Завдання 7. Покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх

6%
42%
6%
47%
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Загальний прогрес за період
27.12.2017 - 31.12.2021
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Найменування заходу / Відповідальний виконавець
Строк виконання
Очікуваний результат
Стан
IV квартал
2021
Створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств
Виконується

Проект CUTIS у лютому 2018 року організував семінар-дискусію з перевірки попередніх даних "Дослідження щодо бар’єрів в торгівлі та розвитку". У семінарі взяли участь 17 представників наукових та дослідницьких організацій. У квітні 2018 року в м. Київ Проект CUTIS провів загальний підготовчий тренінг “Міжнародна торгівля послугами: особливості проведення переговорів” (39 учасників) та спільно з фахівцями Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) - “Спеціалізований тренінг з питань формулювання зобов’язань у торгівлі послугами” (17 учасників).

МОН: З метою підготовки фахівців до підприємницької діяльності на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти створюються навчально-тренувальні фірми, які  є формою практичного навчання, що базується на діяльності умовної (віртуальної) комерційної фірми (Асоціація «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»).

При закладах професійної (професійно-технічної) освіти створюються навчально-практичні центри та навчальні господарства. Навчально-практичні центри, що створюються за кошти приватних партнерів, ставлять за мету забезпечити свою самоокупність завдяки підприємницькій діяльності.

Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні передбачається неформальне професійне навчання працівників. Усі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

У МОН розроблений проект наказу Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення стандартів професійної освіти за компетентнісним підходом.

Водночас ведеться робота над розробленням проекту Методики щодо розроблення освітніх програм у сфері професійної освіти.

Також посилено залучення закладів професійної освіти та здобувачів професійної освіти до навчання з елементами дуальної форми здобуття освіти. В освітньому процесі за дуальною формою всі освітні програми розробляються спільно з роботодавцями, тобто зміст професійної освіти постійно оновлюється у відповідності до потреб ринку праці, науково-технічного прогресу, досягнень вітчизняної та світової науки.

Крім того, у 25 закладах вищої освіти спільно з Платформою інноваційного партнерства (YEP) відкрито підприємницькі клуби, спрямовані на розвиток підприємницької культури та мислення у студентів, поширення стартап-руху серед молоді та формування як тренду започаткування стартапів в університетах. Зокрема, у клубах відбуваються зустрічі з підприємцями, обговорення нових ідей та проектів, перегляд відеолекцій тощо.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (керівник – доцент кафедри фінансів та планування Котенко Т.М.), зокрема постійно надаються консультації для органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо  можливостей участі в програмі Горизонт 2020 (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінансових аспектів, митних процедур тощо у проектах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності).

РЕГІОНИ.

Вінницька ОДА: Донецький Національний університет ім. В.Стуса на підставі державної ліцензії здійснює проведення курсів підвищення кваліфікації для різних категорій працівників, зокрема управлінців. З цією метою розроблено та затверджено  в установленому порядку авторські програми.  Зокрема, для категорії Держспоживслужби:  “Кібербезпека”, медіашкола “Вінмедіа”, курси “Всеукраїнської школи публічної політики та адміністрування”, “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні”, для інших категорій управлінців – “Управління змінами”, “Розвиток управлінської компетенції”. Зважаючи на те, що сучасні  керівники закладів освіти та охорони здоров’я мають бути успішними менеджерами, організовано курси підвищення кваліфікації “Управління закладами освіти та культури “ і “Медичне право”.

У 2019 році курси підвищення кваліфікації пройшли близько 200 керівників галузевих установ, підприємств та організацій.  

Житомирська ОДА: З 15 по 17 квітня 2020 року взято участь у онлайн-вебінарах про можливості та перспективи розвитку мікробізнесу в регіоні, юридичну підтримку і супровід такого бізнесу та програми допомоги від Європейського Союзу для мікропідприємництва. Взяли участь у вебінарі підприємства та організації області.

Закарпатська ОДА: В рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки заплановано проведення безкоштовних навчань для підприємців на тему «Інтернатура бізнесу». Захід проходитиме під час проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва в області. Інформація про проведення заходу анонсована в ЗМІ, в т.ч. на сторінці Фейсбук департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та Центру підтримки підприємництва. За підсумками навчань сертифікати отримало 22 особи.

Контактний центр при Ужгородському ДВНЗ «УжНУ»забезпечує поїнфомованість та навчання субєктів малого та середнього підприємниства про можливості використання програми Європейського союзу з досліджень та інновацій українськими учасниками у форматі проведення форумів, семінарів, круглих столів. У ДВНЗ «УжНУ» триває виконання проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання». Продовжується реалізація міжнародного проєкту в рамках «Горизонт-2020»науковцями кафедри твердотільної електроники та інформаційної безпеки фізичного факультету.

Запорізька ОДА: У рамках Стратегії розвитку ТПП України та регіональних торгово-промислових палат до 2020 року Запорізька торгово-промислова палата (далі – ЗТПП) постійно проводить системну роботу з підвищення кваліфікації співробітників компаній регіону.

У 2019 році продовжується співпраця з міжнародними програмами по проведенню навчання та тренінгів, а також запланована робота з новими проектами, направленими на надання базових навичок сектору МСБ щодо практичних аспектів ведення ЗЕД та навчання персоналу компаній, вдосконалення їх навичок у сфері розміщення комерційних пропозицій та подальшої ефективної маркетингової діяльності на електронних торгових майданчиках (GIZ – програма стажувань на безкоштовній основі для менеджменту українських підприємств з експортно-імпортним потенціалом Fit for partnership with Germany, ПРОМІС).

Протягом ІІ кварталу 2019 року у м. Запоріжжі пройшла регіональна конференція «Євроінтеграція: сила можливостей», де ЗТПП виступила регіональним партнером (08.04.2019). Під час конференції проведені публічні дискусії за участі підприємців, представників громадськості, експертів та медіа. Євроінтеграційні процеси активно розвиваються в Запорізькому регіоні. Зокрема, область демонструє зростання експорту до країн ЄС (його обсяг збільшився торік на 3,8%). Також країни Європейського Союзу є лідерами серед інвесторів Запорізького регіону; у травні експерти ЗТПП завершили цикл семінарів, присвячених питанням впровадження системи HАССР на малих підприємствах. У ЗТПП відбувся тренінг для виробників агропродукції, присвячений сертифікації виробництва за міжнародним стандартом GLOBALG.A.P (14.05.2019), головною метою якого є допомога малим і середнім виробникам та переробникам свіжих овочів і фруктів підвищити конкурентоспроможність, інтегруватися в національні та глобальні ланцюжки створення доданої вартості, відкрити доступ до нових ринків з фокусом на ринки ЄС.

