 136 учасників завдяки отриманій фінансовій допомозі. Загалом, Львівська область використа- ла найбільше 45,0% суми запланованої на реалізацію пілотного проєкту в Україні.

Харківська ОДА:

20.01–10.03.2020 в рамках проєкту «Експорт. Ера–М» проведено опитування експортерів регіону, представників малого та середнього бізнесу, які мають виходити на зовнішні ринки збуту. Основ- ні завдання опитування: визначення бар’єрів, проблеми під час реалізації експортних стратегій розвитку; потреби в інформаційній підтримці МСП та рівень поінформованості та ефективності взаємодії із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності країн–партнерів (загальна кількість отри- маних анкет 62) результати опитування використовуватимуться під час підготовки вебінарів та інших освітніх заходів в рамках проєкту «Експорт. Ера–М»)

Також у березні проведено вебінар «Зміни у правилах ІСС для учасників міжнародної торгівлі–Інкотермс 2020».

07.04.2020 року – вебінар «Інструменти Експортно–кредитного агентства». Фахівець ПрАТ «Екс- портно–кредитне агентство» (ЕКА) презентував перелік товарних груп УКТЗЕД, на які поши- рюється діяльність ЕКА, алгоритм дій експортерів щодо страхування зовнішньоекономічних договорів, комерційних і некомерційних ризиків при експортних операціях. Презентаційний матеріал 22.04.2020 було розміщено на офіційному сайті «Експортно–кредитного агентства».

28.05.2020 року – вебінар «Можливості залучення фінансових ресурсів для експортерів Харківщини» за участі старшого юриста юридичної компанії «ILF», співзасновника стартапу «Skale Labs», представників банківських установ, що є членами Харківського банківського Союзу. Під час освітнього заходу учасники отримали інформацію щодо успішного досвіду залучення фінансових ресурсів через венчурні фонди, програм кредитування експортно–орієнтованих підприємств Харківщини, аспектів юридичного супроводу експорту, практичних порад стосовно мінімізації ризиків при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.