З 04.09.2019 року у ЗТПП стартувала спеціальна навчальна програма – школа для аграріїв «Agroschool» – це сучасна освітня платформа, що об’єднує представників бізнесу та фахівців агросфери, забезпечує підприємців майданчиком для комунікацій з експертами, допоможе отримати знання, необхідні для розвитку виробництва і розширення ринків збуту.

ЗТПП, до складу якої входять провідні компанії регіону, презентувала практичний посібник «Абетка експортера», що є покроковою інструкцією для початківців, яка допоможе працювати більш ефективно у сфері ЗЕД, у доступній формі висвітлюються всі основні етапи експорту: від готовності підприємства до експорту до підписання контрактів.

Івано-Франківська ОДА: реалізується програма ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)” та інших європейських програм для України в галузі освіти, культури, спорту, підтримки малого і середнього бізнесу (зустріч з делегацією Представництва ЄС в Україні на тему: “Європейські програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС”; семінар “Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі”, семінар “Можливості та виклики для розвитку МСБ в контексті програми “Горизонт 2020” за напрямом “Малі та середні підприємства”).

Київська ОДА: Закладом післядипломної освіти «Центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Державних підприємств, установ і організацій при Київській ОДА» розроблено плаг-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2020 рік»

Кіровоградська ОДА: проведено Круглий стіл з представниками Представництва ЄС в Україні, де представникам бізнесу та експртоорієнтованих підприємств презентовані європейські програми співробітництва між Україною та Європейським Союзом. У Центрі підтримки бізнесу, який працюєу рамках іна базі Кіровоградської РТПП для суб'єктів малого та середнього бізнесу проведено тренінгна тему "Як експортувати до Канади".

Діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за тематичним напрямом “Малі та середні підприємства”, який надає допомогу щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування програм ЄС, правових аспектів, ситних процедур тощо. Здійснюється підтримка експортоорієнтованих підприємств області в рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки (фінансова підтримка суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах).

У І півріччі 2019 року здійснено організаційні заходи та забезпечено проведення регіонального форуму "Інтеграція Цілей сталого розвитку на Кіровоградщині". Учасниками якого були представники бізнесу та експортоорієнтованих підприємств.

У Центрі підтримки бізнесу, який працює у рамках іна базі Кіровоградської РТПП для суб'єктів малого та середнього бізнесу проведено тренінг на тему “Як експортувати до Канади”.

Підтримка експортоорієнтованих підприємств області здійснюється і у рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки. Зокрема через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за тематичним напрямом “Малі та середні підприємства”, який надає допомогу щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування програм ЄС, правових аспектів, ситних процедур тощо.

З метою популяризації експортного потенціалу регіону розроблено каталог підприємств-виробників Кіровоградської області, який розміщено на інвестиційному веб-порталі області “Центральноукраїнський інвестиційний портал” (http://invest.kr-admin.gov.ua).

Здійснюються організаційні заходи, щодо залучення представників бізнесових кіл області до участі у міжнародних програмах, навчаннях, зокрема у міжнародній програмі Executive Education Інституту Європейського бізнесу "Управління ростом прибутку в часи фінансової кризи", навчання по якій відбудеться з 29 квітня – по 1 травня 2020 року в Лондоні та Оксфорді;

у навчанні в Інституті Європейського Бізнесу та Європейського Ділового Союзу та отримання Європейського Сертифікату Інституту Європейського Бізнесу та Європейського Ділового союзу (5-8 липня 2020 року);

пройти курс Macro MBA Інституту Європейського Бізнесу з отриманням Ліцензії Європейського Директора (5-11 липня 2020 року);

у проведенні безкоштовного тримісячного навчання за спеціальністю "Нові технології підприємницької діяльності" у рамках проекту "Україна-Норвегія" на базі Льотної академії НАУ.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за тематичним напрямом "Малі та середні підприємства", зокрема постійно надаються консультації для органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо можливостей участі в програмі "Горизонт 2020" (допомога щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових і фінансових аспектів, митних процедур тощо у проектах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності).

Підтримка експортоорієнтованих підприємств області здійснюється і у рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки.  Зокрема, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах.

Луганська ОДА: проведено навчальний семінар для аграріїв області щодо проекту “Аграрні розписки в Україні” та тренінги на тему “Фандрайзинг та Краудфандинг для реалізації бізнес-проектів” (в рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН за фінансової підтримки Уряду Японії).

Проведено зустріч з представниками Проекту USAID “Економічна підтримка Східної України”  щодо можливості надання технічної допомоги та інвестиційної підтримки мікро-, малим і середнім підприємствам. В заході взяли участь представники малого  та  середнього бізнесу, громадських  організацій.  Метою зустрічі  було з’ясування рівня готовності та спроможності місцевої влади і зацікавлених осіб до участі у інтенсивному співробітництві з Проектом з метою планування і реалізації проектів, спрямованих на поліпшення економічної ситуації у місті.

На базі Лисичанського міського центру зайнятості функціонує Центр розвитку підприємництва “Студія Бізне$тарт”, яка надає інформацію про діючі міжнародні грантові проекти, про заходи служби зайнятості у вирішенні питання працевлаштування шляхом відкриття власної справи тощо. В місті також функціонує громадська організація “Інформаційно-інноваційний бізнес-центр “Практика”, робота якої направлена на задоволення спільних прав та інтересів членів територіальної громади міста Лисичанська.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті діє Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за тематичним напрямом "Малі та середні підприємства"

Миколаївська ОДА: в Миколаївському національному аграрному університеті з використанням інтернет-платформи iversity (Німеччина) розроблено та впроваджено курс дистанційного навчання “Менеджмент альтернативних палив”. В рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння продовжено участь МНАУ в Українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва. Впроваджено дуальну форму здобуття вищої освіти, в рамках якої навчалося 13 здобувачів вищої освіти.

Миколаївським національним аграрним університетом за дуальною формою навчання (за угодою між студентом, університетом та підприємством-роботодавцем) наразі здійснюється підготовка 8 осіб за такими спеціальностями як агрономія, електротехніка та електромеханіка, облік та аудит.

Навчальні програми для підвищення кваліфікації працівників підприємств, військовослужбовців та безробітних громадян запроваджено у ЧДУ ім. П. Могили. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти співпрацює з юридичними особами області, Миколаївським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг по підвищенню кваліфікації за наступними напрямами: розробка та тестування програмного забезпечення, бізнес-планування, відкриття власної справи, управління підприємством тощо.

Миколаївським національним аграрним університетом організовано бізнес-гру на тему «Бізнес-симуляція створення фермерського господарства», участь в якій взяли представники компанії корпоративних тренінгів «СТС», університету та члени студентських фермерських господарств.

З метою ознайомлення з інноваціями та сучасними технологіями в агропромисловому комплексі МНАУ у лютому 2020 р. в м. Миколаїв організовано засідання науково-координаційної Ради Південного міжрегіонального наукового центру НАН України. Участь в заході взяли: голова облдержадміністрації Стаднік О.В., керівники провідних підприємств України, представники науково-дослідних інститутів та аграрних закладів вищої освіти.

На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили керівництвом українсько-американської ІТ компанії Brightech проведено лекцію для студентів-програмістів на тему сучасних ІТ-технологій та інструментів, ролі DevOps (командна робота між співробітниками, що займаються розробкою, операціями і тестуванням).

ТОВ «Центр з підтримки бізнесу» проведено конференцію для представників малого та середнього підприємництва області з питань інструментів підтримки бізнесу. Учасників зустрічі поінформовано про існуючі програми, проєкти, інструменти і можливості для розвитку, а також технічну, фінансову підтримку від фондів ЄС та інших міжнародних донорів.

З лютого 2020 р. в м. Миколаїв стартував безкоштовний бізнес-курс на тему «Розпочни власну справу» для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО і їх сімей, який реалізується в рамках гранту Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт по відновленню і розвитку здібностей».

Представники малого та середнього бізнесу області продовжують брати участь у програмі стажувань українських підприємців в німецьких компаніях Fit for partnership with Germany від агентства GIZ.

У зв’язку із встановленням карантину на всій території України заходи, переведені в онлайн-формат:

У квітні 2020 року Чорноморським національним університетом імені П. Могили в онлайн-режимі розпочато весняний семестр проєкту «Норвегія-Україна» (перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей) за напрямом «Створення стартапу та організація власної справи». Учасниками цьогорічного навчання, яке оплачується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія,  стали 30 осіб. У липні 2020 р. відбувся черговий випуск учасників проєкту, а у вересні розпочато набір слухачів на новий тримісячний курс за напрямом «Енергетичний менеджмент та енергоаудит».

Миколаївським національним аграрним університетом продовжено надання освітніх послуг за дуальною формою навчання (за угодою між студентом, університетом та підприємством-роботодавцем). Наразі навчальним закладом здійснюється підготовка 8 осіб.

ТОВ «Центр з підтримки бізнесу» проведено низку відеоконференцій для суб’єктів господарювання області на тему: «Ведення бізнесу в умовах карантину». Підприємці та експерти обговорили зміни, що настали внаслідок запровадження карантину, досвід різних країн світу з підтримки підприємців,  державні та муніципальні програми підтримки, а також нові ніші та можливості, що з'явилися на ринку.

Одеська ОДА: проводиться організаційна робота щодо відкриття Центру підтримки експорту при Одеській обласній державній адміністрації з метою надання консультацій та практичної допомоги підприємствам в експортування власної продукції. Одеська область приєдналася до реалізації освітніх експортних програм Export Revolution Ukraine та Creativ Export Ukraine на рівнях START та PRO від уряду Естонії та увійшла у трійку переможців конкурсу “Битва міст”.

12.04.2019 проведено форум Trade&Export Forum, Odessa 2019 (TEFO) та заплановано відкриття “Центру підтримки експорту” при Одеській обласній державній адміністрації. Основним завданням Центру є комплексна допомога представникам малого та середнього підприємництва у виході на глобальні міжнародні ринки. Шляхом надання консультативних, аналітичних, юридичних, організаційних та інших послуг, Центр надаватиме допомогу підприємцям на всіх етапах експортної діяльності: від створення та реєстрації суб’єкта господарювання до забезпечення виконання умов експортного контракту.

Центр підтримки експорту буде надавати практичну допомогу у вирішенні таких завдань:

 • аналіз експортної готовності підприємства та побудова експортної стратегії;
 • проведення маркетингових досліджень, надання консультацій з питань комерційної діяльності, фінансів та управління, надання висновків з питань експортної діяльності підприємств;
 • дослідження ринку та допомога у пошуку надійного іноземного партнера;
 • перевірка відповідності товару стандартам країни збуту та підготовка необхідної документації, сертифікації;
 • допомога в подоланні державних та міжнародних бар’єрів у здійсненні експортної діяльності;
 • юридичний, фінансовий та організаційний супровід зовнішньоекономічного контракту;
 • організація та проведення семінарів, презентацій, конференцій та інших навчальних заходів для суб’єктів малого та середнього підприємництва, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

Одеська область увійшла у трійку переможців конкурсу “Битва міст” і приєдналася до реалізації освітніх експортних програм Export Revolution Ukraine та Creativ Export Ukraine на рівнях START та PRO від уряду Естонії.

Забезпечено поширення інформації щодо можливості участі у колективному стенді на виставці “FOODEX Japan 2020” та у першій міжнародній українсько-арабській виставці та про можливість участі у першій міжнародній українсько-арабській виставці.

Рівненська ОДА: на офіційному сайті ОДА у рубриці “Євроінтеграція. Україна – Нато” розміщено інформацію про програму Європейського Союзу "Культура і креативність" для ознайомлення з он-лайн платформою щодо проходження навчальних курсів, таких як: “Діджитал-комунікації”, “Створення цінності в креативній економіці”, “Маркетинг”, Стратегічне планування”, “Фандрейзинг”, “Фінанси для креативних організацій”.

12 липня у  м. Рівне Culture Bridges, спільно з українським бюро програми "Креативна Європа", проведено другу серію тренінгів з написання заявок на участь у програмі "Креативна Європа".

Тематичні повідомлення розміщуються на офіційній сторінці ОДА та у соціальній мережі Facebook. Впродовж 2018 року розміщено інформацію про оголошення “Школа управління меблевим бізнесом”, в рамках якої організовано цикл навчальних курсів з менеджменту для меблевих компаній Рівненської області. У листопаді 2018 року за участі делегації Представництва Європейського Союзу в Україні у рамках інформаційної кампанії “Будуймо Європу в Україні” проведено серію інформаційно-просвітницьких заходів з метою надання роз'яснення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС (зокрема, на базі Open Office “Платформа взаємодії Простір” відбулася презентація відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС). Представлено пріоритети допомоги, яку ЄС надає Україні, можливості співпраці, а також огляд довготривалих освітніх, молодіжних, культурних та бізнесових програм та проектів Євросоюзу, які доступні для України щонайменше до 2020 року, а також інформаційні ресурси Представництва ЄС. Серед програм: Horizon 2020, Creative Europe, Culture Bridges, Erasmus+, EU Study Days, COSME, EU4Business та інші.

Презентовано діяльність Інформаційного центру ЄС, який знаходиться на базі Національного університету “Острозька Академія”. Відбувся семінар “Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?”, який став завершальним у низці просвітницьких заходів Представництва ЄС в Україні на Рівненщині в рамках візиту. Серед основних тем заходу: переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) для українських підприємців; можливості COSME (Competitiveness of Small and Medium Enterprises), європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва, для розвитку бізнесу в Україні; презентація можливостей Європейської Мережі Підприємств (Enterprise Europe Network) як інструменту пошуку партнерів та інвесторів за кордоном; оцінка експортної спроможності підприємства: європейські експортні вимоги та принципи роботи ресурсів Trade HelpDesk, TradeMap, Rapid Alert System; можливості українського бізнесу у міжнародних державних закупівлях.

Наприкінці 2018 року громадська організація "Центр сприяння бізнесу" запровадила проведення у Рівному інформаційних заходів для підприємців регіону у форматі "Бізнес - сніданку". З початку року вже проведено 6 тематичних бізнес-сніданки. Серед тем, які висвітлюються під час заходу, зокрема: Digital-маркетинг; проведення перевірки Державною регуляторною службою України; мотивація персоналу, оцінка ефективності роботи компанії; відео-контент та стратегії просування в інтернеті для бізнесу; безпека бізнесу, основи фізичної, інформаційної та економічної безпеки. Окрім цього, на офіційній сторінці Центру сприяння бізнесу постійно розміщуються аналітичні матеріали, поради та рекомендації з актуальних для бізнесу питань.

21 лютого 2019 року на базі НУВГП спільно з НУ "Львівська Політехніка" (національний контактний пункт програми Горизонт 2020) проведено Інформаційний день та практичний тренінг "Горизонт 2020: від ідеї проекту до фінального звіту".

Сумська ОДА: у Сумському державному університеті запроваджено новий інноваційний механізм формування та моніторингу освітніх програм за участю Експертних рад роботодавців за всіма бакалаврськими та магістерськими програмами. Впроваджуються сучасні інноваційні форми та методи в практико-орієнтовану підготовку здобувачів вищої освіти. На базі Сумського національного університету діє Start-up-центр, що об’єднує науковців, які виступають у ролі бізнес-консультантів та учасників і, які мають ідеї для відкриття власного бізнесу та бажання їх реалізувати.

Для запровадження курсу підприємництва та міжнародної торгівлі в закладах професійної (професійної) освіти області розроблено та внесено до освітніх програм з підготовки кваліфікованих робітників предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва».

До освітніх програм закладів вищої освіти включено курси із підприємництва за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Крім того, на базах закладів вищої освіти для широкого загалу регулярно проводяться семінари, засідання «круглого столу», тематичні дискусії, вебінари, тренінги, майстер-класи, коучинги, зимові та літні школи, цикли лекцій, воркшопи тощо. Відповідні заходи проводяться в рамках виконання грантових проектів (програми Євросоюзу Erasmus+ та Erasmus Mundus, проектів DAAD, DVV International, DESPRO та інші) та за підтримки міжнародних та закордонних організацій (Британської ради, Міністерства з економічного співробітництва та розвитку Німеччини, Швейцарського наукового фонду, Агентства США з міжнародного розвитку тощо).

У Шосткинському інституті Сумського державного університету пройшов курс лекцій щодо реалізації власних стартапів. Лекції прочитав тренер проекту Creative Spark Олег Дума. Проект спрямований на підтримку міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки в семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії. Студенти Шосткинського інституту Сумського державного університету співпрацюють із Львівською стартап-школою «Tech StartUp School», орієнтовану на створення середовища для підприємців.

Полтавська ОДА: У червні 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії проведено V Міжнародну Конференцію з органічного рослинництва та День органічного поля  “Кращі європейські практики та український досвід”. В листопаді минулого року облдержадміністрацією започатковано нову ініціативу - діяльність “Навчальної платформи: нові знання для вашого розвитку” (IDEAS4YOU). З 6 по 7 листопада 2019 року організовано та проведено перший захід цієї навчальної платформи - тренінгову програму “Як побудувати прибутковий бізнес за участі експортера - практика, консультанта Європейського банку реконструкції та розвитку  Ігоря Снітівкера.

У червні поточного року за участі заступника Міністра освіти і науки України Петра Коржевського, представників облдержадміністрації, бізнесу та науковців області у режимі онлайн відбулася експертна нарада на тему: „Аналіз пріоритетних секторів, стратегій регіонального розвитку, тенденцій економічного зростання та нових/пріоритетних професій для Полтавської області” у рамках програми EU4Skills. Під час наради визначено пріоритетні сектори економіки області, а також обговорено питання щодо затребуваних та перспективних робітничих професій відповідно до запиту ринку праці.

Тернопільська ОДА: Тернопільська облдержадміністрація є членом відкритої партнерської платформи Програми Федерального міністерства економіки та енергетики ФРН з перепідготовки управлінських кадрів „Fit for Partnership with Germany” у Тернопільській області. Відповідно до умов програми керівники та менеджери експортоорієнтованих підприємств, організацій області мають можливість стажування та налагодження контактів, взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини.

Харківська ОДА: проведено 12 заходів (семінари та тренінги) щодо підвищення кваліфікації підрозділів агропромислового комплексу. У жовтні 2018 року проведено IX Міжнародну виставку і форум з підтримки фермерства “AGROPORT East Kharkiv 2018”. Продовжено реалізацію освітнього проекту “Абетка експортера – 2018”, в рамках якого проведено семінари та майстер-класи. Проведено семінари “Інтернаціоналізація бізнесу. Експортуємо до Республіки Польща” та «Інтернаціоналізація бізнесу та торговельні суперечки» для представників підприємств малого та середнього бізнесу.

Протягом ІІІ  кварталу 2019 року продовжувалась реалізація проекту «Експорт. Ера-М», метою якого є використання у повному обсязі наявного експортного потенціалу малих та середніх підприємств регіону у частині виходу їх продукції на зовнішні ринки збуту. У рамках проекту проведено 2 вебінари: 14.08.2019 року вебінар «Логістика, фінансування ризиків. Оператори міжнародної експрес-доставки вантажів» та 26.09.2019 року вебінар «Галузева співпраця з ЄС. Експорт одягу та взуття».

Херсонська ОДА: 19.06.2020 проведено онлайн консультації для проєктних менеджерів ОТГ з питань розвитку підприємництва та розвитку місцевої демократії. Участь у консультаціях взяли представники чотирьох ОТГ Херсонської області. Олександра Фадєєва, експертка з регіонального розвитку Програми "U-LEAD з Європою" Херсонського регіонального офісу, продемонструвала присутнім актуальні грантові конкурси в цьому напрямку, спільно з радницею учасники напрацювали алгоритм взаємодії з майбутнім підприємцем. Також обговорили питання можливого спрощення процедури реєстрації бізнесу в ОТГ, необхідну інфраструктуру для розвитку місцевого бізнесу та шляхи виявлення потенціалу.

25.09.2020 кафедрою економіки та фінансів Херсонського державного аграрного університету, згідно Плану роботи секції «Стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій та його фінансово-економічне регулювання» проведено онлайн-семінар «Розвиток підприємництва в Україні» на платформі Zoom.

Хмельницька ОДА: відбувся бізнес-семінар на тему “Розвиток регіонального співробітництва між Ізраїлем та Україною в аграрній галузі” (за підтримки Асоціації сприяння розвитку і співробітництва “Ізраїль – Україна та країн СНД”).

04 липня 2018 року в Хмельницькій торгово-промисловій палаті за підтримки облдержадміністрації відбулася презентація програми Федерального міністерства економіки і енергетики для управлінських кадрів Німеччина–Україна “Fit for Partnership with Germany” в рамках проведення днів проекту GIZ на Хмельниччині. Під час заходу відзначено результати впровадження програми в області: стажування у Німеччині пройшли 62 представники підприємств, налагоджено економічні зв’язки більш, ніж з 30 іноземними партнерами, впроваджено близько 15 інноваційних проектів, залучено 5 млн. дол. іноземних інвестицій. Під час заходу також обговорено подальші шляхи співпраці та розширення можливостей для участі представників Хмельниччини у програмі “Fit for Partnership with Germany” проекту GIZ.

21 вересня 2018 року на базі Центру інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницький за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках програми “EU4Business” організовано Міжнародну конференцію “Об’єднання у тепличному секторі. Світовий досвід та українські перспективи”. Під час конференції представники Туреччини, Польщі, України презентували новітні підходи у тепличному секторі, способи ефективної організації виробництва та експорту продукції.

Чернігівська ОДА: проводиться інформаційна робота щодо інформування підприємств про можливість участі у міжнародних навчальних програмах, грантах, інших заходах, які сприяють здобуттю досвіду здійснення експортної діяльності на підприємствах. Така інформація широко анонсується завдяки використанню Інтернет мережі, зокрема, сайтів облдержадміністрації, Зовнішньоекономічного Порталу Чернігівської області, їх сторінок у Facebook (“Чернігівщина інвестиційна”). Така інформація доводиться до підприємств безпосередньо на постійній основі. Широку навчальну промоцію забезпечує Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. На її базі проводяться семінари, робочі поїздки за кордон, участь у зустрічах з міжнародними експертами, навчання для молодих підприємців тощо. Одним із напрямів діяльності Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Чернігівського національного технологічного університету є підвищення кваліфікації громадян за навчальною програмою з економіки та підприємництва.

Цього року в Чернігівському національному технологічному університеті відбувся IV Бізнес-форум «ОСВІТА – БІЗНЕС: успішна кар’єра», до якого долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій.

13 травня 2019 року для здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб відбулися тренінги з теми «Формування навичок ХХІ століття».

14 травня 2019 року відбулася традиційна виставка роботодавців і партнерів університету, де студенти ознайомилися з актуальними запитами ринку праці та вакансіями від 15 кампаній-партнерів університету. Після виставки відбувся круглий стіл «ОСВІТА – БІЗНЕС: успішна кар’єра», у якому взяли участь студенти та науково-педагогічні працівники, представники підприємств, установ та організацій – партнерів університету. Також відбувся воркшоп для студентів Навчально-наукового інституту економіки з теми «Що відкриті дані говорять про благонадійність майбутнього роботодавця», організований експертами компанії YouControl.

У рамках круглого столу відбулося обговорення питання впровадження елементів дуальної освіти та підписання меморандумів про співпрацю між Чернігівським національним технологічним університетом та партнерами: компанією YouControl, філією Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області, ТОВ «Чернігівська Деснянська правда», ТОВ «ПК Пожмашина».

Одним із напрямів діяльності Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Чернігівського національного технологічного університету є підвищення кваліфікації громадян за навчальною програмою з економіки та підприємництва. 

На базі центрів надання адміністративних послуг міст Чернігів, Ніжин та селища Козелець впроваджуватиметься пілотний проєкт запуску мережі центрів підтримки підприємництва (ЦПП). Відповідна ініціатива реалізовуватиметься у чотирьох областях за підтримки Офісу розвитку малого і середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а також проєкту FORBIZ.

Нині опрацьовується Меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту з утворення ЦПП. Відповідальні фахівці зазначених місцевих громад наразі проходять навчання з питань розвитку малого та середнього підприємництва, інфраструктури підтримки бізнесу, типового інформаційного пакету послуг ЦПП тощо.

Передбачається, що в ЦПП надаватимуть безкоштовні інформаційні та консультаційні послуги, передовсім, для мікро - та малого бізнесу, а також осіб, які планують започаткувати власну справу.

Реалізація такого проєкту сприятиме формуванню на Чернігівщині екосистеми розвитку бізнесу, спрощенню доступу МСП до інформаційно-консультаційної підтримки, стимулюватиме налагодження діалогу між бізнесом та владою.

Одним із напрямів діяльності Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету «Чернігівська політехніка» є підвищення кваліфікації громадян за навчальною програмою з економіки та підприємництва.  09.09.2020 Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації спільно з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» провели семінар в онлайн-режимі про фінансову та інформаційно-консультаційну підтримку місцевих товаровиробників для зацікавлених суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, Чернігова.

Київська МДА: розроблено проект Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки, яким передбачено заходи щодо стимулювання для експротоорієнтованих підприємств (зокрема, проведення конкурсу «Кращий експортер року», забезпечення участі промислових підприємств м. Києва у міжнародних виставках; запровадження часткового відшкодування витрат на участь у міжнародних виставкових заходах для підприємств м. Києва, які мають значну частку експорту в обсягах реалізації; надання фінансової підтримки для виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої промислової продукції; забезпечення страхової підтримки промисловим підприємствам м. Києва).

IV квартал
2020
Розроблення та впровадження пілотної програми підвищення фахового рівня співробітників експортоорієнтованих підприємств в одному з перспективних секторів
Заплановано до виконання
IV квартал
2019
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконано

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 10 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 12 освітніх модулів онлайн та сесій зворотного зв’язку (для 135 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 9 освітніх модулів та 5 живих семінарів (для 551 учасника курсу).

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 8 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотного зв’язку (для 53 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 15 відео-лекцій, 15 онлайн-сесій запитань та відповідей та 9 живих освітніх семінарів (для 300 учасників).

ДУ “Офіс з просування експорту” оновив та реалізує третій рік поспіль дворівневу навчальну програму для підприємців та експортерів Export Evolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 5 освітніх семінарів, 12 освітніх модулів онлайн та 12 сесій зворотного зв’язку (для 142 учасників курсу). Рівень START: проведено 9 відео-лекцій, 9 онлайн-сесій запитань та відповідей (для 572 учасників курсу).

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію освітньої програми Експортна Академія. Експортна Академія – це спеціалізована освітня програма для українських підприємців, створена Офісом з просування експорту спільно з провідними експертами в ключових сферах міжнародної торгівлі. Основне завдання було забезпечити українських експортерів необхідним обсягом знань щодо експортних операцій та процедур, що охоплюють найважливіші юридичні, логістичні та фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Було проведено 13 семінарів для 296 учасників у м. Київ з он-лайн трансляціями для учасників з регіонів. Сертифікати Експортної Академії отримало 35 учасників.

Впродовж квітня-червня 2020 року ДУ «Офіс з просування експорту» провів:

01.04.2020- Вебінар-сессія зворотнього зв'язку №1 до модуля №9, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заході- логістика для експорту

02.04.2020 Вебінар-сессія зворотнього зв'язку №2 до модуля №9, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника.Тематика заходу- логістика для експорту.

07.04.2020- Вебінар-сессія зворотнього зв'язку №1 до модуля №10, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Темтика заходу- Юридичні аспекти експорту.

09.04.2020 - Вебінар-сессія зворотнього зв'язку №2 до модуля №10, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заходу- Юридичні аспекти експорту.

14.04.2020- Вебінар-сессія зворотнього зв'язку до модуля №15, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 51 учасник. Тематика заходу- Як стати зіркою торгової виставки.

23.04.2020 - Вебінар-сессія зворотнього зв'язку до модуля №11, для учасників рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заходу- створення простих фінансових планів.

27.04.2020 - Освітній захід щодо налагодження комунікаційних навичок компаній з метою пошуку партнерів. для учасників програми рівня PRO.Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: 100. Тематика заходу- Ефективне отримання корисних бізнес контактів.

28.04.2020- Онлайн Тренінг "Практики переговорів" для учасників програми рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 51 учасник. Тематика заходу- Учасники відвідають тренінг "Практики переговорів", на якому зможуть поглиби свої знання у сфері сучасних напрямків у теорії переговорів; застосують аналітичні інструменти різних стилів і тактик для створення атмосфери ефективних переговорів .

29.04.2020 - Онлайн Тренінг "Практики переговорів" для учасників програми рівня PRO. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заходу- учасники відвідають тренінг "Практики переговорів", на якому зможуть поглиби свої знання у сфері сучасних напрямків у теорії переговорів; застосують аналітичні інструменти різних стилів і тактик для створення атмосфери ефективних переговорів .

30.04.2020 Онлайн Тренінг "Практики переговорів" для учасників програми рівня PRO.Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тматика заходу -учасники відвідають тренінг "Практики переговорів", на якому зможуть поглиби свої знання у сфері сучасних напрямків у теорії переговорів; застосують аналітичні інструменти різних стилів і тактик для створення атмосфери ефективних переговорів .

19.05.2020 - Захист фінальних робіт учасників програми Creative Export Ukraine PRО. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 51 учасник. Тематика заходу- під час захисту фінальних робіт учасники національної освітньої програми Creative Export Ukraine зможуть поділитися тими знаннями, які здобули під час навчання й продемонструвати свої фінальні роботи

19.05.2020 - Урочистий випускний для учасників Creative Export Ukraine. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми; всього – 500 учасників. Тематика заходу-під час фінальної події освітньої програми Creative Export Ukraine, відбудеться демонстрація фінальних проектів й урочисте вручення міжнародних сертифікатів випускникам.

20.05.2020- Захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO. День 1. Усі регіони (онлайн).Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика зароду- під час захисту фінальних робіт учасники національної освітньої програми Export Evolution Ukraine зможуть поділитися тими знаннями, які здобули під час навчання й продемонструвати свої фінальні роботи.

21.05.2020- Захист фінальних робіт учасників програми Export Evolution Ukraine PRO. День 2. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заходу-під час захисту фінальних робіт учасники національної освітньої програми Export Evolution Ukraine зможуть поділитися тими знаннями, які здобули під час навчання й продемонструвати свої фінальні роботи.

27.05.2020 - Офіційне завершення програми Exoport Evolution Ukraine. Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми рівня PRO; всього – 142 учасника. Тематика заходу-під час фінальної події національної освітньої програми Export Evolution Ukraine, відбудеться демонстрація фінальних проектів й урочисте вручення міжнародних сертифікатів випускникам.

IV квартал
2021
Визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах
Виконується

МОН розробляється анкета за участю експортоорієнтованої спільноти щодо питань у сфері інноваційної діяльності, яку буде поширено серед підприємств (малих, середніх та великих), насамперед у перспективних секторах розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок.

Миколаївська ОДА: Навчальні програми для підвищення кваліфікації працівників підприємств запроваджено у Чорноморському національному університеті ім. П. Могили, який співпрацює з суб’єктами господарювання регіону, обласним центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг із підвищення кваліфікації за такими напрямами: розробка та тестування програмного забезпечення, бізнес-планування, відкриття власної справи, управління підприємством тощо.

Одеська ОДА: Налагоджено співпрацю із партнерським фондом Creative Spark, метою якого є навчання молоді основам  здійснення стартапів у великобританії через  мережу власних спеціалісті. У квітні - червні проведено тренінги із передставниками Creative Spark.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження програми з підвищення управлінських навичок серед підприємств
Виконується

У травні 2018 року ДУ "Офіс з просування експорту України"  завершив перший етап національної програми “Експортна революція в Україні” для більш, ніж 750 випускників рівня START (для підприємців, які бажають розпочати експорт) та рівня PRO (для досвідчених експортерів). В рамках цієї програми було організовано навчальний візит до Естонії, в ході якого учасники відвідали Tallinn Marketing Week. З жовтня 2018 року розпочався другий етап. У підсумку, понад 1400 учасників завершили або приймали участь в програмі.

У серпні 2018 року було оголошено про старт першої секторальної програми “Креативний експорт в Україні” для підприємців та експортерів-представників креативних індустрій, які планують створити міцний національний та міжнародний бренд для власного дизайн-продукту та вийти на зовнішні ринки. Станом на кінець року, понад 300 підприємців проходять навчання.

У 2019 році ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію ІІ етапу дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 12 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 7 освітніх модулів онлайн та 14 сесій зворотного зв’язку (для 152 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари (для 546 учасників).

Також ДУ “Офіс з просування експорту України ” продовжує реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 9 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотного зв’язку (для 63 учасників курсу). Рівень START: проведено 2 вебінари та 9 живих освітніх семінарів (для 594 учасників).

IV квартал
2018
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Виконується

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію дворічної дворівневої навчальної програми для підприємців та експортерів Export Revolution Ukraine. Викладання велося англійською мовою. Спікери - міжнародні тренери та викладачі. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 10 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 12 освітніх модулів онлайн та сесій зворотнього звязку (для 135 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 9 освітніх модулів та 5 живих семінарів (для 551 учасника курсу).

ДУ “Офіс з просування експорту” завершив реалізацію І етапу дворічної дворівневої навчальної програми Creative Export Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 8 освітніх семінарів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та Дніпрі; проведено 5 освітніх модулів онлайн та 10 сесій зворотнього звязку (для 53 учасників курсу), а також навчальний тур до Естонії для кращих випускників програми. Рівень START: проведено 15 відео-лекцій, 15 онлайн-сесій запитань та відповідей та 9 живих освітніх семінарів (для 300 учасників).

ДУ “Офіс з просування експорту” оновив та реалізує третій рік поспіль дворівневу навчальну програму для підприємців та експортерів Export Evolution Ukraine. Рівень PRO (діючі експортери): проведено 5 освітніх семінарів, 12 освітніх модулів онлайн та 12 сесій зворотного зв’язку (для 142 учасників курсу). Рівень START: проведено 9 відео-лекцій, 9 онлайн-сесій запитань та відповідей (для 572 учасників курсу). 

IV квартал
2019
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Заплановано до виконання
IV квартал
2020
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та підготовки
Заплановано до виконання
IV квартал
2019
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо застосування системи управління ефективністю підприємства в одному з перспективних секторів
Не виконано

Інформація відсутня (добровільність її подання бізнес-об’єднаннями)

IV квартал
2020
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Впровадження системи управління ефективністю підприємства серед підприємств
Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Забезпечення участі малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді у програмах з підвищення потенціалу та кваліфікації відповідно до завдань, визначених в цьому плані завдань і заходів
Виконується

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 273 затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, до заходів якої включено проведення навчань, тренінгів, семінарів, орієнтованих на самозайнятих жінок-підприємців та жінок-членів органів управління юридичних осіб. Програма сприятиме створенню регіональної мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи.

ДУ "Офіс з просування експорту України" за підтримки Проекту CUTIS в рамках заходів щодо сприяння обізнаності українських підприємств щодо проектів підтримки (в рамках програми з розширення економічних можливостей жінок) She Exports проведено 35 освітньо-інформаційних заходів в онлайн та офлайн форматах (320 учасників та понад 6000 переглядів), а також запущено ініціативу She Exports Ambassadors та проведено опитування 330 жінок у бізнесі з метою аналізу потреб для розвитку конкурентоздатності власного бізнесу та експорту, готовності стати менторами для інших жінок у бізнесі. Також в рамках програми було організовано українську бізнес-делегацію на міжнародний Форум She Trades Global 2018 у Ліверпулі.

Проект CUTIS організував захід “Канадський досвід в корпоративному управлінні: принцип різноманіття” (05.07.2018 р., Київ), в якому взяли участь 51 особа (27 жінок, 24 чоловіки), та провів вебінар з Вікторією Умін “Жінки в бізнесі: досвід розвитку бізнесу в Канаді” (26.09.2018 р.). Запис вебінару переглянули 396 разів.

Мінсоцполітики 28.02.2018 року проведено семінар-навчання на тему “Організація роботи з підтримки відкриття власного бізнесу жінкам із сільської місцевості” для працівників структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, які відповідають за впровадження ґендерної політики.

IV квартал
2021
Розроблення та впровадження пілотного проекту щодо одного плану заходів для кожної області
Виконується

Мінагрополітики: Держпродспоживслужба спільно із проектами технічної допомоги бере участь у навчаннях, тренінгах та семінарах для бізнесу щодо впровадження нормативно-правових актів та застосування найкращих світових практик.

РЕГІОНИ.

Львівська ОДА: З метою залучення до роботи членів малозабезпечених сімей протягом 2017-2018 рр. в області успішно реалізовувався пілотний проект «Рука допомоги», який впроваджувався Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку. До участі в проекті залучалися непрацюючі працездатні особи, з числа членів малозабезпечених сімей, котрі отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, та  внутрішньо переміщені особи.

Враховуючи позитивний досвід та результати реалізації у Львівській області пілотного проекту щодо залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, департамент соціального захисту населення ініціював розробку регіонального проекту щодо залучення до зайнятості окремих категорій осіб у Львівській області шляхом надання безвідсоткової фінансової допомоги для започаткування чи розширення підприємницької діяльності.

Реалізації згаданого регіонального проекту сприятиме залученню до роботи працездатних безробітних отримувачів державних соціальних допомог та інших категорій осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та створенню нових робочих місць.

Упродовж січня-червня 2020 року в області  здійснювався моніторинг стану сплати обов’язкових платежів та зборів учасниками пілотного проекту «Рука допомоги».Станом на 01.07.2020 п’ятеро учасників із 136 достроково повернули суму фінансової допомоги, яка надавалась їм для започаткування (розширення) підприємницької діяльності.В рамках пілотного проекту  було:- працевлаштовано 545 осіб;-78 осіб брали участь у громадських (тимчасових) роботах, розпочали (розширили) підприємницьку діяльність 136 учасників завдяки отриманій фінансовій допомозі.Загалом, Львівська область використала найбільше 45,0% суми запланованої на реалізацію пілотного проекту в Україні.

Луганська ОДА: У І півріччі 2019 року підготовлено спеціальні видання: “Як започаткувати експортну діяльність”; “Алгоритм експорту меду до ЄС” (присвячене висвітленню шляху, який має пройти бджоляр для того, щоб налагодити постачання меду до країн ЄС);  “Довідник торгових майданчиків країн світу”; “Каталог інвестиційних пропозицій Луганської області 2019” (україномовна та англомовна версії).

Харківська ОДА: з І кварталу 2019 року впроваджується проект «Експорт. Ера-М», метою якого є використання у повному обсязі наявного експортного потенціалу малих та середніх підприємств регіону у частині виходу їх продукції на зовнішні ринки збуту.

У рамках проекту проведено 3 вебінари, для субєкті підприємницької діяльності: 27.02.2019 вебінар «Фінансові інструменти підтримки представників малого та середнього бізнесу»

28.05.2019 «Європейська мережа підприємств (EEN): Електронний інструмент інтенсифікації експортної діяльності підприємств Харківської області». Крім зазначеного, у рамках проекту «Експорт. Ера-М» протягом звітного періоду поширювалася інформація стосовно он-лайн інструментів експорту, зокрема: Passport Euromonitor International, Путівник Європейською мережею підприємств (EEN), Пам’ятка-інструкція щодо користування особистим кабінетом мережі EEN, електронний ресурс для харчовиків «Food Safety Magazine»; електронний ресурс для представників деревообробної галузі «Fordaq», Портал Генерального Директорату Європейської Комісії по сільському господарству та розвитку сільських територій, україномовний портал Хелпдеск, портал «TRADEHELP».

- “Фінансування міжнародної торгівлі: Банківські гарантії, експортний акредитив, документарне інкасо”, за участі представників фінансових установ, які є членами Харківського банківського союзу, Харківського регіонального управління АТ “УкрСиббанк (19.06.2019);

- “Логістика, фінансування ризиків. Оператори міжнародної експрес-доставки вантажів” (14.08.2019);

- Галузева співпраця з ЄС. Експорт одягу та взуття” (26.09.2019).

20.01-10.03.2020 в рамках проекту “Експорт. Ера-М” проведено опитування експортерів регіону, представників малого та середнього бізнесу, які мають виходити на зовнішні ринки збуту. Основні завдання опитування: визначення бар’єрів, проблеми під час реалізації експортних стратегій розвитку; потреби в інформаційній підтримці МСБ та рівень поінформованості та ефективності взаємодії із субєктами зовнішньоекономічної діяльності країн-партнерів.(загальна кількість отриманих анкет 62) результати опитування використовуватимуться під час підготовки вебінарів та інших освітніх заходів в рамках проекту “Експорт. Ера-М”)

Також, у березні проведено вебінар «Зміни у правилах ІСС для учасників міжнародної торгівлі –Інкотермс 2020»

07.04.2020 року вебінар «Інструменти Експортно-кредитного агентства». Фахівець ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) презентував перелік товарних груп УКТЗЕД, на які поширюється діяльність ЕКА, алгоритм дій експортерів щодо страхування зовнішньоекономічних договорів, комерційних і некомерційних ризиків при експортних операціях. Презентаційний матеріал 22.04.2020 було розміщено на офіційному сайті «Експортно-кредитного агентства».

- 28.05.2020 року вебінар «Можливості залучення фінансових ресурсів для експортерів Харківщини» за участі старшого юриста юридичної компанії «ILF», співзасновника стартапу «Skale Labs», представників банківських установ, що є членами Харківського банківського Союзу.

Під час освітнього заходу учасники отримали інформацію щодо успішного досвіду залучення фінансових ресурсів через венчурні фонди, програм кредитування експортно-орієнтованих підприємств Харківщини, аспектів юридичного супроводу експорту, практичних порад стосовно мінімізації ризиків при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.